O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktivity uskutočnené v ŠKD - šk. rok 2012/2013

V mesiaci november 2013 sme sa s deťmi ŠKD boli pozrieť na výstave ,,Farby jesene" v MsKC.

V mesiaci jún sme pre deti ŠKD pripravili turnaj vo florbale. Deti si zmerali svoje sily a tu sú víťazné oddelenia:
1. miesto oddelenie p. vychovávateľky Silnej
2. miesto oddelenie p. vychovávateľky Mazan
3. miesto oddelenie p. vychovávateľky Katialovej.
Blahoželáme!

Školský klub detí sa zúčastnil aktivity v Mestskej knižnici v Žiari nad Hronom pod
názvom - Rozprávkova krajina Vítězslavy Klimtovej.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Výstava prác žiakov ZUŠ.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  Slovensko naša zem.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  Protech

Pán lesník V. Môcik zavítal do nášho ŠKD s úsmevom na tvári a priniesol so sebou veľa zaujímavých informácii, výbornú náladu, kľud a pohodu. Aj jeho rozprávanie bolo také. Porozprával nám veľa o prírode, zvieratkách, o tom, ako sa máme správať v lese, jednoducho o „lesnej etike“. Okrem rozprávania pána Môcika prišiel čas aj na naše otázky. Boli sme veľmi zvedaví. Pýtali sme sa na všetko, čo nás napadlo a otázkam nebolo konca – kraja... máme poriadnu výdrž. Na záver patrí veľké ďakujeme a veríme, že "ujo poľovník" k nám opäť niekedy zavíta.

Dňa 17.5.2013 nás naša družobná škola z Bratislavy pozvala na tradičný Majáles. Dopoludnie deti strávili v Slovenskej národnej galérii.
Tu sme navštívili dve tvorivé aktivity:
Živé čiary - tento program bol venovaný experimentovaniu s typmi línií, pomocou meotaru sa naše kresby zväčšili na veľký obraz
Tiene -  deti si pomocou jednoduchého postupu vyskúšali, ako svetlo zmení fotografiu
Nasledovala prechádzka mestom, spojená s poznávaním kultúrneho a historického dedičstva nášho hlavného mesta. Deťom sa najviac páčila cesta električkou, ktorú niektorí zažili prvý krát. Po chutnom obede - hurá na Majáles! Počasie nám prialo a tak sa deti pri súťažení, spievaní a tancovaní mohli do sýtosti vyšantiť. Vyčerpaní a unavení, ale plní nových zážitkov sme sa večer šťastní vrátili domov.

 

tom, že aj TANEC môže mať svoj MARATÓN, sme sa presvedčili v stredu 22.mája vo veľkej telocvični.
Tanec, chytľavá hudba, skvelá atmosféra, to všetko mohli deti ŠKD zažiť na tomto podujatí. Vyskákané telo, usmiate tváre, boľavé nohy ale skvelý pocit charakterizuje náš ,,Tanečný maratón". Prítomné deti očarila zumba pod vedením pani Kucejovej a všetci ďakujeme za krásny tanečný deň.


Teplé lúče slniečka vylákali aj deti nášho ŠKD do prebúdzajúcej sa prírody. Hrám, šanteniu v okolí Lutilského potoka nebolo konca, o čom svedčili rozžiarené spokojné tváre detí.

V mesiaci apríl sme sa v našom ŠKD zahrali na Hansa Christiana Andersena. Čakali nás tieto aktivity:
- naši najmenší prváčikovia tvorili rozprávkové leporelá z prečítaných knižných titulov
- deti druhých a tretích ročníkov tvorili nové príbehy podľa vopred začatého textu
- deti štvrtých ročníkov tvorili nové príbehy za pomoci počítača.
Terovo (*.pptx), O princeznej Márii (*.pptx), Zvieratká na dvore (*.doc)

Záverom aktivity bola tvorba plagátov za oddelenie, kde sme písali názvy všetkých knižiek, ktoré sme prečítali v školskom klube detí.
Veríme, že všetky naše aktivity prispeli k rozvoju čitateľskej gramotnosti, k propagácií kníh a k zlepšeniu čítania s porozumením, ktoré je nevyhnutným predpokladom ďalšieho úspešného vzdelávania a sebavzdelávania. Nezabúdajme aj naďalej učiť deti milovať knihy, lebo v nich je ukryté všetko, čo potrebuje detská dušička - múdrosť, poznanie, fantázia, krása, láska, radosť i smútok. Čítajme našim deťom a učme ich čítať aj naďalej........


