O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Akcie uskutočnené v ŠKD - šk. rok 2009/2010

25. júna 2010 nás navštívili kamaráti z družobnej Bratislavskej školy - Za kasárňou 2, Bratislava - Nové mesto. P. vychovávateľky pre ne pripravili zaujímavé tvorivé dielne. O 11.00 hod sa presunuli do našej mestskej pýchy - hvezdárne. Po obede ich čakali športové aktivity na školskom dvore. Dúfame, že u nás strávili príjemný predvíkendový deň.

 

Na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom sa dňa 14.6.2010 konala prezentácia činnosti stavebnej sporiteľne miestnej pobočky.

 

Po upršanom období si konečne môžeme vychutnať slniečko. Deti z III. a IV. oddelenia pri Lutilskom potoku zažili netradičné popoludnie. Z prírodného materiálu mali postaviť STAVBU SNOV. Nadšenie a kreativita detí nemala hraníc. Víťazom sa stali všetci zúčastnení za svoju snahu a šikovnosť. Cestou sme sa zastavili na detskom ihrisku TEREZKA.

 

"Nesúvislosti" - pod týmto názvom sa nesie aktuálna výstava v MsKC v Žiari nad Hronom. Vystavovateľom je miestna ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej. Autoportréty, príroda, práce z dreva ,... to sú dielka nielen žiakov umeleckej školy, ale aj ich pedagógov. Aj my sme boli pri tom.

 

Aj napriek nepriaznivému počasiu si deti školského klubu užili svoj Deň detí. Zábavné popoludnie spojené so súťažami zažili aj deti z III. a IV. oddelenia. Súťažili v rôznych disciplínach : hľadanie štipcov so zaviazanými očami, po stopách Yetiho, zamknutá brána do rozprávky, hlavolamy, hádanky, prešmyčky, rodina Adamsovcov, balónová show.....atď. Počas hier sa deti vyšantili v rôznych tanečných súťažiach. Na záver boli odmenení sladkosťami a balónmi.

 

26. mája 2010 sa v priestoroch telocvične uskutočnila celoklubová akcia ku Dňu matiek. Deti sa prezliekli do rôznych kostýmov, pripravili sa rekvizity, rozozvučala sa hudba. Každé oddelenie si pripravilo zaujímavý a pestrý program, ktorým spríjemnili popoludnie svojim mamičkám. Na záver zaspievali spoločne pieseň, ktorou rozcitliveli nejednu mamičku.

 

Školský klub navštívil 14. mája 2010 družobnú školu z Bratislavy. Čakal ich zaujímavý program. Okrem športových súťaží to bola aj prehliadka školy, mesta, jazda vláčikom Prešporáčikom. Deti z Bratislavy odchádzali plní nezabudnuteľných dojmov a spomienok 

 

Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom každý rok pripravuje u verejnosti obľúbenú akciu – Deň tanca. Je to prezentácia rôznych formátov tanečných štýlov. Úroveň tohto podujatia z roka na rok stúpa a je obľúbené najmä u mládeže. Je radosť vidieť, ako si mladí dokážu vyplniť voľný čas. 

 

 

Výstava Petra Kováča sa niesla v netradičnom duchu. Okrem fotografií nášho blízkeho okolia nás čakala aj prezentácia dokumentárnych filmov. 

 

Miška Jurišicová, Radka Adamovská – to sú šikovné dievčatá, ktoré sa stali certifikovanými dobrovoľníčkami prvej pomoci. Svoje vedomosti ochotne predviedli mladším rovesníkom. Rezné rany, zlomenina, dýchanie z pľúc do pľúc.... Deti si v praktických ukážkach mohli vyskúšať ošetrenie jednotlivých zranení. Bolo to veľmi poučné posedenie a touto cestou dievčatám ďakujeme. 

 

Deň žiarskych škôl je už tradičná akcia mesta, ktorá sa 21. mája 2010 konala v areáli Dvojky. P. vychovávateľky v spolupráci s p. učiteľkami pripravili stánok, ktorý reprezentoval činnosť našej školy. Deti si mohli vybrať zo širokej ponuky. 

