O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Prvý stupeň

2014/2015

 

Aj tento rok sa žiaci Jednotky zúčastnili projektu „Na bicykli bezpečne“ na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom. Školu reprezentovali tri družstvá zložené so žiakov štvrtých ročníkov. Žiaci absolvovali teoretickú a praktickú časť. Spomedzi desiatich družstiev sa žiaci- Nikola Mrenicová, Adam Žiak, Martin Gallo, Hana Pittnerová umiestnili na 2. mieste. 

 

Dňa 23. 02. 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese Rozprávkové vretienko. Deti si pripravili vtipné a veselé ukážky rozprávok. Každý bol naladený na tú správnu "strunu“ a chcel zvíťaziť.

Medzi výborne pripravenými deťmi zaslúžene skončil na 1. mieste Šimonko Gubka /II. B/, ktorý postúpil do obvodného kola, kde skončil na krásnom III. mieste.

Druhé miesto školského kola obsadil Martin Gallo /IV. B/. Tretie miesto patrilo dvom súťažiacim – Rebeke Novodomcovej /II. B/ a Viktorke Topoľanovej /IV. B/. Všetkým výhercom úprimne blahoželáme a už teraz sa tešíme na zážitky v budúcom roku.

 

 

Žiaci našej školy školy sa zapájajú do rôznych súťaží. Snažíme sa im sprostredkovať a sprístupniť všetky a oni si vyberajú podľa záujmov, do ktorých sa zapoja. Výsledky niektorých už majú aj svojich úspešných riešiteľov. Do súťaže VŠETKOVEDKO sa tento rok zapojilo 18 žiakov z prvého stupňa. Podarilo sa im získať titul VŠETKOVEDKO alebo VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Všetkým učastníkom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky, koordinátor Mária Štangová. 

vsetkovedko       vsetkovedko

 

Pre zdravý vývoj detí je dôležité správne stravovanie. Preto sa tejto téme pravidelne venujeme v našej škole. Každoročne organizujeme "Týždeň zdravej výživy“. Deti si celý týždeň nosili na desiatu len to zdravé / syry, mliečne výrobky, ovocie, zeleninu, jogurty, ovocné šťavy... /, teda žiadne sladkosti, buchtičky a koláčiky. A veru im chutilo. Spokojnosť bola prítomná v každej triede. Posúďte sami.

   

 

 

Vo štvrtok na  PV  sa 4. C hrala na návrhárov a konštruktérov. Každý si vymyslel a zhotovil model stroja, ktorý predstavil spolužiakom. Všetci boli so svojou  prácou spokojní.

 

V pondelok 13.10. sa žiaci štvrtých tried stretli s pánom Bohušom Príhodom na besede o vesmíre. Tentokrát sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o hviezdach. Mohli pozorovať hviezdne sústavy na zimnej, či letnej oblohe, na hviezdnej mape. Ukázali si, ako rýchlo sa krúti naša planéta Zem, pomocou vyrobených slnečných hodín. Pán učiteľ nám sľúbil, že vyrobí aj model čiernej diery, o ktorej tak málo vieme.

V stredu 15.10. sme spoločne navštívili Planetárium M. Hella, kde sme sa dozvedeli viac o našej Slnečnej sústave, našej Galaxii Mliečna dráha, ... Počasie nám síce nedovolilo pozorovať našu najväčšiu hviezdu Slnko, ale dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a nových informácií o Vesmíre.

4. A,B,C  

 

 

30. septembra sme sa so žiakmi 4. ročníkov vybrali na exkurziu do neďalekého banského mesta Kremnica. Navštívili sme múzeum mincí, kde sme si pozreli  expozíciu a na vlastnej koži sme zažili ako žili a pracovali baníci.  Veľmi sa nám páčili horniny a nerasty, ale zlato sa nám nepodarilo nájsť.

Našli sme veľa zaujímavých informácií o minciach, o ktorých sa budeme učiť.

Po prehliadke sme navštívili múzeum kameninových záhrad. V Kremnici sa totiž vyrábala aj svetoznáma keramika. Tu sme sa  zahrali na návrhárov  keramiky. Síce sme  kreslili iba na papierové taniere, ale výsledok bol úžasný. Medzi nami vyrastajú skvelí majstri štetca.  Po práci sme sa posilnili a autobusom sme sa premiestnili z histórie do súčasnosti. Smer Krahule- vyhliadková veža. Niektorých síce boleli nohy, ale nikto sa nevzdal a smelo sa pustil po turistickom chodníku.  Cestou  sme riešili úlohy, ktoré nám pani učiteľky dávali z  vlastivedy aj  prírodovedy. Odmenou bol krásny výhľad na Kremnické, Štiavnické vrchy a Žiarsku dolinu. Mnohí z nás poznajú Krahule  hlavne v zimnom období, ale takýto slnečný jesenný deň sa nám na Krahuliach a v Kremnici veľmi páčil.

 

 

 

Exkurzia tretiakov v Leviciach
Žiaci 3. ročníka navštívili koncom septembra Atlantis centrum v Leviciach.  Exponáty vo vedecko -zábavnom centre umožnili našim malým vedcom vidieť aj vyskúšať princípy fungovania rôznych vecí hravým spôsobom. Nadšenie žiakov nemalo hraníc.
Príchod sv. Cyrila a Metoda v 9.storočí na Veľkú Moravu je dôležitý míľnik v našich dejinách. Naši tretiaci mali možnosť priamo pozorovať misiu sv. Cyrila a Metoda.
V Tekovskom múzeu si žiaci prezreli expozíciu venovanú archeológii, spoločenskému životu a remeslám v regióne.
Pre žiakov bola veľmi zaujímavá aj výstava Lega pod názvom Tekovské kocky.
Získané poznatky z exkurzie boli prínosom vo vyučovaní prírodovedy a vlastivedy.

 

 

Dňa 16.9.2014 naši milí prváčikovia prvýkrát navštívili školskú knižnicu. Naučili sa, aké pravidlá platia v školskej knižnici, vypočuli si rozprávku O Ferdovi mravcovi a správne zodpovedali na jednoduché otázočky a ako darček si každý prváčik odniesol záložku
do svojej obľúbenej knihy so symbolom svojej triedy. Školská knižnica sa teší na ich ďalšiu návštevu.