V mesiaci apríl deti nášho ŠKD navštívili  Mestskú knižnicu, kde pre nich pani Kaššová pripravila zaujímavé podujatie pod názvom ,,Ako vzniká kniha?"  Deti napodobňovali ako rastie strom od semienka, kreslili ilustráciu k prečítanému textu a hravou formou sa oboznámili, čo všetko je potrebné na takú rozprávkovú knižku. Veľmi sa nám všetkým páčilo a ďakujeme pani knihovníčke za krásne prežitý deň v knižnici.
Ako pri každej návšteve knižnice, aj teraz si deti vypožičali knihy, ktoré ich zaujali na čítanie.

Dňa 22.apríla 2013 bola činnosť v našom ŠKD venovaná Dňu Zeme. Deti výtvarnými aktivitami - kresbami a maľbami vyjadrovali ,,Čo prajú našej Zemi k sviatku”. Z plagátov je jasné, že našim deťom nie je ľahostajný stav nášho životného prostredia a čistota prírody. V narodeninový deň našej planéty sme si s chuťou zasúťažili s využitím PET vrchnáčikov v našej ,,Vrchnakománii”. Deti svojou fantáziou zaraz PET vrchnáčiky premenili na pyramídu, hada, triafali s nimi na cieľ, hľadali poklad, zbierali vrchnáčiky po trase. A školský areál bol zrazu plný triedičov, hľadačov pokladu, zberačov, staviteľov či strelcov.
Bol to príjemne strávený deň, na ktorý budeme s radosťou spomínať a nezabudneme ako je dôležité chrániť našu Zem

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  Čarovná moc rastlín.

Školský klub detí sa zúčastnil zážitkovej výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  Raz zažiť ako trikrát počuť. Projekt je zameraný na zvýšenie tolerancie mládeže voči osobám so zdravotným postihnutím a voči osobám z rozdielnych kultúr.

Svetový deň zdravia sme si pripomenuli v ŠDK ochutnávkou zdravých ovocno-zeleninových šalátikov. Všetkým nám chutilo :-).

V marci si už tradične pripomíname v našom ŠKD Deň vody. Deti navrhli možnosti ako šetriť vodou a maľovali kvapky vody. Peknou skupinovou prácou prekvapili aj naši prváci. Voda je najvzácnejšou tekutinou na našej zemi - tak na to nezabúdajme.

Jazykolamiáda je obľúbená súťaž detí, ktoré radi ohýbajú svoje jazýčky.
Potrápili sme si jazýčky jazykovými rozcvičkami napríklad ako sú :
                           Šašo vešia osušku,
                           Žeby žaba žula žuvačku?
                           Kráľovná Klára hrala na klavíri,
                           Železo, železo oželezilo si sa?
                           Pes spí, psy spia a mnoho iných.
Vyskúšajte aj vy a zažijete kopec zábavy....

Mestská knižnica Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom pripravila kultúrne podujatie pre deti ,,Vŕškom, dolinou, putujeme rozprávkovou rajinou...", na ktorom sme sa zúčastnili 19. marca 2013.
Stretli sme sa so zaujímavými osobnosťami mesta a spoločne sme sa ocitli v krajine ľudových rozprávok. O svojom vzťahu k rozprávkam Pavla Dobšinského nám porozprával p. Antal (zastupujúci primátora), p. Kováč (mestský policajt) a p. Gašparíková (vedúca folklórneho súboru Hronček). Deti si vyskúšali svoje vedomosti zábavnou formou a pomáhali
odpovedať pozvaným hosťom. Podujatie bolo spestrené divadielkom ,,O Šípkovej Ruženke" a folklórnym programom CVČ. Veľmi sa nám všetkým páčilo a tešíme sa o rok na ďalšie rozprávkové stretnutie.

Snežienky

Kukuk, deti,
spopod snehu
snežienočka
volá z brehu.

Hlávkou kýva,
šepká tráve:
- Jar vypukla
včera práve.

V jedno upršané popoludnie sa deti ŠKD rozhodli stráviť pobyt  zmeraním si síl v štafetových hrách.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  HRA(nie) s umením.

Chystajte si deti masky,
bude smiech a špás,
fašiangový karneval
dnes prišiel medzi nás.
   Slovami z piesne sme otvorili tohtoročný karneval detí z ŠKD. Naša jedáleň sa premenila na jednu veľkú rozprávku s množstvom rozprávkových postavičiek a bytostí. Začalo popoludnie plné tanca a zábavy, kde si deti okrem tancovania aj zasúťažili. V súťaži ,,Črievičky pre princeznú" museli princovia čo najrýchlejšie nájsť správne črievičky pre svoju princeznú, v ,,Stoličkovom tanci" zase súťažili medzi sebou známe rozprávkové
dvojice (Maťko a Kubko, Lolek a Bolek...).
   V závere deti vytvorili jeden dlhočizný rozprávkový vlak, ktorý nás
piesňou ,,Mašinka" doviedol až do poslednej karnevalovej stanice. Po otázke, či sa deťom karneval páčil, zaznelo spoločné ,,áno". Takže sa už teraz tešíme na ten budúcoročný.