 

25. mája 2010 sme sa zúčastnili stretnutia s osobnosťami mesta. Podujatie organizovala Mestská knižnica v Žiari nad Hronom. O svojom postoji k literatúre nám rozprávala p. Zigová (šéfredaktorka novín MY), p. Baláž (hovorca mesta), p. Hefko (náčelník hasičov), p. Šťastný (vyšetrovateľ kriminálnej polície). Program oživovali dievčatá HIP-HOP tanca pri CVČ v Žiari nad Hronom. 

 

Poslednému aprílovému dňu patrilo centrum mesta Žiar nad Hronom ľudovým remeselníkom, ktorí v stánkoch ponúkali na predaj svoje výrobky.  Nechýbali rezbári, hrnčiari, pernikári, košikári, vareškári, drotári, kožušinári či šperkári.  Okoloidúci sa mohli občerstviť v stánkoch s varenou kukuricou,  liptovskými  špecialitami, deti zase nepochybne lákali stánky s cukrovou vatou, pukancovou kukuricou, nafukovacími balónmi. P. vychovávateľka Bartková si so svojimi deťmi nenechala ujsť príležitosť.

 

4.mája 2010 sa na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom uskutočnil 1. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Súťaž sa uskutočnila pri príležitosti osláv sv. Floriána, ktorý je patrónom hasičov. Prvenstvo získal hasičský zbor zo Zvolena. Oddelenia p. vychovávateliek Bartkovej, Silnej, Čamajovej boli pri tom. Bola to naozaj udalosť na profesionálnej úrovni.

 

29.apríla 2010 sa v Školskom klube uskutočnila celoklubová akcia. Pani vychovávateľky si pripravili rôzne pohybové hry, v ktorých si deti mohli overiť svoje fyzické schopnosti. P. vychovávateľka Bartková si pripravila - Psie búdy, p. vychovávateľka Žbirková  - skok vo vreci, p. vychovávateľka Silná  - štafetové hry, p. vychovávateľka Čamajová - Zober tričko, Matej. p. vychovávateľka Katialová - Tancujeme Labadam. Koho to neoslovilo, mohol si zašportovať hrou vo futbale.

 

Deň Zeme si pripomíname preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

 

V rámci výchovného programu a výsledkov SWOT analýzy pre školský rok 2009/2010, sa naše deti častejšie zúčastňujú vychádzok s rôznou tematikou. Túto formu najčastejšie využívajú p. vychovávateľky Silná, Čamajová, Kováčová. Cieľom je orientácia v meste, zdravý životný štýl, plnenie  úloh zadaných pred vychádzkou, spracovanie poznatkov formou kvízov. Poslednou témou bolo pozorovanie veľkonočnej výzdoby, účasť na burze starých kníh na Námestí Matice slovenskej v našom meste a prezentácia skejtparku, ktorý čaká na svoju realizáciu na Základnej škole, Ul. Jilemnického č. 2 v Žiari nad Hronom.

 

V oddelení p. vychovávateľky Žbirkovej deti tvorili projekty z prečítaných kníh v mesiaci marec. Aj naši prváčikovia dokázali, že vedia byť pri práci zodpovední a kreatívni. Veď posúďte sami.

 

V školskom klube po prvý krát p. vychovávateľky Giláňová, Žbirková, Silná využili interaktívnu tabuľu. Deti získavali nové informácie a získané vedomosti si overovali v kvízoch. Sledovali tieto prezentácie :

 1. - Marec- mesiac kníh (prezentácia, kvíz)
 2. - Starostlivosť o zdravie (prezentácia, kvíz)
 3. - Svetový deň vody - Ako vznikajú obláčiky
 4. - Jarné kvety (prezentácia, kvíz)
 5. - Separovanie odpadu


V dňoch od 5. marca 2010 do 7. apríla 2010 je nainštalovaná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Jarný salón -  v MSKC v Žiari nad Hronom. Je regionálnym kolom celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej tvorby s jednoročnou periodicitou. Aj my sme boli pri tom.

