O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2017/2018

Prírodovedné predmety

Technická olympiáda (okresné kolo) - Alex Javorský (VII.A), 2. miesto

Matematická olympiáda (okresné kolo)
- Z5 - Kristián Lovčičan (V.A), 2. miesto
- Z6 - Petra Uhrovičová (VI.A), 1.miesto
- Z6 - Nataly Očovanová (VI.A), 1.miesto
- Z6 - Šimon Sečkár (VI.A), 6. miesto, úspešný riešiteľ
- Z6 - Vladimír Urblík (VI.A), 6. miesto, úspešný riešiteľ
- Z6 - Viktor Sedliak (VI.A), 12. miesto, úspešný riešiteľ
- Z6 - Miroslav Kútik (VI.A), 14. miesto, úspešný riešiteľ

Pytagoriáda (okresné kolo)
kategória P3
    Alica Gocníková (III.A) - 1. miesto
    Samuel Kováč (III.B) - 3. miesto
kategória P4
   
Alex Mihál, Radka Mlynárčiková (IV.C) - 4. miesto
     Martin Dang (IV.B) - 6. miesto
kategória P5
    Kristián Lovčičan (V.A) - 1. miesto
    Zuzana Margaréta Mikulová (V.A) - 21. miesto
    Matej Doležal (V.A) - 27. miesto
kategória P6
   
Miroslav Kútik (VI.A) - 3. miesto
    Nataly Očovanová (VI.A) -  8. miesto
    Petra Uhrovičová (VI.A) - 10. miesto
kategória P8
  
Linda Matušíková (VIII.A) - 2. miesto
    Adriána Knapová (VIII.A) - 9. miesto
    Martin Ďurana (VIII.A) - 10. miesto

Geografická olympiáda (okresné kolo)
 - Kristián Lovčičan (V.A), 1. miesto v kategórii G
 - Matúš Rajnoha (V.A), 3. miesto v kategórii G
 - Petra Uhrovičová (VI.A), 1. miesto v kategórii F, jediná úspešná riešiteľka vo svojej kategórii (celkovo 24 zúčastnených žiakov)
 - Vladimír Urblík (VI.A), 2. miesto v kategórii F
 - Samuel Barcík (IX.A), 3. miesto v kategórii E

Biologická olympiáda (okresné kolo)
 - Karolína Lovčičanová (VIII.A), 1. miesto v kategórii C
 - Tereza Veselá (IX.A), 2. miesto v kategórii C
 - Natália Jandíková (IX.A), 3. miesto v kategórii C
 - Petra Uhrovičová (VI.A), 1. miesto v kategórii D
 - Nataly Očovanová (VI.A), 3. miesto v kategórii D
 - Dominik Tóth (VI.A), 5. miesto v kategórii D

Chemická olympiáda (okresné kolo)
 - Igazová Ema (IX.A), 5. miesto, úspeš. riešiteľ
 - Pavlíková Ema (IX.A), 6. miesto, úspeš. riešiteľ

Humanitné predmety

Mám svojich starkých veľmi rád (okresné kolo) - Marek Šulák (III.A), 2. miesto

Olympiáda v slovenskom jazyku (okresné kolo) - Lucia Kukučková (IX.A), 3. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku (okresné kolo) - Aleš Kúšik (VII.B), 2. miesto v kategórii 1A a Tereza Veselá (IX.A), 4. miesto v kategórii 1B

Olympiáda v nemeckom jazyku (okresné kolo) - Lucia Patschová (VIII.B), 1. miesto v kategórii 1B

Olympiáda v nemeckom jazyku (krajské kolo) - Lucia Patschová (VIII.B), 4. miesto v kategórii 1B

 

Dejepisná olympiáda (okresné kolo)

 - Dominik Tóth (VII.A), 1. miesto v kategórii E

 - Samuel Barcík (IX.A), 2. miesto v kategórii C

 - Lucia Patschová (VIII.B), 2. miesto v kategórii D 

Dejepisná olympiáda (krajské kolo)