Statočný cínový vojačik
Bolo raz dvadsaťpäť cínových vojačikov, lebo ich uliali zo starej cínovej lyžice. Prvé, čo počuli na tomto svete, keď sa otvoril vrchnák škatule, v ktorej ležali, boli slová: "Cínoví vojaci!" Takto zvolal malý chlapček a zatlieskal; dostal ich k narodeninám a porozkladal si ich na stôl. Vojaci boli rovnakí, ani keby si boli z oka vypadli; len jediný sa od ostatných trocha líšil. Mal iba jednu nohu, lebo ho uliali naposledy a nezvýšilo na neho už dosť cínu! Ale predsa stál na svojej jedinej nohe tak pevne ako ostatní na dvoch.
Tak táto rozprávka H. CH. Andersena čakala na našich prvákov z ŠKD v mestskej knižnici v reprodukciíí p. Kaššovej. Okrem toho sa deti dozvedeli ako sa stať členom a ako zaobchádzať s vypožičanou knihou. Ďakujeme p. Kaššová. Už teraz sa tešíme na podujatie- Imatrikulácia do cechu knižného.

Koncom januára sme vstúpili v našej školskej knižnici do tajomného sveta rozprávok a rozprávkových bytostí. Priblížili sme si svet kníh reťazovým čítaním. Všetci sa tešíme na ďalšie rozprávkové príbehy a návštevy v školskej knižnici.

Takto sme si užívali ochutnávku bylinkových čajíkov v našej čajovni.

Veľkú radosť zo snehu máme, snehuliaka si staviame... Takto sa naši snežní sochári vyšantili na bohatej snehovej nádielke.

Poďme spolu čítať ....
Povedali si v jedno piatkové popoludnie deti z nášho ŠKD a spoločne navštívili Mestskú knižnicu. Čítanie v klube a v školskej knižnici sa za posledné mesiace stalo pre deti samozrejmosťou, no v Mestskej knižnici takto spoločne čítali po prvýkrát. Pracovníčka Mestskej knižnice, pani Kaššová, spolu s deťmi čítala úryvky z knihy O ťuk ťukovi, ktorého príbeh bol taký napínavý, že deti ani nezbadali ako sa naplnila hodina strávená v knižnici. Nakoľko deti čítajú radi, pani Kaššová na ich adresu nešetrila chválou.

Čože sa to v snehu borí?
Čože sú to, aké stvory?
Azda chlapci? Veru nie,
tí dnes majú učenie.
                                    (Ľ. Podjavorinská - Sánkovačka)    

11. decembra 2012 sme sa zúčastnili vianočných tvorivých dielničiek v MsKC v Žiari nad Hronom. Deti si vlastnými rukami vyrábali darčeky pre najbližších, s radosťou piekli vianočné oplátky a zdobili medovníky. Veľmi sa nám všetkým páčilo a ešte raz ďakujeme šikovným lektorkám.

Hurá deti bežte von,
prvý sniežik napadol.
Berte šály, čiapky,
začnú nám zimné radovánky.

Všetky dobré detičky - čujte, čujte, čo sa bude diať. Zavíta k nám dobrý dedko, vraj sa volá Mikuláš. A veru zavítal aj v našom obchodnom dome Prior. Stretli sme sa s Mikulášom, ktorý deti obdaril za básničky a pesničky sladkým prekvapením. Touto cestou ďakujeme za pozvanie ...


V týždni od 19. do 23. novembra prebiehala v našich oddeleniach ŠKD beseda o prvej pomoci s pani Malatincovou, pracovníčkou Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva. Zopakovali sme si, ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci, pri popáleninách, malých poraneniach... Na záver si deti otestovali svoje vedomosti formou súťažného kvízu, tí
najlepší boli ocenení. Touto cestou ďakujeme pani Malatincovej a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Stretnutie pri jedle je pre mnohých ľudí spoločenskou udalosťou. Či už je rodinný obed, večera alebo posedenie s priateľmi. V rámci psychohygienických zásad aj v školskom klube detí dohliadame na správne stolovanie...


