O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2015/2016

Prírodovedné predmety

Pytagoriáda
   3.A: Peter Šimovič, Margaréta Z. Mikulová, Matej Valent, Grolmus, Sebastián Matiščák, Karin Krátka - úspešní riešitelia šk. kola
   4.B: David Truben, Zuzana Valentová, Samuel Ríz, Ema Fleischmannová, Sofia Lujza Machovičová, Miroslav Kútik, Petra Uhrovičová, Nataly Očovanová, Vladimír Urblík, Klára Martinčeková - úspešní riešitelia šk. kola
  Okresné kolo:
   -
Šimon Gubka (3.B) - 6. miesto, úspešný riešiteľ
   -
Petra Uhrovičová (4.B) - 6. miesto, úspešný riešiteľ
 
  - Nina Pivarčiová (5.A)  - 1. miesto, úspešný riešiteľ
   - Linda Matuščíková (6.A) - 1. miesto, úspešný riešiteľ
   - Martin Ďurana (6.A) - 2. miesto, úspešný riešiteľ
   - René Frizon (6.A) - 4. miesto, úspešný riešiteľ
   - Kajka Lovčičanová (6.A) - 5. miesto, úspešný riešiteľ
       *v okresnom kole Pytagoriády v 6. ročníku bolo len 6 úspešných žiakov v okrese

Matematická olympiáda
   - Zuzana Nela Kolerédyová  (5.A) - 1. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Tadeáš Ondrík (5.A) - 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Július Jančok (5.A) - 3. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Karolína Lovčičanová (6.A) - 3. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Linda Matušíková (6.A) - 3. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - René Frzon (6.A) - 7. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Denis Belan (6.A) - 9.miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Martin Ďurana (6.A) - 10. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Lucia Kukučková (7.A) - 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Teraza Veselá (7.A) - 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Peter Breziansky (8.A) - 10. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Soňa Herková (8.A) - 10. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Matúš Páločný (9.A) - 1. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ
   - Marek Kukučka (9.A) - 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ, 3. miesto v krajskom kole

Sudoku
   - Marianna Júdová (6.A) - 1. miesto
   - Tereza Veselá (7.A) - 2. miesto

Geografická olympiáda
   - Július Jančok (5.A) - 1. miesto v okresnom kole
   - Samuel Barcík (7.A) - 2. miesto v okresnom kole
   - Marek Kukučka (9.A) - 3. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda -  okresné kolo
   - Karolína Lovčičanová - 1. miesto
   - Kristína Begániová - 2. miesto
   - Sofia Hýroššová - 3. miesto
   - Adriána Knapová - 4. miesto

Chemická olympiáda - okresné kolo
   - Adrián Knap (9.A), úspešný riešiteľ, 9.miesto

Humanitné predmety

Rozprávkové vretienko
   - Nella Prokeínová (2.B) - 1. miesto 
   - Karin Krátka (3.B) - 2. miesto
   - Martin Gallo (5.A) - 3. miesto

Hviezdoslavov Kubín 
   - Laura Stuchlíková (3.A) - 2. miesto
   - Mária Pizzolato (3.C) - 1. miesto
   - Šimon Gubka (3.B) - 1. miesto
   - Karin Krátka (3.B) -  2. miesto
   - Karolína Lovčičanová (6.A) - 3. miesto
   - Soňa Herková (8.A) - 3. miesto
  
English star
   - Patrik Tršo (2.C) - 2. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku
   - Sabina Matiščáková (7.A) - 3. miesto v okresnom kole
   - Marek Štrba (9.C) - 4. miesto v okresnom kole

Slávik Slovenska

   - Viktória Pulišová - 1. miesto   

   - Patrik Šarkozi - 1.miesto 

   - Radoslava Môcová - 2. miesto    

   - Nina Krajčíková - Čestné uznanie

                            

Spievam – spievaš 

   - Viki Kasalová - 1. miesto 

   - Patrik Šarkozi - 1.miesto

   - Nina Krajčíková - 1.miesto   

   - Radoslava Môcová - 2.miesto    

   - Vanesa Hurajová - 3.miesto        

   - Natália Žiaková - Čestné uznanie

 

Bojnická perla

   - Viktória Pulišová - 2. miesto v celoslovenskom kole 

         

 Šport

Florbal
 - obvodné kolo - 2. miesto: M. Blahyjová, L. Líšková, A. Fabiánová, P. Fabiánová, G. Môcová, S. Herková, R. Môcová, R. Vitteková

Stolný tenis
   - obvodné kolo - 1. miesto: Kupec, Hric, Kukučka, Prokein

Futsal
   - okresné kolo - 1. miesto: Bahna, Dovčík, Janšík, Barniak, Kukučka, Páločný Ziman, Tóth  

Vybíjaná
   - obvodné kolo - 3. miesto: Tereza Veselá, Ema Kollárová, Ema Igazová, Lucia Kukučková, Sofia Sečkárová (všetky 7.A trieda), Ema Krajčiová 7.B, Radka Môcová 6.B a Radka Vitteková, Karolína Lovčičanová, Laura Gondeková, Katka Hudecová, Kristína Gromová ( všetky 6.A)

Beh oslobodenia
   - 2009 - 2008 chlapci (400m) - 1. miesto: Alexander Mihál (2.A), 3. miesto: Tomáš Gubka (1.B)
   -  2009 - 2008 dievčatá (400m) - 1. miesto: Radka Mlynárčiková (2.C), 3. miesto Eliška Klučková (2.A)
   - 2005 - 2004 chlapci (1900m) - 3. miesto: Peter Beňo (5.A)
   - 2005 - 2004 dievčatá (1500m) - 1. miesto:Nina Krajčíková (5.A), 3. miesto: Nina Šimovičová (6.B)
   - 2003 - 2002 chlapci (3000m) -  2. miesto: Timotej  Ziman (8.B)
   - 2001 - 2000 chlapci: 3. miesto: TomášJanšík (9.C)

Iné

 Všetkovedko:
   - 30% najúspešnejších na Slovensku a titul Všetkovedko: Mlynárčiková 2.C,  Herich 3.B, Lovčičan 3.C, Truben 4.B, Kolorédyová 5.A a Tóth 5.A.
   - zúčastnili sa: Ivan 2.A, Mihál 2. A, Marušková 2.A, Kršiak 2.A  Uhrík 2.C, Gubka 3.B, Matyščák 3.B, Mesiariková 3.B, Krátka 3.B, Ďuranová 3.B, Vonkomerová 3.B, Novodomcová 3.B, Rajnoha 3.C, Rajnoha 3.C,Valentová 4.B, Ríz 4.B,Fáber 4.C, Dang 5.A, Solga 5.A, Hlavčová 5.B 


Hádankár:
   - Klára Drblíková (5.A) - 1. miesto
   - Lucia Kukučková (7.A) - 1. miesto
   - Martin Ďurana (6.A) - 2. miesto
   - Natália Horváthová (8.A) - 1. miesto
   - Benjamín Mazan (8.A) - 2. miesto

Sudoku:
   - Marianna Júdová (6.A) - 1. miesto, začiatočník
   - Tereza Veselá (8.A) - 2. miesto, začiatočník
Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14