O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Cudzie jazyky

V rámci aktivít k Európskemu dňu jazykov si nemčinári vymenili pozdravy so žiakmi z iných krajín Európy. Tentokrát využili nie elektronickú, ale klasickú poštu. Kontakty sme získali vďaka projektu eTwinning.

Výsledky z okresného kola olympiády v ANJ a NEJ v šk. roku 2017/2018:
ANJ:
kategória 1A - 2. miesto Aleš Kúšik - 7. B
kategória 1B - 4. miesto Tereza Veselá - 9. A
NEJ:
1. miesto - Lucia Patschová  8. B

Gratulujeme  :)

 

 

Po prebratí lekcie zameranej na ruskú kuchyňu si žiaci 8. A triedy v skupinách samostatne vytvorili jedálny lístok a pripravili si dialógy, aby každý žiak zvládol objednať si rôzne druhy jedál a nápojov. Po náročnej práci sme sa nakoniec ocitli v tradičnej ruskej reštaurácii – samozrejme, len symbolicky. Všetci svoje roly, či už náročných hostí alebo ochotných čašníkov, zvládli na výbornú. A nechýbal dokonca ani dezert ako pozornosť podniku!

 

 

Deviataci sa na nemčine zamysleli nad svojím ekologickým správaním  a siedmaci aj aj tento rok zhrnuli tému Hobbys formou plagátu ...   

 

V celej Európe si 26.9., v Európsky deň jazykov, pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. Rôznymi aktivitami sme si ho pripomenuli aj my.

 

Aktivity a materiály k predmetu nemecký jazyk nájdete aj na blogu ...

 

Siedmaci na nemčine sa trochu zasnívali a vysnívali si letné dovolenky :)

 

Šiestaci sa na nemčine hrali s rozvrhmi hodín, siedmaci s témou moje záľuby

 

Pokračujeme v realizovaní projektu eTwinning, vytvorili sme slovensko-nemecký slovník Vianočných výrazov a predstavili sme sa pomocu prezentácií a krátkych videí :) - video1 a video2.

 

Cudzí jazyk sa neučíme  kvôli pani učiteľke, ale kvôli našim priateľom v zahraničí. Siedmaci s pomocou projektu Etwinning našli priateľov vo Francúzsku, Poľsku a Grécku. Spoločným jazykom je nemčina ... Vymenili si krátke opisy svojej osoby a pokúsili sa tých druhých podľa opisu nakresliť. Ďalším krokom budú videovizitky, už sa tešíme :).

 

Ako chutí ruština ...

V utorok 23. apríla 2013 sme hodinu ruštiny nestrávili v triede ani v jazykovej učebni. S pani učiteľkou Schultzovou sme sa rozhodli navštíviť Gastrofestival na SOŠ obchodu a služieb, keďže tento rok bola v ponuke aj ruská kuchyňa.

      Ruská reštaurácia sa volala Bábuška a bolo tam pomerne dosť miesta. Výzdobu tvorili typické ruské suveníry – matriošky a hrala tam aj tradičná ruská hudba. Na stoloch už boli pripravené jedálne lístky. Mohli sme si vybrať napr. boršč, bliny, šašlyk alebo Stroganov. Väčšina z nás si objednala bliny, teda lievance naslano so smotanou a kaviárom. Niektorí (vrátane pani učiteľky) si vybrali šašlyk – mäso, zemiaky a cibuľu na ražni. Asi dvaja spolužiaci sa odhodlali objednať si Stroganov – riadne veľkú alebo lepšie povedané obriu porciu hovädzieho mäsa so šťavou a haluškami (pani učiteľka ochutnávala a závidela). Z nápojov sme si vybrali väčšinou džús alebo čaj. Čašníčky boli milé, ale mali trému a museli sme dosť dlho čakať, kým nás obslúžili. To bol problém hlavne preto, lebo pani učiteľka zatiaľ obišla všetky stoly a nútila nás konverzovať po rusky. Vopred sme sa totiž na Gastrofestival pripravovali – učili sme sa slovíčka a tvorili dialógy, aby sme si v reštaurácii vedeli objednať. Boli sme trochu sklamaní, keď sme zistili, že na SOŠ sa ruštinu neučia. No čo už, snáď vedomosti využijeme inokedy. Kto dojedol skôr, vyplnil anketu (prípadne opravil pravopisné chyby) a mohol sa ísť pozrieť aj do iných reštaurácií, veď by bola škoda neochutnať napr. škótsku, brazílsku, marockú či japonskú kuchyňu. Nakoniec sme sa chceli odfotiť, ale zistili sme, že sme zabudli foťák (bez komentára!). Ale bolo tam ATV, takže „movie stars“ nemusia byť smutné.