Koncom novembra 2012  sa v ŠKD konala zaujímavá vedomostná súťaž, pod názvom, Literárny milionár. Súťažilo sa v oddeleniach podľa ročníkov. Deti si preverili svoje vedomosti z prečítaných rozprávok napr. Maťko a Kubko, O troch grošoch, Posledný venček. Otázky boli zaujímavé a nápadité. Precvičili sme si nielen vedomosti z danej oblasti, ale aj rýchlosť a pohotovosť pri zodpovedaní otázok. Atmosféra bola veselá a súťaživá. Na záver súťaže sme vyhodnotili súťažiace družstvá. Výhercov okrem hrejivého pocitu víťazstva čakali diplomy a sladké odmeny. Bol to veľmi vyrovnaný boj, lebo vedomosti z rozprávok majú naše deti výýýborné!!! Tešíme sa o rok:)

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom -  CESTA OKOLO SVETA /maľba a textilná tvorba/.

Halloween v našom ŠKD bol tento rok trošku iný. Posledný deň pred prázdninami 30.októbra sme mali v našom ŠKD akciu ,,Tekvidlo-strašidlo". Deti všetkých oddelení tvorili strašidelné tekvicové dekorácie na očakávaný Halloween. Tekvičkami sme si vyzdobili náš školský dvor, odkiaľ nám nakúkali zvedavé tekvičie tváričky so zvedavými očkami cez okná do jedálne. A tak mohli deti, rodičia, či zamestnanci školy obdivovať a potešiť sa najrôznejšími kreáciami týchto plodov v priestoroch našej školy.
Výtvory malých umelcov boli zaradené do súťaže o Najtekvičku. Porota vyhodnotila z množstva tekvicových strašidiel tie najzaujímavejšie, ktoré boli odmenené peknými cenami. Sladká odmena sa však ušla všetkým šikovným deťom. Deti sa zabávali, tancovali, jednoducho boli nadšené a šťastné, tu sú fotky....
Halloweensky sprievod okolo našej školy zavŕšil pekné popoludnie a deti sa plné dojmov vracali s rodičmi domov. Touto cestou ďakujeme za pomoc žiackemu parlamentu.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 24.novembra 2012 sme pre deti usporiadali putovanie rozprávkou pod názvom ,,Rozprávková cesta". Chceli sme im ukázať čarovný svet, ktorý je ukrytý v knihách, aby nezabudli snívať, ale aj objavovali niečo nové. Zapojili sme našich rodičov aj starých rodičov. Podelili sa s nami o svoje zážitky z detstva, ako si kedysi vážili nové knižky a prečítali nám kúsok z ich obľúbenej rozprávky. Čítali sme si tieto rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku, O popoluške, Ferdo Mravec, Jurošík, O psíčkovi a mačičke, Včielka Mája alebo aj Maťko a Kubko. Strávili sme zaujímavé popoludnie a zároveň ďakujeme rodičom, starým rodičom za ochotu podeliť sa o ich vzťahu ku knihe.

S jeseňou babieho leta, pestrých farieb, vôní ovocia a zeleniny, sme si  pripomenuli 16.október - Svetový deň zdravej výživy. V Týždni zdravej výživy, ktorý sa uskutočnil v našom ŠKD  15. až 19. októbra, bol každý deň niečím iným zaujímavý a príťažlivý. Deti v našich oddeleniach súťažili o to najkrajšie jabĺčko, hádali hádanky s vôňou ovocia, ochutnávali bylinkové čajíky, ovocné šalátiky aj výborné koláčiky. Zaujímavé plagáty k zdravej výžive pútali pozornosť detí aj rodičov. Celý týždeň bol zaujímavý a s radosťou sa k Týždňu zdravej výživy vrátime o rok.

Vychádzku do parku sme si spestrili zbieraním gaštanov.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Svetový supermarket.

Dňa 19. októbra 2012 sme sa zúčastnili podujatia pod názvom ,,Lekvár od starej mamy". Čakali tu na nás zaujímavé remeselné dielničky, ktoré si deti mohli s radosťou vyskúšať. Ďalej to bola ochutnávka pečených jabĺčok, cukríkov zo sušeného lekváru alebo tradičného
slivkového lekváru. Veľmi sa nám páčil bohatý program a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Dialóg s planétou P. Barabáša a prehliadky historických exponátov.

Na konci septembra nás v ŠKD navštívila kpt. Mgr. Jana Šmondrková z PZ Žiar nad Hronom. Pre deti si pripravila zaujímavú besedu ,,Bezpečne do školy". Deti si hravou formou zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a bezpečné správanie na ceste. Touto cestou Vám ďakujeme a čakáme s nadšením, kedy k nám opäť zavítate.

Slnečné jesenné dni sme využili na vychádzku do minizoo a do blízkeho okolia.

Naše septembrové dni na školskom dvore ...

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Biblia na cestách.


 AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010


 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14