 - Lucia Patschová (VIII.B), 1. miesto v kategórii D 

Dejepisná olympiáda (celoslovenské kolo)

 - Lucia Patschová (VIII.B), 6. miesto v kategórii D   

 

Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo) - Simon Gubka (V.A), 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín (regionálne kolo) - Simon Gubka (V.A), 3. miesto

 

Puškinov pamätník (okresné kolo) - Viktória Vincencová (VIII.A), 1. miesto

 

 Šport

Olympijský festival detí a mládeže - Olympiáda nádejí - pre deti 3. a 4. ročníkov

Šprint na 50 m

1. miesto – Tomáš Gubka

2. miesto – Adam Hudec

3. miesto – Natália Žiaková

 

Beh na 400 m

2. miesto – Jakub Ondruš

3. miesto – Radka Mlynárčiková

 

Preskakovanie olympijských kruhov

3. miesto – Max Huraj

 

Skok do diaľky z miesta

1. miesto –  Nela Kúštiková

3. miesto –  Michaela Bajnoková

 

Stolný tenis (okresné kolo družstiev) - Adam Dekýš (IX.A), Matúš Kupec (IX.A), Jozef Prokein (IX.A), 1. miesto

Stolný tenis (krajské kolo družstiev) - Adam Dekýš (IX.A), Matúš Kupec (IX.A), Jozef Prokein (IX.A), 3. miesto

Jarná cena mesta Žiar nad Hronom v streľbe zo vzduchovky

 - mladší žiaci: Tomáš Fáber (VI.A), 2. miesto, Matúš Janšík (VI.A) - 3. miesto

 - starší žiaci: Silvia Herková (VIII.A), 1, miesto

 

Malý futbal - Futbal CUP (okres), starší žiaci - Orság Samuel (IX.B), Krupa Marek (IX.B), Kupec Matúš (IX.A), Dekýš Adam (IX.A), Párničan Patrik (IX.A), Melichar Matej (VIII.C), Šuster Adam (VIII.C), Beňo Peter (VII.A), Sedliak Samuel (VIII.A), Rajnoha Samuel (VIII.A) - 3. miesto

 

Malý futbal - Pohár SFZ, mladší žiaci, Región ZH, ZC, BŠ - Samuel Ríz (VI.A), Martin Varecha (VI.A), Martin Petro (VI.A), Šimon Sečkár (VI.A), Richard Wágner (V.B), Samuel Solga (VII.A) - 3. miesto

 

Beh Oslobodenia mesta Žiar nad Hronom

Viktória Výbošťoková (II.B) - 2. miesto

Radka Mlynárčiková (IV.C) - 1.miesto

Tamara Jašková (III.B) - 2. miesto

Jakub Ondruš (III.B) - 1.miesto

 Alex Mihál (IV.C) - 2. miesto

Jakub Tapfer (III.B) - 3. miesto

 

McDonald´s Cup, okresné kolo - Gubka Tomáš (III.B), Hriň Matias (IV.B), Huraj Max (III.B), Klacek Gregor (II.B), Klučková Eliška (IV.A), Marušková Sára (IV.C), Mihál Alex (IV.C), Ondruš Jakub (III.B), Výglašský Dominik (IV.C), Orgonášová Samara (IV.C) - 2. miesto

 

Iné

Záchranárik 112 (okresné kolo výtvarnej súťaže)

- Adam Prekopp (IV.B), 2. miesto

- Tamara Môcová (III.A), 3. miesto, obaja postupujú do celoslovenského kola súťaže

 

Olympijský oheň v nás  (okresné kolo výtvarnej súťaže) 

- Liliana Nárožná (III.A), 1. miesto

- Peter Šurka (III.A), 2. miesto

- Emma Tencerová (III.A), 3. miesto

 

Od stromu k zošitu (okresné kolo výtvarnej súťaže)

- Nina Živčicová (VI.A), 1. miesto
- Miroslav Kútik (VI.A), 2. miesto
- Margaréta Zuzana Mikulová (V.A), 3. miesto
  Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)

Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14