 

2013/2014

 

V sobotu sa rodičia spolu s deťmi 3. C triedy vybrali vlakom na turistiku na Pustý hrad do ZV. Cesta vlakom bola zážitkom nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých. Cestou na hrad sme sa zastavili pri vojenskom vlaku, videli sme ZV zámok, zastavili sme sa na zimnom štadióne. Pri výstupe na hrad sme rozdali mapky a naše deti nahodili tempo výstupu. moji rodičia Na hrade rodičia našli ideálne miesto na opekanie a my s deťmi sme si prezreli lokalitu a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Po opekačke nás čakali turisticko- branné hry, do ktorých sa zapojili nielen tretiaci, ale aj rodičia so súrodencami. Odmenou bolo napätie zo súťaženia, zábava, veselá nálada a sladká odmena. Na záver deti ukázali rodičom tanec a spoločne sme sa vybrali naspäť domov. Odchádzali sme s dobrým pocitom , že sme spoločne strávili čas s deťmi v prírode. 

 

Druháci a tretiaci absolvovali školský výlet do Nitry ...

 

Jeden pekný aprílový deň si prváci a druháci z 1.B a 2.B spestrili výletom do malebného baníckeho mestečka – Banská Štiavnica.

 

Pri príležitosti marca mesiaca kníh  sme chceli  deťom bližšie priblížiť ich krásu a vzácnosť, a to práve v tajomnej atmosfére noci ... Preto sme  pre našich prváčikov  pripravili "podujatie", pri ktorom  strávili  jednu noc v škole spolu so staršími deťmi – štvrtákmi.

 

Skončili sa jarné prázdniny, ale štvrtáci z našej jednotky sa do školy tešili. Že prečo? Čakali ich príjemné chvíle prežité v Hvezdárni M. Hella.

Tu im zaujímavou formou priblížili Vesmír a úkazy s ním spojené. Cez ďalekohľad mohli pozorovať našu životodarnú hviezdu – Slnko. Do školy sa vrátili až na obed, ,,vyhladovaní, ale spokojní a plní krásnych dojmov.

 

 

Žiaci 3.A, C a 4.C navštívili výstavu Technická hračka vo Zvolene v priestoroch OC EURÓPY. Nielenže sa deti dosýta zahrali, ale dozvedeli sa rôzne zaujímavé informácie z vedy a techniky ( napr. ako funguje periskop, vyskúšali si rôzne mechanické hračky napr. kli-klak, zahrali sa na žonglérov, zisťovali ako sa šíri zvuk a svetlo, ako funguje magnet....) Všetky deti boli nadšené z výstavy a s radosťou sa pustia do prípravy súťaže Protech na našej škole.

 

 

Hodiny čítania naši druháci a tretiaci zažili úplne inak. V divadelnej sále MsKC sa stretli so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. Deťom sú známe najmä jej texty uverejňované v časopise Adamko. Zaujímavým a pútavým spôsobom sa dozvedeli nielen o tvorbe, ale aj o živote samotnej autorky. Naši mladí čitatelia ju zahŕňali množstvom zaujímavých otázok. Aktívne sa zapojili aj do prednesu ukážok z jej kníh. Zvedavosť nás viedla rovno do knižnice a ako sa skončia veselé príbehy jej rozprávkových postáv sa dozvieme z jej kníh na hodinách čítania.

V januári sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili besedy o Gabriele Futovej v mestskej knižnici. Deťom boli predstavené vtipné, zábavné knižky Gabriely Futovej, ktorá je momentálne najobľúbenejšou detskou spisovateľkou. Naši žiaci získali nové vedomosti o tejto skvelej autorke a jej živote. Okrem iného sme sa dobre zabavili na aktivitách, ktoré im pani knihovníčka pripravila. (fotografie, video)

 

3D JEDNOTKA

Dnes sme vzali nohy na plecia nasadili 3D okuliare a ocitli sme sa v Ľadovom kráľovstve, kde iba skutočná láska dokáže roztopiť zamrznuté srdce. 

 

Počas DOD žiaci 3.A a 3.C zavítali ku starším spolužiakom do 6.C. Spolu sme videli skvelú rozprávku o Snehulienke, so skvelými hercami v modernej verzii za réžie p. uč. Schultzovej.

Stále atraktívnejšie a zaujímavejšie je pre deti zážitkové učenie. Pre nás je to samozrejmosť, ale mnohých rodičov by určite zaujímalo ako ich deti aktívne v škole  pracujú. Prinášame teda aspoň maličký zlomok ich snaženia a tvorivosti. Na fotografiách vidieť nielen ich nadšenie a nefalšovaný záujem našich tretiakov, ale aj výsledné ocenené práce zo súťaží, do ktorých sme sa zapojili.

 

Dramatizácia bájky

Žiaci v 3.C vyskúšali svoje zručnosti stať sa hercami. Po prečítaní bájok, vyriešení pravopisných cvičení a vytvorení kostýmov ukázali, čo je v nich. Dve hodiny strávili v pracovnej atmosfére. Nakoniec ich odmenou bol potlesk a smiech spolužiakov.

rámci Pohybového krúžku sa prváci stretli v sobotu, aby zdolali prvý turistický výstup na zasneženú Skalku a prechod na Krahule. V spolupráci s rodičmi a horskou službou, ktorá deťom porozprávala a praktickými ukážkami priblížila svoju náročnú prácu, deti zažili nádherné dopoludnie.....

 

 

19. 11. k nám znovu zavítala lesná pedagogička, pani Katka Dávidová zo Žarnovice.  Žiaci  riešili rôzne úlohy o lese, poznávali živočíchy a dreviny. Pomocou svojich zmyslov čuchu a sluchu skúšali svoje schopnosti prežitia v prírode, rozoznávali rôzne vône a zvuky lesa. Dozvedeli sa aké dreviny rastú u nás, na čo sa využívajú v praxi. Nakoniec vypracovali pracovné listy, ktoré sme spolu poslali do Žarnovice.