      Samozrejme, že návrat do školy na šiestu hodinu bol krutý. Komu by sa chcelo učiť, keď má v žalúdku Stroganova a v hlave (nealkoholické) jahodové mojito? Celkovo sme boli veľmi spokojní, lebo sme sa odreagovali od povinností a vyskúšali niečo nové.

Trieda 7. A

 

 

V týždni od 13. – 17. februára 2012 sa na našej škole uskutočnilo interaktívne vyučovanie v anglickom jazyku s témou Priateľstvo pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ (žiaci 4. B a C, 5. C, 6. A, B a D, 7. B a C triedy). Žiaci mali možnosť pracovať s interaktívnou tabuľou – vypracovali zaujímavé cvičenia (voľný čas strávený s priateľmi, pritom si precvičili osvojené frázy a frekvenčné príslovky v prítomnom čase). Žiaci pracovali vo dvojiciach, či v skupinách na spoločnom plagáte s touto tematikou. Spoločne sme vytvorili 5 plagátov (friendship posters).

Priateľstvo je  vzťah  ľudí založený na dôvere, úprimnosti a tolerancii. Dôvera je základnou podmienkou skutočného priateľstva, pocit, že tomu druhému môžeme povedať čokoľvek a predsa nás bude mať rád. Dôležitým pilierom silného priateľstva je úprimnosť. Žijeme v hektickej dobe, chceme stále viac, ale žiaľ uprednostňujeme hmotné statky. Z nášho života sa vytrácajú skutočné hodnoty. Akosi zabúdame na našich priateľov.

Cieľom interakčných hodín bolo umožniť sebapoznávanie a poznávanie iných, podnietiť rozvoj kladných charakterových vlastností, rozvinúť komunikačné schopnosti a poskytnúť priestor na utváranie vzťahov. 

 

1. decembra 2011 sa na našej škole uskutočnili aktivity kampane Červené stužky. Jednou z aktivít bolo interaktívne vyučovanie v anglickom jazyku na tému Závislosti, HIV/AIDS, Zdravý životný štýl  pre žiakov 8. a 9. ročníka. V závere hodiny žiaci vypracovali plagát na túto tému.

 

Dňa 23.10.2011 navštívili žiaci v rámci krúžku Nemčina hrou  obec Janova Lehota. S históriou obce nás veľmi pútavo oboznámila pani Ida Karásková. Spoločne sme si posedeli v Cukrárni u Božky, ktorá nás pohostila teplým čajom a deti si
pochutnali na jej sladkých zákuskoch. Napriek nepriaznivému počasiu sme si za doprovodu pani vychovávateľky Janky Binderovej prezreli obec s jej zvláštnosťami. Deťom sa výlet veľmi páčil a už teraz sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie s pani Karáskovou, na ktoré sme si naplánovali spoločné opekanie si pri kaplnke. Aj touto cestou jej chceme ešte raz poďakovať.
                                                   Vedúca krúžku Andrea Mazan

 

P. učiteľka Boďová vytvorila so svojimi žiakmi na informatickej výchove v 3. ročníku multimediálne slovníky, pozrite si na youtube:  3.A, 3.B, 3.C.

 

V apríli sa na druhom stupni uskutočnili interaktívne hodiny v anglickom jazyku, kde hlavnými témami boli Svetový deň zdravia (7. apríl),  Svetový deň Zeme (22. apríl) a  Veľkonočné sviatky. 

Svetový deň zdravia a Svetový deň Zeme boli témy určené pre 8. a 9. ročník.

7. apríl sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia (World Health Day).