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto.
Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha - najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
V oddeleniach  u p. vychovávateliek Kováčovej a Čamajovej deti prezentovali prečítané knižné ppublikácie. V triedach majú nainštalovanú výstavu kníh do konca mesiaca. Deti si medzi sebou vypožičiavajú knihy, ktorých obsah zaujal a počas víkendov si knihy čítajú. U p. vychovávateľky Bartkovej zase celý mesiac spoločne čítajú knihy.

Podľa výsledkov minuloročnej SWOT analýzy, sme do výchovného programu zaradili pobyt v telocvični v zimnom období. Deti  v čase nepriaznivého počasia majú dostatok pohybu formou štafetových hier, súťaží medzi oddeleniami, kolektívnych športov. Zdravý fyzický a psychický vývoj detí je u nás na prvom mieste.

Hliadka Zelenej školy nás navštívila, aby skontrolovala úroveň separovania odpadu v školskom klube detí. Zároveň vážila množstvo odpadu, ktoré ďalej spracuje do štatistiky vyprodukovaného odpadu na deň a na jedného žiaka. Kontrola dopadla dobre, až na hygienické vreckovky, ktoré sa nám občas objavili v bio-odpade.

V dňoch od 5.2.2010 do 5.3.2010 bola v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom nainštalovaná výstava prác študentov úžitkového výtvarníctva z Kremnice. Niektoré deti si vyskúšali  aj vodenie bábik a pobavili imaginárnym divadlom svojich kamarátov.

Pani zima nám dopriala dostatok zimných radovánok. Aj my sme prispeli k otužovaniu našich detí.

Aj tohto roku nás v školskom klube detí navštívili budúci prváci z partnerských materských škôl. P. vychovávateľky im pripravili zaujímavé tvorivé dielne.

Klobúkový karneval bola tohtoročná novinka školského klubu detí. Podmienkou vstupu na túto akciu bola netradičná pokrývka hlavy. P. učiteľky a p. vychovávateľky pripravili pre všetky deti I. stupňa príjemné dopoludnie a popoludnie. Výhercom gratulujeme!

Záver roka Školský klub detí oslávil vianočnou besiedkou. P. vychovávateľka Silná pripravila vianočný program. P. vychovávateľka Kováčová pozvala hudobného hosťa, ktorý bol zlatým klincom programu - minuloročnú finalistku SUPERSTAR - Ivanku Kováčovú. Deti ju privítali veľkým aplauzom. Zaspievala nám niekoľko titulov a v priestoroch ŠKD pokračovala autogramiádou. P. vychovávateľka Čamajová pripravila zábavné súťaže, v ktorých všetci účastníci boli odmenení sladkosťami. Vedúca ŠKD p. Snopčoková formou tomboly rozdala všetkým oddeleniam spoločenské hry s náučnou tematikou. P. vychovávateľky pobavili deti svojim zmeneným hlasom vďaka héliom naplnenými balónmi, ktoré boli súčasťou výzdoby. Na záver p. vychovávateľky slávnostne otvorili detské šampanské a spoločne s deťmi sa rozlúčili so starým rokom a privítali Nový rok. Touto cestou Školský klub detí ďakuje rodičovskému združeniu za finančné prostriedky na nákup spoločenských hier a anonymnému sponzorovi na zakúpenie súprav - Balon Kid. Dúfame, že táto akcia príjemne naladila naše deti na blížiace sa vianočné sviatky, ktoré strávia v kruhu svojich najbližších. Šťastné a veselé !

Tohtoročná nádielka od Mikuláša pripadla na 04.12.2009. Mikuláš navštívil všetky triedy a obdaroval deti sladkosťami. A viete, ako vznikol tento sviatok?