Beseda v MsKC
V stredu 27.11. sa III.C  zahrala na poétky a básnikov. P. Kašiarová im zábavnou formou predstavila knihy od známych detských slovenských autorov. Všetci sa tešia na nové stretnutie.

"Vzdelávanie prepojené s praxou..ukážme deťom smer, aby videli možnosti."
Dňa 19.9. sme všetci tretiaci navštívili Bratislavu. Tentoraz sme pochodili Dopravné múzeum, so starými dopr. prostriedkami. V Múzeu detí sme videli rôzne zaujímavé veci z vedy a techniky. Zažili sme ako vyzerajú naše zmyslové org. zvnútra a skúsili sme svoju koordináciu pri cvičení. Nakoniec sme sa zahrali na dospelákov: Navštívili sme Prvé detské mesto povolaní na Slovensku.

Čítanie pod dekou

Mesiac november je venovaný školským knižniciam – a keďže naši prváci ešte nevedia čítať, pani učiteľky si pre nich pripravili „Čítanie pod dekou “ , ktorým im chceli priblížiť krásu slovenských detských kníh a vzbudiť u detí záujem o ich čítanie.
A tak naši prváci vo štvrtok 28.11.2013 prežili deň v škole netradične – v pyžamku, s dekou, obľúbeným vankúšikom a teplým čajom. Okrem čítania príbehov z knihy Maťko a Kubko na deti čakali v školskej knižnici čarovné husle, ktoré im zahrali najznámejšie melódie z detských rozprávok, zázračné vrece plné stratených predmetov, ktoré deti odčarovali do správnej rozprávky, a nielen to ... pomohli pozbierať Jankovi Hraškovi halušky, zachránili Snehulienku, prebudili zo sna Šípovú Ruženku, zahnali ovce do salaša a zatancovali si so smutnou vílou Olinkou.
Naša cesta nás zaviedla do DJGT vo ZV na divadelné predstavenie interaktívnej humornej rozprávky„O troch vílach“.
A tak sme rozprávkovali celý deň ....
                  ... až kým nezazvonil zvonec a nášho čítania pod dekou bol koniec...

Prváci v Bratislave

Naši prváci sa ešte nestihli ani len zohriať v školských laviciach a už ich cesty viedli za zážitkovým poznávaním ľudských zmyslov v Detskom múzeu, kde im malá kamarátka červená krvinka prezradila, na čo sú nám chĺpky v nose, prečo máme v ušiach kladivká, koľko meria ľudské črevo, čo nám škvŕka v bruchu, keď si hladný a ešte omnoho viac. Potom sa ocitli v histórií dopravných prostriedkov v Múzeu dopravy, oddýchli si a načerpali nových síl na nábreží Dunaja a nakoniec zažili Moje prvé mesto povolaní, v ktorom si vyskúšali pracovať reálnom živote – ako hasiči, lekári, vodoinštalatéri, predavači, kuriéri ... iní. Domov sa sme sa vrátili vo večerných hodinách síce unavení, ale plní skvelých a neopísateľných zážitkov. Aj takto sa učia NAŠI PRVÁCI na Jednotke :).   

 

 

Dnes (15.11.) sme so žiakmi tretieho ročníka navštívili pri príležitosti mesiaca úcty k starším domov dôchodcov (v októbri prebiehala v domove rekonštrukcia). Pripravili sme si krátke pásmo básní a piesní a malé darčeky - čajníčky a lienky ako symbol starostlivosti o starších ľudí. Po programe sme sa premiestnili do spoločenskej miestnosti, kde si spolu zahrali spoločenské hry.  

 

Ľúbime svojich starkých...

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. A preto si naši prváci pripravili krátky program spojený s výrobou „Ovocníčkov“ a malým posedením pri čaji. Dňa 29.10.2013 sa v jedálni našej školy uskutočnilo milé posedenie našich prváčeniec so svojimi starými rodičmi. Deti si pod vedením svojich triednych pani učiteliek pripravili krátky program, v ktorom sa priblížili starkým ľudovou nôtou a milými básňami, ktoré určite zahriali a potešili nejedno srdiečko . Výsledkom tejto krásnej akcie boli Ovocníčkovia, ktorých ochotne a s radosťou starí rodičia so svojimi milými vnúčatami vyrobili. Výstavka bola naozaj pestrá a rôznorodá. Zase sa raz potvrdilo, že starí rodičia majú krásne nápady a práca s ich vnúčatkami ich veľmi baví. Posedenie sme ukončili so slovami vďaky a prianím: „Lúčime sa s Vami so slovami, buďte ešte veľa rokov medzi nami!“  

 

2012/2013

Popoludnie, ktoré sme príjemne strávili s mamičkami, ockami a priateľmi našej školy sme uskutočnili 16.5. Deti z 2.C sa prezentovali piesňou, svojimi básničkami a tancom. Mamičky obdarovali perníkovým srdiečkom a vlastnoručne vyrobeným darčekom. Popoludnie sa všetkým veľmi páčilo.

 

Stalo sa už tradíciou, že názvy niektorých mesiacov v roku spájame s akýmsi podtitulom. Napríklad marec mesiac knihy alebo máj lásky čas. A s čím sa spája mesiac apríl?
Apríl  má dôležitý podtitul spojený s prírodou -  mesiac lesov, ktorý je u nás oslavovaný už od  roku 1952. Určite nielen v apríli, ale aj po celý rok by sme mali myslieť na to, ako chrániť a udržiavať naše lesy čisté, pretože pokrývajú takmer polovicu rozlohy Slovenska.
Aj  tento rok si naši žiaci opäť pútavou besedou s ujom lesníkom raz pripomenuli, že tento mesiac je venovaný práve lesom.

Pán lesník V. Môcik im zážitkovou formou na interaktívnej tabuli a za pomoci  videoukážok rozprával o živote lesa, ako sa oň starať, ako ho chrániť, prečo je pre nás dôležitý. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé a praktické veci nielen o živote lesa, ale aj o živote v ňom. Žiaci mali zároveň možnosť aktívne poznávať, určovať a priraďovať dreviny, listy, plody, vidieť, ako vyzerá napadnuté drevo škodcami a mnoho iného ... .