Tento deň je symbolickým pripomenutím si založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vznikla práve 7. apríla 1948. Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia je každý rok informovať celosvetovú verejnosť o špecifickej problematike dotýkajúcej sa sféry zdravia, ochorení a ťažkostí v oblasti zdravotníctva. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.  Každý rok Svetová zdravotnícka organizácia vyberá určitý zdravotný problém a nabáda ľudí  k zamysleniu sa nad touto problematikou. Hlavnou témou tohtoročného svetového dňa je antimikrobiálna rezistencia, jej nárast a rozširovanie /antimikrobiálne látky sú látky schopné vyliečiť infekčné ochorenia/.

 

Svetový deň Zeme si ľudstvo na celom svete už tradične pripomína 22. apríla. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry (The Earth Day). Je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu aj starať. Aspoň tento deň by sme sa mali odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť. Deň Zeme oslavujeme aj preto, aby sme si pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, zemských zdrojoch, ktoré nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého životného na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Preto by sme ju mali chrániť pre seba, ale najmä pre naše budúce generácie.

Na hodinách anglického jazyka sa využili medzipredmetové vzťahy, interaktívne metódy (diskusia, práca s materiálom), na základe ktorých sa žiaci dostali do stredobodu diania, mali priestor hovoriť o vlastných skúsenostiach a vedomostiach. Deti mali možnosť upevniť si svoje doterajšie vedomosti v oblasti zdravia a životného prostredia, rozšíriť si slovnú zásobu z anglického jazyka, dozvedieť sa viac o problematike zdravia a o dôležitosti ochrane nášho životného prostredia (ŽP), ďalej sa zoznámili so základnými  symbolmi Svetového dňa Zeme. Spoločne sme riešili možnosti ochrany ŽP, šetrenie zdrojov v domácnostiach.

Veľkonočné sviatky boli témou pre piaty a šiesty ročník. Veľká noc sa vždy oslavuje prvú nedeľu po prvom jarnom mesačnom splne. K jarnej oslave slnovratu, ku vzkrieseniu prírody zo zimného spánku, sa viaže mnoho starých zvykov a symbolov (veľkonočný baránok, v Anglicku veľkonočný zajačik – Easter Bunny, vajíčka, bahniatka, jarné kvety....).

Žiaci sa na týchto hodinách mali možnosť bližšie zoznámiť s veľkonočnými tradíciami na Slovensku a v anglicky hovoriacich krajinách. Ďalej si  osvojovali novú slovnú zásobu – symboly jari, typické jarné kvety, zvieratá a ich mláďatá.  V závere hodiny mali deti možnosť preveriť si svoje vedomosti v niekoľkých zaujímavých cvičeniach na interaktívnej tabuli.

Ing. Lenka Tršová Husárová, učiteľka anglického jazyka  

 

Svetový deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ Leonardo da Vinci

 

Dňa 21. marca 2011 sa na našej škole na druhom stupni na hodinách anglického jazyka vyučovalo interaktívnou formou. Ústrednou témou vyučovania bol Svetový deň vody (World Water Day – 22. marec 2011).

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Žiakom bola prezentovaná tohtoročná téma spojená so Svetovým dňom, a to celosvetový nárast koncentrácie obyvateľstva v mestách a tomu prináležiace motto – „Voda pre mestá: reakcia miest na výzvy.“

V súčasnosti trpia mnohé oblasti akútnym nedostatkom pitnej vody. Súvisí to s ekonomickou a hospodárskou situáciou štátov. Vodné toky a vodárenské zdroje sú kontaminované, znižuje sa výdatnosť vodárenských zdrojov, v priemysle sa nepoužívajú najnovšie technológie na opätovné používanie vody, s vodou sa často nehospodárne zaobchádza a pod.

Na hodinách anglického jazyka sa využili medzipredmetové vzťahy, interaktívne metódy (diskusia, práca s materiálom), na základe ktorých sa žiaci dostali do stredobodu diania, mali priestor hovoriť o vlastných skúsenostiach a vedomostiach. Deti mali možnosť upevniť si svoje doterajšie vedomosti o vode, rozšíriť si slovnú zásobu z anglického jazyka, dozvedieť sa viac o nedostatku pitnej vody vo svete, ďalej o význame vody, o jej využití, o znečistení vody ... . V závere každej vyučovacej hodiny si mali žiaci z praktického hľadiska možnosť preveriť svoje znalosti v jednoduchom teste, z ktorého vyplynulo, koľko litrov vody sa minie na jednotlivé každodenné činnosti v domácnosti.

