O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

TVORÍME Záhradu, ktorá učí

živica

Naša škola sa zapojila v tomto škol. roku do projektu Záhrada, ktorá učí. Dobudujeme si  našu učebňu v prírode a na učebné aktivity, bádanie a pobyt na čerstvom vzduchu budeme využívať aj exteriér školy.

Na úvodnom kurze na Zaježovej sa 20 učiteľov z 11 vybraných škôl zapojených do projektu v roku 2017 učilo, ako bádateľsky a inovatívne vzdelávať na školských pozemkoch. Kurzu sa vo februári zúčastnili aj naše p. učiteľky Hrončeková a Juráková.

 

Členovia Kolégia Zelenej školy uskutočnili anketu medzi spolužiakmi, čo im na šk. dvore najviac chýba .... a tu je video s odpoveďami

 

Fotografie zo spoločného plánovania Záhrady, ktorá učí a z merania pozemku na vytvorenie grafického návrhu plánu.

 

zem

Sme Zelenou školou už veľmi dlho a nie je nám ľahostajná príroda. Chceme sa o nej učiť práve v nej, teda vonku, na čerstvom vzduchu, slniečku, v záhrade plnej voňavých a farebných kvetov, v tieni mohutných stromov, načúvať štebotu vtáčikov v ich korunách... aj takéto boli odpovede našich žiakov, keď sme sa ich pýtali, čo by chceli mať na dvore a v záhrade :)

Naplánovali sme si teda spoločne učebňu v prírode a začali ju budovať. Momentálne žijeme hlavne tým. Na hodinách sveta práce, techniky, ale aj výtvarnej výchovy, či chémie sa venujeme záhrade a návrhom učenia v nej. Do budovania sa zapájajú všetci žiaci školy, učitelia, ale aj rodičia, či starí rodičia. Vďaka nim sa nám podarilo vybudovať na spoločnej brigáde v piatok 5.mája 2017 novú skalku a LandArt, vysadiť veľa rôznych ovocných regionálnych stromčekov, ale hlavne vykopať a vybudovať ohnisko - Artušov kruh :) Žiaci kolégia dali do poriadku pocitový chodník, mamičky, ale aj žiaci 4.A vypleli bylinkovú záhradku.

Poskladali sme nové lavičky, takže už môžeme začať chodiť s triedami von a učiť sa o prírode v prírode. Všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom, ale aj žiakom patrí za ich pomoc vrelá vďaka.

Práca na našej učebni v prírode ešte bude pokračovať aj naďalej - svojpomocne doplníme ďalší sud na dažďovú vodu, aby sme mohli polievať všetky časti záhrady len dažďovou vodou, osadíme novú meteostanicu, aby sme mohli merať objem a kyslosť zrážok, teplotu ovzdušia, vlhkosť, atmosferický tlak na hodinách chémie, fyziky, geografie, či prírodovedy. Chceme si vybudovať aj slnečné hodiny:)

Dúfame, že sa nám to podarí dokončiť čo najskôr a budeme môcť jednotlivé prvky plne využívať v učebnom procese.

Pozrite si aj video vytvorené S. Rajnohom z VII.A :) (pravopisné a gramatické chyby sa nepočítajú :D)

Na brigádu sme pozvali aj Žiarsku televíziu ATV.

 

Zlepšilo sa počasie a my sme mohli konečne začať budovať prírodnú učebňu v záhrade a na dvore. Ako? Dosadením nových vŕbových prútov do vŕbového tunelu, ich spletením, odburinením bývalého skleníka, úpravou kompostoviska, vykopaním jám na vysadenie stromčekov, navážaním hliny na skalku a LandArt. Do týchto prác sa zapojili triedy 7.A,B, 8.A a 9.B. Pomohli nám aj rodičia z 2.C triedy. Ďakujeme :)

 

Pomaly, ale isto sa nám rozbieha aj vyučovanie v našej novej záhrade .... ukážky hodín nájdete na novej podstránke ...

 

Aj slnečné hodiny už začínajú naberať správny smer :)

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14