Mikuláš sa narodil do bohatej kresťanskej gréckej rodiny manželom Epifaniovi a Ioanne. Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myri (grécke mesto v Mikulášovej rodnej Lýkii) údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom ľoď dorazila do Myri, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli vybrať "muža, ktorý víťazí". Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za biskupa vybraný obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno víťaza. Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. Mikuláš sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, no ani on neunikol prenasledovaniu, bol zatknutý a na trest čakal vo väzení. Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorý povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva a tak bol Mikuláš oslobodený. Po oslobodení sa z neho stal arcibiskup. Jeho najznámejším činom je určite zachránenie troch dcér.Keď sa to dozvedel Mikuláš, rozhodol sa im pomôcť. V noci dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom rodina bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na Mikuláša počkal, keď dával mešec na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo neprezradil.V dňoch od 30.11.2009 do 10.12.2009 sa Školský klub detí zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Somnium.
Autorka Art. Ingrid Ondrejičková - Soboslayová prezentovala výtvarné práce tvorené na hodvábe, akvarel v kombinácií s mastným pastelom zase na papier. Deti zaujali najmä maľby na hodváb a abstraktné poňatie témy.

Chráň si svoje zdravie - to bola novembrová aktivita v rámci nového výchovného programu. P. Malatincová, pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, opäť nesklamala. Zaujímavým a vekovo primeraným spôsobom priblížila deťom ako predchádzať chrípke, ako posilniť organizmus konzumovaním potravín s obsahom vitamínov, otužovaním tela v akomkoľvek počasí. To sú atribúty, ktoré nám napomáhajú zostať zdraví. Svoje poznatky si deti mohli overiť vypracovaním pracovných listov, ktoré sú súčasťou interiéru v jednotlivých oddeleniach.T outo cestou ďakujeme p. Malatincovej za profesionálny prístup a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Koncom októbra ľudia už stovky rokov oslavujú rozličné sviatky. Kelti oslavovali "Samhain - sviatok mŕtvych, neživých". Približne v 8.storočí , kresťanská cirkev ustanovila 1. november "sviatkom všetkých svätých". Počas týchto sviatkov sa konali omše, omše týchto období
dostali názov Allhallowmas. Noc pred týmto sviatkom bola známa ako All Hallows Eve - (pred)večer všetkých svätých. Napokon, čo vyústilo k názvu Halloween.V 17. storočí mnoho ľudí emigrovalo do Spojených štátov amerických, čo malo za následok spájanie rôznych kultúr a s tým súvisiacich sviatkov a tradícií. Halloween nebol vždy radostným sviatkom. 31. október mal niekoľko názvov, niektorí ho nazývali diablovou nocou, pre iných to bola noc zla. Pre niektorých to bol deň šibalstiev, keď vystrájali iným ľuďom rôzne "žartíky". Našťastie však niektoré komunity a jednotlivci začali meniť Halloween na rodinný
sviatok. Obliekali sa do rôznych kostýmov a chodili "strašiť" známych, konali sa rôzne prehliadky kostýmov, spoločenské stretnutia a "párty", veľká časť týchto udalostí sa uchovala v drobných zmenách až dodnes. P. vychovávateľky pripravili Halloweensku party aj pre deti v ŠKD.

Aj tohto roku sa dňa 23.10.2009 v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom konala prezentácia priemyselných spoločností z nášho regiónu v rámci projektu Protech. Školský klub detí zastrešoval  tvorivé dielne. P. vychovávateľky Mgr. Štulajterová, Mazan, Medvecká pripravili pre deti zaujímavé aktivity. Pre predškolákov boli pripravené omaľovánky a puzzle, pre štvrtákov zase osemsmerovky a puzzle a pre najstarších hlavolamy a trangramy.

V týchto upršaných dňoch prebieha výstava autorských fotografií bojnickej renomovanej fotografky Andrey Zeroly Blahovej. Výstava je štylizovaná do štyroch živlov - oheň, voda, vzduch, zem. Pani Kršiaková nešetrila slová chváli na túto pomerne mladú umelkyňu. Skúste z fotografií uhádnuť, ktorý živel fotografia predstavuje?

V týždni od 14.09.2009 do 18.09.2009 sa Školský klub zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Kov a kameň, prírodné Suiseki a Bonsai.

08.09.2009 sme sa boli pozrieť na prezentáciu krúžkov CVČ v Žiari nad Hronom. Podujatie bolo príjemné a dúfame, že aj naše deti si vyberú zo širokej škály záujmových krúžkov tejto inštitúcie.

 AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14