Asi každému  však zavŕtal červík v hlave a v miestnosti razom bolo počuť práve iba jeho chrumkanie, keď sa pán lesník opýtal: „Aký je rozdiel medzi horárom a lesníkom ... ?“

Tak čo! Vedeli by ste odpovedať? Poznáte správnu odpoveď ... ? Naši žiaci už áno!!!

Koniec besedy sme ukončili typickým lesníckym pozdravom a nezabudli sme ani na  posolstvo, ktoré nám zanechal pán lesník.

„Chrániť lesy neprislúcha len nám lesníkom, ale všetkým, pretože všetci nachádzame v lese pokoj, čerstvý vzduch, oddych, rekreáciu a preto by sme mali spoločne urobiť všetko preto, aby lesy boli aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou nášho života.“

Lesu zdar!!!!

 

 

Pretože naša škola nesie v názve Zelená škola, rozhodli sme sa našim žiakom rozšíriť vedomosti a zručnosti v oblasti environmentálnej výchovy. Dňa 25. apríla 2013 sa tretiaci a prváci pod vedením svojich triednych pani učiteliek Šípkovej, Snopčokovej a pani vychovávateľky Mazan vybrali do Banskej Štiavnice na lesnícke dni, ktoré organizovala Stredná lesnícka škola v areáli Botanickej záhrady. Študenti Strednej lesníckej školy mali pripravené rôzne prezentačné stánky, kde žiaci mali možnosť získať informácie o zvieratách či rastlinách, ktoré sa vyskytujú v ich okolí. Okrem toho sa mohli naučiť rozpoznávať stopy zvierat, druhy drevín či lesných plodov a semien. Mnohí si vyskúšali sadenie stromčekov. Žiakov však najviac zaujali hlavne živé zvieratá. Vystúpenie sokoliarov s dravcami či jazda na koni, bol pre všetkých určite nezabudnuteľný zážitok.

Účastníci zájazdu: Mgr. Šípková, Mgr. Snopčoková, Mazan  

 

Cestovanie v čase – Mária Terézia

Pretože osnovy tretieho ročníka ponúkajú našim tretiakom zaujímavé témy z vlastivedy, rozhodli sme sa, našim žiakom  priblížiť históriu významných osobností akými boli Mária Terézia, jej manžel a syn. Aby bol tento výklad učiva zaujímavejší, akčnejší a pre žiakov pútavejší, pozvali sme si na hodinu vlastivedy vyučujúcu dejepisu p. učiteľku Valériu Fridrichovú. Tá si so sebou priniesla zaujímavé pomôcky, dobrú náladu a chuť žiakom odpovedať na ich zvedavé otázky. Pri svojom rozprávaní pani učiteľka použila interaktívnu tabuľu a historickú mapu. Žiakom priblížila súkromný život Márie Terézie, ale aj jej význam pre spoločnosť, ktorú povzniesla svojimi reformami.


Týždeň zdravej výživy na ˶ Jednotkeʺ

S vôňou ovocia, zeleniny a pestrými farbami jesene, sme si na našej škole pripomenuli 16. oktόber, ktorý je  Svetovým dňom zdravej výživy.

V znamení hesla - Jesť, to je  nevyhnutnosť, ale správne jesť je umenie - sme celý týždeň od 22.10. - do 26.10. venovali správnej výžive. Chceli sme ukázať, že sa vieme zdravo a racionálne stravovať, oboznámiť sa nielen so spôsobom zdravého stravovania, ale i jeho vplyvu na zdravie človeka.

Všetky triedy prvého stupňa sa v priebehu 4 dní  zúčastnili besedy o zdravej výžive s pani Malatincovou, ktorá im zaujímavou formou porozprávala o vplyve  výživy na zdravie človeka, ktoré je naším najväčším darom. Pripravila deťom zaujímavé aktivity a pracovné listy. Zdôraznila dôležitosť pestrej stravy  bohatej na vitamíny, strukoviny, ryby, ale tiež obilniny, celozrnný chlieb a pečivo.

Prvý deň, jogurtový, si deti doniesli na desiatu chutné jogurty a urobili si výstavu ovocia a zeleniny.

Nasledujúci, ovocný deň, žiaci hravou formou (čuchom, chuťou a hmatom) ochutnávali ovocie a zeleninu. Následne vytvárali prekrásne výtvarné práce, na ktorých verne zobrazovali rôzne druhy ovocia a zeleninky.

Streda, šťavičkový deň, bol venovaný pitnému režimu. Deti si doniesli ovocné a zeleninové šťavy, bylinkové a ovocné čaje, ktoré sú prospešné pre naše zdravie.

Vo štvrtok, šalátový deň, rodičia  so žiakmi pripravili ovocné a zeleninové šaláty, ale aj chutné a zdravé nátierky. Priniesli si aj  celozrnné chlebíky a pečivo. Lavice sa prehýbali

pod množstvom chutne a esteticky pripravených paradajkových, paprikových, mrkvových, tvarohových, vajíčkových, sardinkových dobrôt, ale aj zeleninových a ovocných šalátikov. Bolo ťažké vybrať si tú najlepšiu nátierku alebo šalát.

A prišiel posledný deň. Na ten sa deti veľmi tešili. Ochutnávali sa syrové dobrôtky. O tom, že im chutilo, svedčili ich plné brušká.

Tento zmysluplný týždeň sme ukončili  vytvorením  plagátu, ktorý si každá trieda dala na svoju nástenku.

 

 

V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Záujem detí bol veľký, zúčastnili sa ho všetky triedy 1.stupňa, všetci piataci, ale aj žiaci vyšších ročníkov. S chuťou sa pustili do práce , aby ich záložka bola čo najkrajšia a potešila niektorého žiaka našej partnerskej školy. ktorou je ZŚ Na Hôrke 30 v Nitre. Dúfame , že sa žiakom partnerskej školy naše záložky zapáčia a urobia im aspoň takú radosť, s akou ich naši žiaci zhotovovali. Tešíme sa na záložky od nich a dúfame, že záložky otvoria cestu priateľstva medzi našimi školami. 

