O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2018/2019

Prírodovedné predmety

Biologická olympiáda, okresné kolo

  Dominik Tóth (VIII.A), 1. miesto, kategória C

  Timea Tóthová (VIII.B), 3. miesto, kategória C

  Linda Matušíková (IX.A), 3. miesto, kategória C

 

Geografická olympiáda, okresné kolo

  Adam Prekopp (V.A), 1. miesto, kategória G

  Kristián Lovčičan (VI.A), 1. miesto, kategória F

  Petra Uhrovičová (VII.A), 2. miesto, kategória F


Matematická olympiáda,
okresné kolo
kategória Z5, úspešní riešitelia
   Radka Mlynárčiková (V.A), 2. miesto

Pytagoriáda (školské kolo)
kategória P3, úspešní riešitelia
    Jakub Ondruš (4.B), Tomáš Gubka (4.B), Filip Švec (4.A), Michal Német (4.B), Jakub Tapfer (4.B), Sofia Čonková (4.A), Richard Kavacký (4.C), Alica Gocníková (4.A), Saskia L. Machovičová (4.B), Marek Golebiowski (4.B), Radko Breziansky (4.A), Adrian Dekýš (4.C), Tamara Jašková(4.B)

kategória P4, úspešní riešitelia
   
David Hlaváč (3.B), Gregor Klacek (3.B), Heidi Piliarová (3.B)

kategória P5, úspešní riešitelia
   Hana Ševčíková (V.A), Martin Dang (V.A), Hana Pavolová (V.A), Lucia Ščasnovičová (V.A), Radka Mlynárčiková (V.A)

kategória P6, úspešní riešitelia
  
Adam Herich (VI.A), Matej Doležal (VI.A), Jakub Barcík (VI.A), Margaréta Zuzana Mikulová (VI.A), Šimon Gubka (VI.A), Kristán Lovčičan (VI.A)

kategória P7, úspešní riešitelia
   Petra Uhrovičová (VII.A), MIroslav Kútik (VII.A), Nataly Očovanová (VII.A), Viktor Sedliak (VII.A)

kategória P8, úspešní riešitelia
 
 Marek Vendlek (VIII.A), Dominik Tóth (VIII.A), Andrej Tóth (VIII.A)


Humanitné predmety

Dejepisná olympiáda, okresné kolo

  Lucia Patschová (IX.B), 1. miesto, kategória C

  Dominik Tóth (VIII.A), 3. miesto, kategória D

  Natalaly OČovanová (VII.A), 3. miesto, kategória E

  Kristián Lovčičan (VI.A), 1. miesto, kategória F 

  Lenka Mesiariková (VI.A), 3. miesto, kategória F

 

Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo

  Lucia Patschová (IX.B), 1. miesto 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo

  Lucia Patschová (IX.B), 3. miesto 

 

Šaliansky Maťko (recitačná súťaž), okresné kolo

   Šimon Gubka (VI.A), 3. miesto 

 

 Šport

 

Vybíjaná koedukovaných družstiev, okresné kolo

   Gubka Tomáš, Huraj Max, Jašková Tamara, Machovičová Saskia Laura, Neshodová Hana, Ondruš Jakub, Šimková Viktória, Tapfer Jakub, Uhrovičová Zuzana, Žiaková Natália, 2. miesto

Iné

Staň sa tvorcom (súťaž vyhlásená firmou Tuback)

   kolektív VII.A, 1. miesto

 

Technická olympiáda, okresné kolo

  Tomáš Fáber (VII.A), 2. miesto

  Alex Javorský, Peter Beňo (VIII.A), 3. miesto

 

Všetkovedko

   Liliana Kaščáková (II.B), Všetkovedko školy 

 

Výtvarné súťaže

Mám svojich starkých veľmi rád, okresné kolo

   Viola Mária Prekoppová (II.A), 1. miesto

   Alica Gocníková (IV.A), čestné uznanie

 

Polícia známa - neznáma, okresné kolo

   Viola Mária Prekoppová (II.A), čestné uznanie, Cena kynológov

   Alica Gocníková (IV.A), čestné uznanie

   Laura Mádelová (IV.C), čestné uznanie

    

 
  


Úspechy v šk. roku 2017/2018 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)

Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14