O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výrobky 2009/2010

 

15.6. 2010 sme oslávili tohtoročný - Deň otcov. Patrí sa im poďakovať za všetky opravené spotrebiče, za vysávanie, vozenie autom k lekárovi, za jašenie sa s deťmi, za pomoc pri počítači, za milé úsmevy pre deti, za to, že deťúrence učia športom a drvia s nimi matiku a za každé pohladenie po vláskoch, keď deti chodia spať. Malá pozornosť vlastnoručne zhotovená určite potešila nejedného ocka.

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamičkám. Deti na ne nezabudli a vlastnoručne pre ne vyrobili darčeky. Že svoje mamičky naozaj ľúbia, vidieť aj na prácach. 

 

Pre družobnú školu v Bratislave deti zo školského klubu pripravili darčeky s rôznou tematikou a z rôzneho pracovného materiálu. Dúfajme, že sa im naše dielka páčili.  

 

25.3.2010 nás navštívi družobná škola zo Svitáv. Okrem zaujímavého programu im p. vychovávateľky pripravili darčeky.

 

Onedlho nás čakajú veľkonočné sviatky. V oddeleniach u p. vychovávateliek Čamajovej a Kováčovej sa deti učili patschworkovú techniku zdobenia polystyrénových vajec, servítkovú techniku na lekárske paličky, sadrové odliatky ako magnetky, motané vajíčka škrobovou technikou, mramorovanie vajíčok a quilingovú techniku kvetov z farebného papiera. Svoje výrobky budú v popoludňajších hodinách pred sviatkami predávať svojim rodičom.

Ostatné oddelenia:

Veľkonočné tvorivé dielne - p. vychovávateľka Bartková

Techniky:  1. Práca s farbami na sklo.

                2. Kašírovanie, mramorovanie vajíčok.

                3. Veľkonočný venček z prírodného a odpadového materiálu.

Súčasťou tvorivých dielní bolo zhotovenie výzdoby triedy, dekoračných predmetov.

 

Veľkonočné tvorivé dielne - p. vychovávateľka Hoffmanová

Techniky:  1. Košíček na vajíčka - práca s vlnitým papierom.

                2. Stojan na vajíčka - kačka, zajačik.

 

Veľkonočné tvorivé dielne - p. vychovávateľka Medvecká

Techniky : 1. Mramorovanie vajec.

                2. Veľkonočný svietnik - ovečka papierová

                3. Servítková technika – vajíčka

 

Veľkonočné tvorivé dielne - p. vychovávateľka Giláňová.

Techniky: 1. Vajíčka zdobené zvyškami záclon, umelé kvety.

                2. Žabky.

 

Veľkonočné tvorivé dielne - p. vychovávateľka Mazan.

Technika : pletenie korbáčov s p. Frindtom.

 

Veľkonočné tvorivé dielne u p. vychovávateľky Katialovej.

Techniky: 1. Vajíčka zdobené mramorovacími farbami, farebným papierom.

               2. Obrázky sypané farebnou ryžou.

               3. Textilný venček vyrobený vpichovanou technikou.

               4. Košík - stojan -  vyšívaný na papieri.

Veľkonočné tvorivé dielne - p. vychovávateľka Žbirková

Techniky: 1. Maľba temperami na prírodné vajíčka.

                2. Decoupage.

 

V oddelení u p. vychovávateľky Katialovej si klobúky na karneval vyrábali vlastnoručne. Sú to naozaj milé dielka.

 

Pani vychovávateľky svojou kreativitou nesklamali ani tohto roku. Darčeky v podobe výrobkov zdobili priestory v deň zápisu. Okrem toho pripravili tvorivé dielne.

 

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy svojimi megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal popraviť. V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú Valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka. Naše deti pripravili Valentínske pozdravy pre svojich najbližších. 

 

Fašiangová výzdoba v skratke....

 

V rámci výchovného programu v mesiaci január 2010 mali deti formou koláže a kresby znázorniť zimné športy. Prác bolo neúrekom. Priestorové videnie a dotvorenie obrázkov z časopisov deti zvládli na jednotku.