 

 

V mesiaci október sa všetky tretiacke triedy zúčastnili plaveckého výcviku. V utorok ráno sa žiaci zhromaždili pred školou, kde plní očakávania vyzerali svoju pani učiteľku a plaveckého inštruktora. Počasie bolo prekrásne a nálada veselá. Počiatočné obavy, či sa naučia plávať, boli razom preč, len čo sa im pred očami rozprestrela nebová plocha plaveckého bazéna. Plavecký inštruktor rozdelil deti do družstiev podľa úrovne plaveckých schopností a išlo sa na vec. Bazénom sa niesol krik , smiech, ale sem - tam aj nejaké to pišťanie „ ja sa bojím ”. V priebehu dopoludnia sa deti posilnili výdatnou desiatou, ktorú im pripravili starostliví rodičia. Prišiel deň „ D ”, keď všetky deti ukázali , čo sa naučili a veru toho bolo dosť. Plávali sa prsia, kraul, motýlik a tí odvážnejší predviedli aj skoky do vody. Deti sa vracali spokojné a s dobrým pocitom, že už sa nemusia báť vody . 

 

V mesiaci september sme sa opäť vybrali na šípky. Už v triedach sa deti dozvedeli o význame šípok pre zdravie človeka. Preto sme sa v jedno teplé jesenné dopoludnie rozhodli zber realizovať. Naše kroky viedli na Šibeničný vrch. Deti sa tešili z krásneho slnečného dňa / kedy sa nemusia učiť/ a statočne kráčali dlhou, namáhavou cestou do kopca. Šípok bolo veľa, ale túžby natrhať ich ešte viac. Po ʺ namáhavejʺ práci sme sa vyčerpaní s chuťou pustili do jedla. Potešili sme sa aj zo šťavnatých jabĺčok, ktoré sme si natrhali z neďalekej jablone. Do tried sme sa vrátili unavení s bohatou červenou nádielkou. Zo šípok si deti doma uvarili čaj, v triede ochutnávali studený šípkový nápoj a vyrábali šípkové korálky. Spomienky na tento krásny deň vyjadrili svojimi maľbami.  

 

2011/2012

 

Aj tento školský rok sme sa so žiakmi 4.A zapojili do súťaže "Čítame s osmijankom". Pozrite si foto, ako sme zasadili náš stromček.

 

MESIAC KNIHY NA „1“

Dňa  16. 3. 1828 sa narodil známy spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok Pavol Dobšinský. Tento deň sa stal oficiálnym dátumom pre Deň ľudovej rozprávky. Na znašej škole sa v tento deň žiaci 3. C – Števko Bajnok, Jakubko Švec, Jurko Kret, Bianka Šemetková, Alexia Mališová, Emka Kollárová, Emmka Paulíková, Radko Beňo, Bronka Magulová, Rastík Zaťko, Natálka Jandíková - stali na chvíľu hercami. Ako najlepšie vedeli, snažili sa priblížiť múdrosť slovenských ľudových rozprávok svojim spolužiakom z 1. stupňa. Chudobný, ale múdry človek, spravodlivý kráľ a jeho radcovia vniesli do školskej knižnice čaro rozprávky O troch grošoch. Žiaci prvého stupňa si odniesli milý zážitok a ponaučenie, že  „hodnotu peňazí si treba vážiť “. V čítaní rozprávok od Pavla Dobšinského budú žiaci pokračovať so svojimi pani učiteľkami a 30. marca ich v školskej knižnici bude čakať kvíz, v ktorom ukážu svoje získané znalosti z čítania ľudových rozprávok. Držíme im palce.

 

 

Ako sa dá využiť jablko 

25. októbra 2011 sme pripravili pre prváčikov a druháčikov na  jabĺčkový deň“. Inšpiratívny edukačný program tvorilo množstvo rozmanitých aktivít, ktoré mali spoločného menovateľa. Tým menovateľom bolo úplne obyčajné JABĹČKO. Nápadité činnosti, do ktorých sa malí žiaci horlivo a so záujmom pustili, ukázali prospešnosť jabĺčka nielen pre ich zdravie a krásu, ale nasmerovali ich pozornosť aj k rôznym veľkostiam, farbám či hmotnostiam.

Do množstva aktivít sa zapojili aj rodičia a starí rodičia žiakov. Aj Mgr. Katarína Pittnerová (matka) sa podelila o svoje dojmy: „Netradičné vyučovanie vzbudilo u detí veľký záujem. Spomeniem napríklad pečenie jabĺčkových koláčov, varenie jablkového čaju či jablkového kompótu. Spočiatku len zvedaví diváci sa veľmi rýchlo zmenili na šikovných pomocníkov a usilovne vážili, miešali, šľahali, ale predovšetkým ochutnávali, aby sa nám koláčiky dokonale vydarili. Spoločné varenie a pečenie bolo pre nás všetkých veľmi zábavne a zaujímavé. Neustále zvedavé otázky a nadšenie pri práci svedčili o tom, že pani učiteľky svojich zverencov a naše ratolesti už dokonale poznajú a zorganizovaním tohto podujatia trafili presne do čierneho. Pre nás rodičov bolo preto veľkým potešením, že sme mali možnosť zapojiť sa a zatraktívniť tak vyučovanie. Zároveň sme mohli aj sledovať, ako sa našim deťom darí (pre nás ešte stále v novom – školskom – prostredí). A ako mamička jedného z účastníkov „jabĺčkového dňa“ chcem pochváliť jeho pozitívny dopad, pretože moje deti majú zrazu väčšiu chuť na jabĺčka. Šikovným pani učiteľkám za podnetnú akciu, ale i tvorivý prístup k vzdelávaniu za všetkých rodičov veľmi pekne ďakujem a teším sa na ich ďalšie nápady.“              

My by sme chceli poďakovať milým starým mamám ( p. Gašparíkovej a p. Pružinovej a maminkám ( p. Pittnerovej a p. Topoľanovej ), ktoré nás ochotne podporili a našli si čas, aby s nami strávili jedno milé dopoludnie.

ĎAKUJEME !!!!!!!!!!!  kričali naše všetky deti na záver „jablkového dňa “.   

