O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2012/2013

Prírodovedné predmety

20.3.2013 Regionálne kolo astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach"
1. miesto v II. kategórii - Kristína Purdeková (IX.A)
15.3.2013 Chemická olympiáda, obvodné kolo, kategória DZ
3. miesto - Marek Páleník (IX.A)
úspešní riešitelia: Nikola Bahnová (IX.A), Matej Košťál (IX.A)-
7.2.2013 Obvodné kolo geografickej olympiády
1. miesto - Jakub Dovčík (VI.A), Terézia Hromádková (VII.A)
3. miesto - Katarína Kršiaková (VII.A)
1. miesto - Kristína PUrdeková (IX.A)
2. miesto - Matej Košťál (IX.A)
3. miesto - Dominika Hlaváčová (IX.A)

Humanitné predmety

15.3.2013 Rozprávkové vretienko, obvodné kolo, II. kategória
2. miesto - Eva Lalová (V.C)
5.2.2013 Obvodné kolo dejepisnej olympiády
1. miesto - Kristína Purdeková (IX.A), Terézia Hromádková (VII.A)
3. miesto - Patrik Hudec (VII.D), Peter Bahna (VI.A)
4.12.2012 Šalianky Maťko (recitačná súťaž)
1. miesto v 1. kategórii - Patrik Fuzák
2. miesto v 2. kategórii - Soňa Herková (V.A)
29.10.2012 Mám svojich starkých veľmi rád (literárno-výtvarná súťaž)
3. miesto v kategórii poézia - Sofia Tileschová (VI.A)
3. miesto v kategórii próza - Dominika Hlaváčová (IX.A)

 Šport

6.3.2013 Obvodné kolo vo vybíjanej, žiačky roč. 2000 a ml.
3. miesto - B. Kupčiová (VI.A), M. Blahyjová (VI.C), N. Páleniková, V. Kazárová (VII.A), N. Šušková, L. Ružičková (VII.C), A. Mekíšová, J. Bahnová (VII.D)
6.3.2013 Obvodné kolo vo vybíjanej, žiačky roč. 2000 a ml.
3. miesto - V. Pulišová, L. Líšková, P. Fabianová, G. Môciková (V.B)
6.3.2013 Orion florbal cup,regionálne kolo, staršie žiačky
2. miesto - B. Hrončeková, E. Uhrovičová, Z. Slašťanová, N. Haschová, R. Štrbová, D. Hlaváčová, D. Al Muaqetová (IX.A), K. Krajčiová (IX.B)
15.2.2013 Orion florbal cup, obvodné kolo, staršie žiačky
1. miesto - B. Hrončeková, E. Uhrovičová, Z. Slašťanová, N. Haschová, R. Štrbová (IX.A), K. Krajčiová (IX.B), N. Páleniková (VII.A)
29.1.2013 Obvodné kolo vo volejbale žiačok
1. miesto - B. Hrončeková, E. Uhrovičová, Z. Slašťanová, D. Hlaváčová (IX.A), K. Krajčiová (IX.B), T. Rihová (VIII.C), A. Mekíšová (VII.D), L. Ružičková (VII.C), J. Hrončeková (VII.A), B. Kupčiová (VI.A)
18.10.2012 Obvodné kolo v bedmintone
3. miesto - Karolína Kantorová, Alžbeta Kopisová (VIII.A)
4. miesto - Gregor Kapusta, Patrik Nociar (VIII.B)

Iné

   

Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14