22. marec slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás dôležitá a na uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie.

Ing. Lenka Tršová Husárová, učiteľka anglického jazyka  

 

Už aj žiaci piateho ročníka (začiatočníci) si môžu na hodine pripraviť cudzojazyčné divadielko - pod vedením p. učiteľky Nárožnej si pripravili texty a vymysleli scénku, samostatne pripravili masky a potom sa už len bavili a samozrejme učili...

 

V rámci projektu Comenius na našej škole už približne dva týždne pracuje asistent učiteľa - Iraklis Lampadariou. Prečítajte si o jeho práci, pozrite si fotografie z vyučovania alebo sa spolu so žiakmi vyskúšajte z angličtiny na blogu, ktorý pre nich pripravil..

 

Naša ��kola pripravila pre svojich žiakov už druhý ročník aktivity s názvom English in Week. Počas posledného májového týždňa (24. 5. – 28. 5. 2010) deti zažili native English. Na škole v tomto čase pôsobili dvaja lektori pochádzajúci z anglicky hovoriacich krajín.

Angličan Tony pracoval s mladšími žiakmi (9 – 10 rokov) a Američan Josh s najstaršími (14 – 15 rokov). Každý lektor odučil 30 vyučovacích hodín. V oboch skupinách bolo 15 žiakov, teda optimálny počet na výučbu cudzieho jazyka. Práca oboch lektorov bola kreatívna. Uplatňovali rôzne metódy vyučovania angličtiny, pričom ťažisko spočívalo v rozvoji konverzácie. Diskusie, hry a projekty sa striedali s písaným slovom. Lektori sa rozprávali s deťmi prirodzeným tempom, čím maximálne simulovali anglicky hovoriace prostredie.

Naši žiaci sa učili angličtinu prirodzenou cestou. Neboli ovplyvnení slovenským prízvukom, a tak sa mohli stopercentne koncentrovať na cudzí jazyk. Vyučovacie hodiny boli skutočne efektívne, o čom svedčia aj vyjadrenia našich žiakov.

(fotografie, videá, práce mladších žiakov, vyjadrenia starších žiakov)

Žiaci na hodinách anglického jazyka pripravujú projekty ktoré sa týkajú ich každodenného života. Práce prinášajú do školy už nielen klasicky, na papieri, ale aj na moderných nosičoch. Tu sú práce dvoch žiakov, ktoré sú mimoriadne vydarené aj keď sa v nich vyskytujú chybičky. Je to projekt o Slovensku od Michala Hrmu z 8.A (*.pptx) a o obľúbenom spevákovi od Martina Prôčku z 9.A (*.ppt). Ďakujeme za krásnu prácu a tvorivý prístup.

 Vyučujúca Mgr. Mária Nárožná  

 

- 25.9.2009 sme si rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci pripravili rozhlasové vysielanie v troch cudzích jazykoch, učitelia v tento deň používali na vyučovaní aj slovíčka s ruštiny, nemčiny či angličtiny,...

 

 

- od 08. júna do 12. júna 2009 sa na našej škole realizoval týždeň s lektormi anglického jazyka. Dvaja anglicky hovoriaci lektori – Francis-Nicholls Wunder /Austrália/ a Graham Canady /Škótsko/- aktívne pracovali v čase vyučovania so štvrtákmi, tretiakmi a deviatakmi. Vyučovanie sa nieslo v duchu zaujímavých aktivít, pomocou ktorých sa lektori snažili zvýšiť komunikačné schopnosti našich žiakov v anglickom jazyku. Bola to jedinečná možnosť stretnúť sa s originálnou angličtinou, nepoznačenou slovenským prízvukom. Žiaci počúvali a komunikovali v angličtine denne šesť vyučovacích hodín a určite neľutujú, že využili túto možnosť. My len veríme, že to nebola posledná príležitosť stretnúť sa s „Native english“.

Na JEDNOTKE sa snažíme aj takýmto spôsobom budovať kompetenčný profil žiakov a vychovávať erudovaných, flexibilných, tvorivých, komunikatívnych a pozitívne mysliacich žiakov, ktorí nájdu uplatnenie v živote a budú porovnateľní v oblasti vzdelania s mladými ľuďmi v Európe.                              


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14