 

p. učiteľky  1.A,1.B, 1C a 2.A

 

2010/2011

 

Dňa 07. 05. 2011 strávili žiaci 1. C a .1.B so svojimi p. učiteľkami deň aj noc v škole.

Ráno ich v škole privítal kráľ rozprávok (Laco Moška) a kráľovné (PaedDr. Soňa Neštinová a Mgr. Monika Urblíková).

Deti plnili vedomostné a logické úlohy v rozprávkových komnatách (triedach). Po výdatnom obede a odpočinku ich čakalo ihrisko plné hier a súťaží. V telocvični si zasúťažili a zatancovali. Po večeri deti zložili skúšku odvahy v nočnej hre. Najviac radosti a očakávania mali však zo spánku vo svojich triedach. Ráno ich čakali pred školou rodičia. Deti boli plné zážitkov a dojmov, ktoré iste celú nedeľu rozprávali rodičom.

Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu I. ZŠ na Ul. Dr. Janského č. 2,  p. Lacovi Moškovi a Veronike Urblíkovej za pomoc pri realizácií víkendu v škole.

                       PaedDr. Soňa Neštinová. Mgr. Monika Urblíková

 

Jarné tvorivé dielne

Počas uplynulých týždňov na našej škole ožili ľudové zvyky jarných a veľkonočných príprav. Naše pozvanie prijali pani Helena Soboslayová a slečna Janka Pukačová z Pohronského osvetového strediska, ktoré si pripravili pre deti zaujímavé tvorivé dielne zamerané na jarné zvykoslovie. Navštívili triedy na prvom stupni a školský klub detí, kde popri zaujímavom rozprávaní o jarných zvykoch a príprave na veľkonočné sviatky, priblížili deťom rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc. Samotní žiaci si vyskúšali zdobenie voskom, chlapci si popri tom uplietli svoj vlastný korbáč a dievčatá si vyrobili Morenky. Naša škola si tak už v predstihu vytvorila príjemnú veľkonočnú atmosféru. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. Soboslayovej a Pukačovej za ochotu a tvorivú atmosféru, ktorú u nás na jednotke vytvorili.                                           

 

 

Čitateľský maratón

Dňa 24.3.2011 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili maratónu. Nepotrebovali však športové oblečenie a rýchle nohy. Dôležité boli dobré oči, pretože sa zapojili do čitateľského maratónu s obľúbenou knihou od Kristy Bendovej Bola raz jedna trieda. Podľa vopred určeného harmonogramu  prichádzali jednotlivé triedy do školskej knižnice, kde každý žiak prečítal niekoľko viet. Do maratónu sa zapojilo 217 žiakov z 1., 2., 3. a 4. ročníka a spolu prečítali 1050 viet.

 

 

Návšteva veterinárky

Prváci a druháci na našej škole majú veľmi radi zvieratká. Preto pani učiteľky podporili tento záujem  a učia ich starať sa o svojich domácich miláčikov. Aby bola táto starostlivosť naozaj správna, rozhodli sa, že  im v tom bude pomáhať pani veterinárka a zároveň chovateľka psov MVDr. Petra Schmidtová, ktorá svojím milým, trpezlivým a odborným spôsobom  postupne zodpovie na všetky zvedavé otázky detí  a bude im dávať cenné rady. Na prvom stretnutí sa deti zoznámili s chlpatým priateľom  Byronom, na ktorom deťom názorne ukázala, ako sa treba o psíka starať. Deti, pani učiteľky a aj pani veterinárka  boli nadšené a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 

Beseda  na Červenom kríži

Dňa 7.3. 2011 žiaci 2. C a 2. A navštívili priestory Červeného kríža a zoznámili sa s niektorými jeho pracovníkmi – záchranármi. Na besede so záchranárkou pani Magulovou si deti vypočuli dôležité informácie o prvej pomoci a na figuríne si vyskúšali ošetrovanie najčastejších zranení. Veľmi zaujímavou súčasťou návštevy bola detailná prehliadka záchranárskeho vozidla. Deti sa mohli vžiť do role zraneného pripútaného k nosidlám, nahliadnuť  do veľkej lekárničky plnej potrebných fľaštičiek, či skúsiť si váhu záchranárskeho batohu. Druháci odchádzali zo stretnutia so záchranármi s novými vedomosťami a zážitkami, no i s presvedčením o dôležitosti ich práce.

 

 

Zber šípok

Prišla jeseň. Dni sú stále chladnejšie a nám sa zažiadalo teplého šípkového čajíka. Šípky sú zdravé, lebo obsahujú vitamín C. Preto sme sa my, žiaci I.B a I. C,  dňa 28. 10. 2010 vybrali na šípky. Naším cieľom bol Šibeničný vrch.

Už ráno pred školou nás privítal mrázik, ktorý sa však predpoludním stratil pod teplými slnečnými lúčmi. Na Šibeničný vrch sme prišli v dobrej nálade. Pustili sme sa do s chuťou do zberu. Na poludnie sme sa unavení  vrátili do školy. Sme na seba hrdí, za to, že sme zvládli tak náročnú trasu, aj napriek tomu, že sme len prváci.

                                                                      Mgr. Urblíková,  PaedDr. Neštinová

 

 

Imatrikulácie prvákov

Dňa 21.10. 2010 sa uskutočnila Slávnostná imatrikulácia prvákov. Pani učiteľky tretích a štvrtých ročníkov v spolupráci so svojimi žiakmi i žiakmi žiackeho parlamentu pripravili pre prváčikov zaujímavé úlohy.

Jednotlivými mestečkami Čítajkova, Rátajkova, Jazykova, Pohybova i Spievajkova ich previedli tretiaci a štvrtáci pesničkou. Všetky úlohy zvládli prváci veľmi dobre. Ako prvé prečítali písmenká a z nich utvorené slabiky. Ďalej povedali a správne ukázali na prstoch predložené čísla, zaspievali pesničku, ktorú sa učili na hodine angličtiny. Po prebehnutí prekážkovej dráhy, zaspievala každá trieda svoju pesničku o hviezdičkách, mravčekoch i včeličkách. Po každej správne splnenej úlohe nasledoval veľký potlesk od ich starších spolužiakov, rodičov a starých rodičov, ktorí sa prišli na našich prváčikov pozrieť.

