O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2013/2014

Prírodovedné predmety

  Zapojili sme sa do súťaže základoškolská odborná činnosť (ZOČ), kde sme v celoslovenskom kole v Starej Ľubovni získali
- 1.miesto za prácu Včelárstvo nášho žiaka Mateja Ihringa (6.B) v odbore Chovateľstvo
- 2.miesto za prácu Ekologické náhrady čistiacich prostriedkov v domácnosti žiačky Michaely Dekýšovej (8.C) v odbore Chémia v domácnosti.
máj 2014 Biologická olympiáda
Martin Mesiarik (VIII.A) - 1. miesto v obvodnom kole, 12. miesto v krajskom kole (úspešný riešiteľ)
26.5.2014 Mladý technik - ProTech
víťazné práce v kategóriách:
Technická hračka: Miroslav Kútnik (II.B), Vladimír Urblík (II.B), David Truben (II.B)
Výrobky z kovu: Jakub Henč (II.B)
Výrobky z dreva: Marek Mánik (III.A)
Modelárske výtvory: Veronika Bilická (IX.C), Soňa Herková (VI.A), Dominika Krčmárová (VI.A), Anna Kopisová (VI.A)
Vedecká úloha: Matúš Hudec (VIII.A)
Cena INOVAL SAV: Matúš Hudec (VIII.A)
15.5.2014 ProTech, miestne kolo
Veronika Bilická (IX.C) - 1. miesto
Marek Mánik (III.A) - 2. miesto
Jakub Henč (III.A) - 3. miesto
24.4.2014 Chemická olympiáda - krajské kolo
Martina Krnáčová (IX.A) - úspešná riešiteľka
27.3.2014 Chemická olympiáda - okresné kolo
Martina Krnáčová (IX.A) - 2.miesto
Viktória Beňová(IX.A), Barbora Beňová (IX.A) a Šimon Hrmo (IX.A) - úspešní riešitelia
február 2014 Geografická olympiáda - krajské kolo
Ľubomír Karul (6.A) - 7. miesto, úspešný riešiteľ
február 2014 Geografická olympiáda - okresné kolo
Richard Truben (5.A) - 2. miesto
Ľubomír Karul (6.A) - 1. miesto
Terézia Hromádková (VIII.A) - 2. miesto
Dušan Ličko (IX.A) - 1. miesto
20.3.2014 Čo vieš o hviezdach - regionálne kolo astronomickej súťaže
Martin Ries (VII.A) - 3. miesto v II. kat.
Soňa Herková (VI.A) - 3. miesto v I. kat.
2.4.2014 Geografická olympiáda - krajské kolo
Ľubomír Karul - 7. miesto, úspešný riešiteľ

Humanitné predmety

2.5.2014 Kremnické laso, celoslovenská popsúťaž
Karin Kucbelová (VIII.D) - 3. miesto
2.4.2014 Slávik Slovenska, regionálne kolo
Nina Krajčíková (IV.B) - 3. miesto
2.4.2014 Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo
Patrik Fuzák - 1. miesto
2.4.2014 Spievam, spievaš
Karin Kucbelová (VIII.D) - 1. miesto, umelá pieseň
Veronika Benčová (VIII.D) - 1. miesto, ľudová pieseň
Nina Krajčíková (IV.B) - 1. miesto, ľudová pieseň
Radoslava Môcová (IV.B) - 3. miesto
2.4.2014 Šaliansky Maťko
Patrik Fuzák - 3. iesto
1.4.2014 Dejepisná olympiáda - krajské kolo
Dušan Ličko (9.A), úspešný riešiteľ
7.2.2014 Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo 
Kristína Bungyová (8.A), 3. miesto
7.2.2014 Olympiáda v nemeckom jazyku - obvodné kolo
Martina Krnáčová (9.A), 2. miesto
10.2.2014 Dejepisná olympiáda - okresné kolo
Dušan Ličko (9.A), 1. miesto v kat. C
Terézia Hromádková (VIII.A), 1. miesto v kat. D
Peter Bahna (VII.A), 2. miesto v kat. E
1.4.2014 Dejepisná olympiáda - krajské kolo
Dušan Ličko (IX.A) - uspešný riešiteľ
  Mám svojich starkých veľmi rád
Dominika Krčmárová (VI.A), Tereza Veselá, Sofia Kapustová, Sabina Matiščáková (všetky V.A) - 3. miesto v kategórii POÉZIA.
  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
Nora Páleníková (VIII. A) - 4. miesto
  Šaliansky Maťko - okresné kolo v prednese slovenskej povesti
Soňa Herková (VI.A) - 3. miesto
  Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
Patrik Fuzák  (IV.B) - 1. miesto
  Hviezdoslavov Kubín - obvodné aj v regionálne  kolo
Soňa Herková (VI.A) - 1. miesto
  Medzinárodný projekt Európa v škole - obvodné kolo
Ľubomír Hrmo (VIII.A) - 1. miesto

 Šport

   
13.5.2014 Obvodné kolo v atletike družstiev a jednotlivcov žiakov ZŠ
Družstvo dievčatá - 4. miesto
Jednotlivci:
Nikola Šušková (VIII.C) - 60m - 1. miesto
Petra Rozinová (IX.C) - skok do diaľky - 2. miesto
Štafeta 4x60m (Veisová, Fabioanová A., Blahyjová, Šušková) - 3. miesto
Družstvo chlapci - 3. iesto
Jednotlivci:
Jakub Prôčka (IX.A) - 300m - 1. miesto
Adam Košťál (IX.B) - 300m - 2. miesto
Nikolas Koňarik (VIII.D) - 1000m - 2. miesto
Adam Košťál (IX.B) - 60m - 3. miesto
Michal Grznár (IX.A) - vrh guľou - 3. miesto

Iné

Bodka za 5. ročníkom vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO

Celkovo sa do súťaže zapojilo 3 050 druhákov, 2 822 tretiakov, 2 707 štvrtákov a 1 274 piatakov.
Do súťaže sa prihlásilo 26 žiakov (2 druháci, 7 tretiakov, 12 štvrtákov a 3 piataci).
Z celkového počtu 9 853 zapojených detí z celého Slovenska našich 8 žiakov patrí medzi 30% najúspešnejších.
Diplom s titulom VŠETKOVEDKO získali:
Samuel Ríz ( II.B ) za 5. miesto
Daniela Končoková ( III.A ) za 6. miesto
Zuzana Nela Kolorédyová ( III.A ) za 6. miesto Andrej Tóth ( III.A ) za 10. miesto
Monika Mesiariková ( IV.B ) za 19. miesto
Jakub Henč ( III.A ) za 27. miesto
René Frzon ( IV.A ) za 33. miesto
Samuel Sovič ( IV.C ) za 40. miesto

Aj ostatní žiaci boli úspešní, umiestnili sa v prvej stovke a získali diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Všetkým zapojeným žiakom blahoželáme a veríme, že v budúcom roku sa do súťaže zapojí ešte viac žiakov.

Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)

Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14