O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Členovia  žiackeho parlamentu pozvali Mikuláša aj do našej školy .... fotografie TU

 

Mikuláš

____________________________________________________________________ 

škola

Pri príležitosti 60. vročia vzniku školy sa 28.11.2019 konal

slávnostný program žiakov ZŠ.

 

Ďakujeme všetkým hosťom a divákom za návštevu, kolegom za výborne odvedenú prácu a rodičom za spoluprácu ....

 

Videá z programu si môžete pozrieť aj na youtube.com

Fotografie nájdete na facebookovskom účte mestého fotografa (ďakujeme za spoluprácu :)

____________________________________________________________________ 

 

retro školaVo štvrtok doobeda, v deň slávnostného koncertu pri príležitosti 60. výročia vzniku školy, boli pre žiakov pripravené tvorivé dielne na tému retro-škola a život v minulosti. Deti si vyskúšali písať brkom, na písacom stroji, skákali gumu, cvičili spartakiádu, zdobili medovníky, natierali chlieb s masťou, ochutnávali klobásu, slaninu, a domáci chlieb, vyrábali náramky, učili sa starať o bábätko, vyrábali prútené metly, vyrezávali krčiažky, .... Okrem našich vyučujúcich, aktivity pripravili aj pozvaní remeselníci a študenti SSOŠ pedagogická EBG, ktorým touto cestou ďakujeme :). 

____________________________________________________________________ 

facebookStaňte sa priateľom školy na facebooku

alebo navštívte jej facebookovskú stránku

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

AKTUÁLNY LETÁK O ŠKOLE:

 

Základné informácie o dianí škole, aktivitách, krúžkoch, fungovaní ŠKD a pod.  nájdete aj v brožúre po kliknutí SEM ....

____________________________________________________________________  

teamwork

Pozrite si, čo ponúka naša škola:

 

CLIL:

- čo je CLIL
- videoukážky konkrétnych hodín

 

VEU:

- čo je vysoko efektívne učenie

- fotografie zo zavádzania pravidiel VEU

 

CUDZIE JAZYKY:

- medzinárodná spolupráca v rámci projektu eTwinning

- úspešné zapájanie do súťaží a olympiád

 

IT AKADÉMIA:

- bádateľsky orientované vyučovanie

- moderné inovatívne metódy

- jedinečné technické vybavenie

 

itakadémia partner

 

Pozrite si videá zo života školy: TU

 

____________________________________________________________________  

 

eTwinning

Podarilo sa nám získať certifikát eTwinning school,

ktorý tento šk. rok získalo 1211 škôl v Európe

a len 20 škôl na Slovensku.

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Tekov mapaA už nás nájdete aj na tejto mape .

Mimochodom, kresbami prispeli aj naši žiaci ....

 

____________________________________________________________________ 

Vďaka projektu Vzdelávame sa bez rozdielu

podporeného  na  základe  Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR  sa náš kolektív od 1.1.2018 rozšíril o dvoch nových pedagogických asistentov a školského psychológa.  

____________________________________________________________________ 

Úspešne sme sa uchádzali o spoluprácu na národnom projekte IT-akadémia.

itakademia

____________________________________________________________________

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14