Nasledoval slávnostný sľub, v ktorom všetci svorne sľúbili, že budú tými najlepšími žiakmi a budú dodržiavať školský poriadok i poriadok školského klubu detí.

Na záver boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Každý dostal symbol triedy, ktorý pre nich vyrobili pani vychovávateľky a v triedach školského klubu ich čakalo sladké prekvapenie. Dúfame, že sa vám bude v škole dariť prváci!

Mgr. Čičmancová, Mgr. Snopčoková

...pozrite si fotografie alebo video.

 

Prváci v školskej knižnici.

30.9. navštívili naši prváčikovia školskú knižnicu. Privítala ich p. knihovníčka Katarína aj so svojím čajíkom. Vo svete rozprávok a detských knižiek ich privítali kamaráti štvrtáci, ktorí im čítali úryvky z kníh. Každý prváčik si mohol vybrať knižku, ktorá sa mu páčila a prelistovať si ju. Deťom sa v knižnici páčilo a tešia sa na ďalšiu návštevu. (fotografie)

 

2009/2010

 

Beseda s poľovníkom

„Z poľovníckej kapsy" bol názov besedy s p. Knappom. Zaujímavou formou oboznámil žiakov
so životom zvierat a práce poľovníkov v našom regióne. Žiakov téma veľmi zaujala, otázok
nebolo konca kraja. (fotografie)

 

Výlet II.A na ranč

Deti jazdili na poníkovi, odfotili sa so somárikom a navštívili pamätnú izbu A. Kmeťa. (fotografie)

 

Návšteva dopravného ihriska

Najskôr trošku teórie na zopakovanie, potom oboznámenie s pravidlami bicyklistov. Najväčšiu radosť sme mali z bicyklovania a kolobežkovania. Ukázali sme, ako vieme využiť teóriu v praxi. Vôbec nám nevadili ani kvapky dažďa. (fotografie)

 

Beseda v knižnici

Dňa 13.5. sa triedy IV.A, IV.B A IV.C zúčastnili besedy v mestskej knižnici M. Chrásteka. Pani knihovníčka nám zaujímavou formou priblížila vyhľadávanie informácií v registri a v obsahu v encyklopédiách, náučnej literatúre. Deti si prakticky v skupinách vyskúšali vyhľadávanie konkrétnych informácií. Pre deti bola beseda zaujímavá a poučná.

 

Na bicykli bezpečne 2010

Dňa 11. 5. 2010 Centrum Voľného času, Okresné riaditeľstvo policajného zboru a autoškola SACO usporiadali na detskom dopravnom ihrisku obvodné kolo detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne 2010". Súťaž bola určené pre žiakov 4. ročníka. Z našej školy sa jej zúčastnilo 12 odvážlivcov, ktorí si zmerali sily v  oblasti dopravnej výchovy, pravidiel cestnej premávky, ale i v praktickej jazde na bicykli. Čakala na nich zaujímavá prekážková dráha, pri ktorej však museli dodržiavať dopravné predpisy.

Bonbónikom súťaže bol náš žiak Adam Barboriak. Počas jazdy na bicykli jediný preniesol plastový pohár naplnený vodou z jednej lavice na druhú bez toho, aby sa mi pohár prevrátil.

Aj keď sme nezískali prvenstvo, deti si odniesli množstvo krásnych zážitkov a nových skúseností.

 

Beseda s policajtami

19.2. k nám prišli dvaja policajti na besedu. Rozprávali nám o práci policajtov, o dopravných značkách a o cvičení psov. Potom Lukáškov otec vyvolal Juraja, aby nakreslil bicykel. Kapitán nám vysvetlil, čo musí mať cyklista a kade môže jazdiť. Lukáškov otec nám rozprával o pravidlách chodcov a poukazoval nám rôzne prilby, neprestrelné vesty a rôzne štíty.

Na záver besedy sme dostali darčeky.

Andrej Krátky, III.C

 

Sánkovačka

Vyučovanie telesnej výchovy sme si spestrili sánkovačkou. Využili sme tak prvú poriadnu snehovú nádielku. Ešte pred odovzdávaním vysvedčenia si deti poriadne vyvetrali hlavu a Perinbabe deti dali za kvalitné a bohaté zasneženie spoločne velikú 1.  

 

Tretiaci druhákom o našom meste

Žiaci tretích ročníkov si vyskúšali odprezentovať svoje vedomosti získané rôznym spôsobom z netradičných zdrojov na workshope, ktorý zorganizovali a pripravili pre svojich spolužiakov z druhých ročníkov. Vedomosti o našom meste dokladali obrázkami a materiálmi pripravenými vo vlastnoručne vyrobenom letáku. Takýmto spôsobom si overili nie len vedomosti, ale aj komunikačné zručnosti. Na workshope sa predstavili pred spolužiakmi, rodičmi, pozvanými   hosťami  a predstaviteľmi  mesta.  


Prírodoveda po anglicky
Žiaci IV.A triedy majú v predmete prírodoveda rozšírené vyučovanie o vyučovanie v anglickom jazyku. V téme Živočíchy sme navštívili počítačovú triedu s interaktívnou tabuľou. Prostredníctvom nej sme sa zoznámili s časťami tela cicavcov a vtákov, o ich spôsobe pohybu a výžive. Najviac sa nám páčila možnosť písať na tabuľu, posúvať obrázky a vyznačovať nové slovíčka.

