O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

E- Twinning projekty

Čo je to eTwinning?

 

- Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.

- Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

 

Czech and Slovakia - p. uč. Tršová

We Love English - p. uč. Tršová

Math is an international language - p. uč. Mlynárčiková

My routine day - p. č. Giláňová

Easter flower pot - p. uč. Štangová

 

 

 

- predchádzajúce šk. roky -

 

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14