 

22.12.2009 sa v priestoroch školy uskutočnila vianočná burza Školského klubu detí. Niekoľko týždňov deti starostlivo s pani vychovávateľkami pripravovali výrobky na burzu. Ponuka bola pestrá a spríjemnila predvianočnú atmosféru.

 

K blížiacim sa sviatkom neodmysliteľne patria vianočné pozdravy. V rámci výchovného programu si deti vyskúšali dekupáž, zručnosť s farbami window colours, s orezávatkami atď... Deti sa veľmi tešili, že vlastnoručne zhotoveným pozdravom urobia radosť svojim blízkym.

 

Rozfúkavanie farebnej škvrny, odtláčanie listov, zapúšťanie farieb - to boli témy esteticko- výchovnej oblasti v mesiaci október/november v rámci nového výchovného programu. Jeseň bude vždy vďačná téma pre deti pre svoju rozmanitú farebnosť. A keď k tomu pridáte štipku fantázie, výsledok za to stojí.

 

Aj koženka je vhodný materiál pre tvorbu šarkanov. Keď k tomu pridáme geometrické tvary, šarkany sú hotové. Deti sa pri tejto činnosti stretli s tavnou pištoľou.

 

Jednou z úloh výchovného programu v mesiaci november 2009 boli výrobky zo semien, prípadne iného prírodného materiálu. Aktivita deti veľmi zaujala, o čom svedčí aj úroveň prác. Veď, posúďte sami.

 

Aj tohto  roku sa deti zabavili pri tvorbe strašidiel z tekvíc. Veď nie je nič krajšie ako vlastnoručne vyrobená tekvica - svetlonos. Deti tým strávili príjemné popoludnie.

 

P. vychovávateľka Štulajterová pripravila zaujímavý pútač na našu - " Halloweensku party" na prízemí školy.

 

Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon vďačíme im za život.
Aj v tomto roku, v rámci Mesiaca úcty k starším, deti zo školského klubu pripravili pre Domov dôchodcov v Žiari nad Hronom pestré pozdravy a darčeky. Dúfajme, že našim starkým  urobia radosť.

 

Čo je separovaný odpad?

Pod pojmom separovaný odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce a mestá povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly.
Separácia zahŕňa: triedenie (rozdeľovanie) komunálnych odpadov, lisovanie, odovzdávanie na recykláciu

Naše deti majú dostatočné vedomosti. Výsledkom ich práce sú nielen projekty, ale aj vlastnoručne označené koše.


Jeseň je pre svoju neuveriteľnú farebnosť najkrajšie ročné obdobie, A nie len to. Zo záhrad zberáme úrodu, ktorej vitamíny nás udržujú zdravých v chladnom zimnom období. Gaštany, tekvice, orechy sú nie len chutné, ale je to aj príjemná jesenná dekorácia našich oddelení

Naše mesto - téma celoklubovej záujmovej činnosti našich detí. V našom meste je niekoľko dôležitých inštitúcií, s ktorými sa počas tvorby deti oboznamovali. Neskôr začala samotná realizácia projektov.  Pod drobnými rúčkami a s obrovskou detskou fantáziou vyrástli paneláky, Mestský úrad v Žiari nad Hronom, kostol, hvezdáreň, sídliská. No možno vďaka tejto činnosti niekto našiel v sebe architektonické vlohy potrebné pre budúce povolanie. Veď posúďte sami!

Jeseň sa blíži. Vždy nás prekvapí svojou farebnosťou. Niektoré deti zo Školského klubu detí už začali pracovať na jesennej výzdobe svojich oddelení. Ovocie a zelenina nemusí byť len zdrojom vitamínov a minerálov, ale aj usmievavou hračkou.

V jedno letné dopoludnie naše pani vychovávateľky pripravovali darčeky pre čerstvých prvákov, ktorí onedlho budú pasovaní do cechu školy. Darčeky symbolizujú označenie tried. Dúfame, že ich potešia..

VÝROBKY 2015/2016

VÝROBKY 2014/2015

VÝROBKY 2013/2014

VÝROBKY 2012/2013

VÝROBKY 2011/2012
VÝROBKY 2010/2011
VÝROBKY 2009/2010

   

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14