Druháci  v knižnici

V novembri boli všetci druháci na návšteve v Mestskej knižnici v Žiari nad Hronom. Pani knihovníčka Kaššová pre nás pripravila zaujímavú tému. Rozprávala nám o spisovateľovi Jánovi Navrátilovi. Deti sa spolu s ňou dostali do krajiny rozprávok. Za dobre vykonané úlohy našli poklad a ako spomienku získali diplom. Kniha o Kapkovi Dierkovi ich zaujala natoľko, že na nasledujúcej hodine sme z nej už čítali. Druháci o návšteve v  knižnici aj napísali.                                                                                Z. Čičmancová, tr. učiteľka

Druháci na tému zdravie
V decembri mali žiaci druhých ročníkov v prírodovede tému Zdravie. O ľudskom tele sa učili s pani učiteľkou Rozenbergovou po anglicky. Druháci navštívili aj Záchrannú zdravotnú službu v Žiari. Od záchranárov sa dozvedeli veľa o úrazoch, vybavení sanitky a o ich práci.
(viac fotografií, video)

 

Zážitkovo o praveku

Vyučovanie praveku v našej štvrtej A triede sa uskutočnilo zážitkovou formou. Na niekoľko hodín sme sa premenili na praľudí, ktorí zistili ako sa vtedy žilo, obliekalo a stavalo. Pútavá prednáška pani učiteľky Valiky Fridrichovej navodila tvorivú atmosféru. Vyučovanie výtvarnej a pracovnej výchovy nám otvorilo možnosť vyrobiť si príbytky. Vyvrcholením nášho bádania bola prezentácia pre žiakov z ostatných ročníkov, na ktorú sme prišli dobovo oblečení.

(viac fotografií, video)Konferencia o planétach
Už tradične prichádza p. učiteľ Príhoda do 4. ročníka na hodiny prírodovedy, keď preberajú učivo z astronómie. I tohto roku si žiaci pripravili konferenciu „O planétach Slnečnej sústavy“. (viac fotografií tu)

Exkurzia do Kremnice
V rámci vlastivednej exkurzie navštívili triedy IV.B a IV.C mesto Kremnica. Cieľom exkurzie bola prehliadka Múzea mincí a medailí. Deti spoznali prvé mince a prvé peniaze, ktoré kolovali na našom území. Pani sprievodkyňa im umožnila vstup do bane a deti boli nadšené. Potom žiaci navštívili hrad a hradné veže. Vystúpili po 150 schodoch až na vežu, odkiaľ bol prekrásny výhľad na Kremnicu a okolie. Deti spoznali históriu Kremnice, oboznámili sa so zbraňami, navštívili kostnicu. Zaujímavý výlet sme zavŕšili rozchodom, žiaci si prezreli mesto Kremnica. Plní dojmov a unavení sa vrátili domov, kde ich už čakal chutný obed.
(pozn. žiaci si, bohužiaľ, zabudli fotoaparát :-( )

Žiaci prvého stupňa preberajú na hodinách vlastivedy  tému Hrady a zámky. Triedu IV.B táto téma natoľko zaujala, že sa rozhodli na pár dní stať stredovekým staviteľmi. Pripravili si farby, kartóny, lepidlá, lepiace pásky, batérie a začalo sa pracovať. Pod šikovnými rukami štvrtákov sa dvíhali hradby stredovekých stavieb. Svoje vytvorené práce si vystavili v triede. Odmenou im bola pochvala od p. učiteľky a dobrý pocit z vykonanej práce.

Dňa 21.9.2009 sa žiaci IV.B a IV.C triedy zúčastnili zberu šípok na Šibeničnom vrchu, ktorý spojili so športovými aktivitami. (viac fotografií tu)
       

 

12.10.2009 žiaci 3. A,B,C a 4.A navštívili kaštieľ v Žiari nad Hronom. Formou zážitkového učenia sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii mesta, ktoré pre nich pripravili študenti SOA. Nasledovala prehliadka s p. Historinkou.

 

 

 

- dňa 22.04.2009 v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl zorganizovala Oľga Berkešová, triedna učiteľka IV. B triedy v spolupráci s rodičmi aktivity pre deti k naplneniu cieľa „Vytvoriť príručku pre mladého cestovateľa po EÚ.“

Úlohou rodičov – školiteľov bolo pripraviť si pre jednotlivé skupiny žiakov materiál k nasledovným témam:

Ø      Komunikačné zručnosti v anglickom jazyku

Ø      Komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku

Ø      Bedeker (informácie o krajine – zvyky, zákony, mapa, platidlo, pamiatky ...)

Ø      Zdravotný stav cestovateľa (prehliadka, lieky, očkovanie, balíček prvej pomoci...)

Ø      Správne letovisko pre cestovateľa (kritériá pri výbere hotela, služby...)

Ø      Správanie cestovateľa v EÚ.

Aktivita prebiehala formou diskusie. Úlohou skupín detí bolo získavať informácie k jednotlivým témam, ktoré budú potrebovať pri vytváraní príručky. Pre každú skupinu boli vytvorené rovnaké podmienky a poskytnutý písomný materiál. Je na deťoch ako získané informácie spracujú.


- dňa 18. decembra 2008 prekvapili žiakov I. stupňa netradiční učitelia v uniformách. Témou vyučovacej hodiny bolo  priblíženie  práce polície a zaoberali sa aj aktuálnymi nebezpečenstvami a nástrahami zábavnej pyrotechniky. Členovia policajného zboru si vyskúšali prácu pedagóga, museli zvládnuť a zaujať deti celú vyučovaciu hodinu, bez prítomnosti pani učiteliek. Pre pani učiteľky pripravili „Skvelý deň“ na polícií. Plk. Mgr. Vladimír Mihál im venoval svoj čas, previedol ich priestormi polície. Prezreli si miesta výsluchu, celu predbežného zadržania, priestory dopravného oddelenia. Navštívili priestory fitness a nakoniec  odpovedal na rôzne otázky o práci policajtov. Na záver nasledoval test, po ktorom dostali OSVEDČENIE o absolvovaní podujatia „SKVELÝ DEŇ“.

Ďakujeme plk. Mgr. Vladimírovi Mihálovi za zaujímavý nápad a jeho zorganizovanie aj všetkým členom Policajného zboru v Žiari nad Hronom za jeho realizáciu.  


- Imatrikulácia prvákov
Dňa 5.11.2008 sme pasovali našich prvákov za riadnych školákov. Aby sa nimi mohli stať, museli zdolať prekážkovú dráhu, zaspievať svoju pesničku a zložiť sľub prváka. Všetkým imatrikulantom - prvákom sa podarilo splniť požadované úlohy.


- 12.9.2008  našu školu navštívili  SOKOLIARI zo Štiavnických Baní. Pútavou formou priblížili život dravcov žiakom I. stupňa a deťom z MŠ.
gj

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14