O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prevencia - školský rok 2017/2018

Aktivity organizované v spolupráci s koordinátorom PDZ, školský rok 2017 - 2018

 

Besedy v POS v Žiari nad Hronom

 

V mesiaci september 2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili besedy na tému AIDS fakty a mýty. O víre HIV a AIDS sa dnes veľa hovorí, ale s pribúdajúcim množstvom informácií pribúda aj stále viac a viac mýtov. Cieľom besedy bolo sprostredkovať a utriediť informácie o HIV/AIDS, preveriť vedomosti žiakov a odlíšiť fakty od mýtov a nepravdivých informácií a prevencia. Beseda bola vedená odbornou lektorkou z ČR.

 

V mesiaci október 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili besedy na téme Obchodovanie s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete.  Boj proti fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby  jeho páchania. Stal sa jedným z najvýnosnejším a zároveň najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Cieľom besedy bolo sprostredkovať informácie ako sa nestať obeťou tohto trestného činu a ak sa tak už stane, čo obeti pomôže, kde a ako hľadať pomoc. Besedu viedla lektorka kpt. Ing. Silvia Filusová z OR PZ Žiar nad Hronom.

 

                                                 Tršová Husárová, Pružinová, Ľ

 

 

AKTIVITY 2016/2017

AKTIVITY 2015/2016

AKTIVITY 2014/2015

AKTIVITY 2013/2014

AKTIVITY 2012/2013
AKTIVITY 2011/2012
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14