O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2016/2017

Prírodovedné predmety

Pytagoriáda
   3.C: Radka Mlynárčiková - úspešný riešiteľ šk. kola
   4.C: Kristián Lovčičan, Matúš Rajnoha D - úspešní riešitelia šk. kola
  Okresné kolo:
  
- 14. - 15. marca 2017

Matematická olympiáda
   - Soňa Herková (9.A) - 3. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Dominika Krčmárova (9.A) - 4. miesto
   - David Truben (5.A) - 4. miesto

Geografická olympiáda
   - Petra Uhrovičová  (5.A) - 1. miesto v okresnom kole
   - Karolína Lovčičanová (7.A) - 1. miesto v okresnom kole
   - Samuel Barcík (8.A) - 1. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda -  okresné kolo
    - Soňa Herková (9.A) - 3. miesto

Chemická olympiáda - úspešní riešitelia šk. kola
   - Dominika Krčmárová (9.A) - 1.miesto
   - Peter Breziansky (9.A) - 2.miesto
   - Soňa Herková (9.A) - 3.miesto
   - Lukáš Knoška (9.A) - 4.miesto
  Okresné kolo: 23.3.2017

Technická olympiáda - okresné kolo
   - Peter Breziansky (9.A) - 3. miesto
   - Filip Baláž (9.A) - 3. miesto

iBobor - informatická súťaž:
   - Alexia Mališová (8.A) - 92. percentil
   - Martin Holic (8.A) - 91. percentil
   - Lucia Kukučková (8.A) - 88. percentil
   - Dominik Kanát (8.A) - 82. percentil
   - Jozef Prokein (8.A) - 77. percentil
   - Tereza Veselá (8.A) - 76. percentil
   - Ema Igazová (8.A)- 69. percentil
   - Sabina Matiščáková (8.A) - 66. percentil

Humanitné predmety

Dejepisná olympiáda - okresné kolo
   - Dominik Tóth (6.A) -1. miesto
   - Adrián Dekýš (8.A) - 3. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku
- okresné kolo
   - Sabina Matiščáková (8.A) - 3. miesto
   - Aleš Kúšik (6.B) - 3. miesto

Mám svojich starkých rád (výtvarná súťaž)
   - Margaréta Zuzana Mikulová (4.A) - 2. miesto

Súťažná prehliadka v speve populárnej piesne POPBB
   - Viktória Pulišová (9.A) - 1. miesto

         

 Šport

Stolný tenis
   - krajské kolo: Jozef Prokein (VIII.A), Matúš Kupec (VIII.A) a Adam Dekýš (VIII.A) - druhé miesto.

Cezpoľný beh

   - družstvo chlapcov: Timotej Ziman (9.B), Samuel Lambert (9.B), Marek Jaroš (9.A) - 3. miesto
   - družstvo dievčat: Tereza Veselá (8.A), Lucia Kukučková (8.A), Fabianová (9.A) - 3. miesto

Obvodné kolo volejbal
   - Adriana Knapová (7.A), Ema Igazová (8.A), Sofia Sečkárová (8.A), Lucia Kukučková (8.A), Tereza Veselá (8.A), Bianka Šemetková (8.A), Ema Krajčiová (8.B) - 3. miesto

Okresné kolo vo florbale
   - Petra Fabianová (9.A), Andrea Fabianová (9.A), Natália Záhorcová (9.A), Radka Vitteková (7.A), Laura Líšková (9.B), Gabriela Môcová (9.B)

Iné

Všetkovedko:
Z celkového počtu 30 súťažiacich  získali titul 
Všetkovedkov učeň :
Nárožná Liliana 2.A, Babincová Slávka 2.A, Breziansky Radko 2.A, Štefanovič Jozef 2.A, Golebiowski Marek 2.B, Tapfer Jakub 2.B, Boháčová Kristína 3.B, Klučková Eliška 3.B, Hriň Matyáš 3.B, Uhrik Mathias 3.C, Gašparová Sofia 4.A, Chrobák Jakub 4.A, Mikulová Margaréta 4.A, Putišová Aklexandra 4.A, Krátka Karin 4.B, Novodomcová Rebeka 4.B, Gromus Patrik 4.B, Valent Matej 4.B, Ďuranová Nikola 4.B, Matyščák Sebastián 4.B, Barcík Jakub 4.B, Gubka Šimon 4.B
Všetkovedko
Gocníková Alica 2.A
Kováč Samuel 2.B
Gubka Tomáš 2.B
Ondruš Jakub 2.B
Herich Adam 4.B
Vonkomerová Eva 4.B
Lovčičan Kristián 4.C
Všetkovedko školy 
Mlynárčiková Radka 3.C
 

Expert Geniality:
   - Sabína Matiščáková (8.A) - TOP riešitelia - 64. miesto na Slovensku
  Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14