O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Akcie uskutočnené v ŠKD - šk. rok 2010/2011


Ani na záver školského roka našim deťom nechýbal športový duch. Futbalový turnaj medzi oddeleniami bol príjemným spestrením.
Najúspešnejší sa stali: 1. miesto oddelenie p. vych. Čamajovej /3.B/
                                  2. miesto oddelenie p. vych. Giláňovej /4.B/
                                  3. miesto oddelenie p. vych. Medveckej /4.A, 3.A/
Svojou súťaživosťou a snahou nezaostali ani mladšie deti. Všetky oddelenia dostali pekný diplom za skvelý futbalový výkon.

V stredu 1.6. oslavovali aj žiaci našej školy svoj Deň D.
Už ráno chodby školy rozžiarila rôznofarebná, pestrá výzdoba a počas dňa si deti zdobili symbolmi svojej triedy biele tričká a nacvičovali básničky a pesničky, ktorými sa prezentovali na spoločnom programe. Potom nasledovalo popoludnie plné vtipných, menej aj viac náročných súťaží, za ktoré si deti zaslúžili sladké občerstvenie a samozrejme darček. V spolupráci s rodičmi boli pripravené pre deti zaujímavé atrakcie a tvorivé dielne na otestovanie a zdokonalenie ich zručností. Deti, ale aj rodičia si z drôtikov mohli vyrobiť drobné šperky, z papiera krásne kvietky, z hliny sa pokúsili vyrobiť malé drobnôstky, vypletali náramky, vyskúšať si mohli aj poskytnúť prvú pomoc, mohli ochutnať čerstvo vyrobenú zdravú nátierku, ale tiež si zacvičiť v rytme Zumby, alebo zahrať futbal, či zaskákať na trampolíne. Niektoré deti zlákalo maľovanie na tvár, kde využili svoju nápaditosť a na pamiatku sa dali aj odfotografovať. Rodičia, ktorí na svoje zaneprázdnené detičky trpezlivo čakali si mohli oddýchnuť pri chutnej kávičke, či bylinkovom čaji z byliniek zo školskej biozáhrady, alebo ochutnať Mojito podľa vlastnej receptúry školy. A veru pri všetkých tých činnostiach, súťažiach a sladkostiach, kde si každý prišiel na svoje, sme sa ani nenazdali ako rýchlo popoludnie ubehlo.
Príjemná, tvorivá atmosféra, ktorá sa niesla našou školou celé popoludnie ako aj šťastné úsmevy a spokojné pohľady na tvárach odchádzajúcich detí boli úprimným vyjadrením a poďakovaním za krásne prežitý Deň D.

Od 23. - 26. mája sa v ŠKD uskutočnil 1.ročník súťaže ,,Človeče, nehnevaj sa!" Každé oddelenie si zostavilo družstvo a súťažili medzi sebou. Od pondelka do stredy prebiehali semifinálové kolá a štvrtok nás čakalo finále. Táto súťaž bola pre deti nielen poučná ale aj zábavná a deti s napätím čakali, kto bude víťaz. Víťazi boli odmenení diplomom a peknou cenou. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník tejto skvelej hry.

V piatok 27. mája sa na Námestí Matice slovenskej uskutočnil Deň mládeže. V tento deň sme sa všetky oddelenia ŠKD zapojili o prekonanie rekordu v telefonovaní prostredníctvom nitkového telefónu. Rekord sme úspešne prekonali.
Dňa 23.5.2011 nás naša družobná škola pozvala na Školský majáles. Najprv sme navštívili bratislavskú ZOO a potom nás čakal zaujímavý program. Pre deti boli pripravené súťaže, skákacie atrakcie, tvorivé dielne /drôtikovanie, rezbárstvo, práca s hlinou, maľovanie na tvár/. Odchádzali sme šťastní a plní nových zážitkov. 

Veľkonočná burza bola vyvrcholením snahy detí III. oddelenia zviditeľniť svoje výrobky aj na verejnosti. V priestoroch ŠKD samy predávali svoje práce a boli na to aj patrične hrdí.

Deň ako každý iný a predsa výnimočný. Deti z našej školy poctili 11.mája svojou návštevou deti z družobnej školy z Bratislavy. Tie navštívili naše planetárium, zatiaľ čo na naše deti čakalo divadelné predstavenie Katky Feldekovej a Tomáša Vravníka ,,O kohútikovi a sliepočke". Na prvý pohľad jednoduché predstavenie deti zaujalo natoľko, že účinkujúci sa za neutíchajúcich ovácií vracali na pódium. V hre išlo ,,len o život" a práve preto išlo o všetko. Okrem ponaučenia z rozprávky sme z predstavenia, vďaka zábavným scénam, odchádzali s úsmevom na tvári.
A to ešte stále nebolo všetko. Po obede nás čakalo vystúpenie folklórneho súboru Slniečko z Bratislavy. Zopár piesní a tanec pridali aj dievčatá z našej školy.
Bolo to pre nás príjemné popoludnie, na ktoré budeme s radosťou spomínať.

Pani vychovávateľky ŠKD vyzdobili školský dvor šarkanmi, ktoré deti zhotovili pri príležitosti ,,Dňa Európy".

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Predátori a ich korisť.

Deň Zeme
si pripomíname preto, aby sme si aspoň raz do roka pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Keby každý aspoň jeden deň v roku obetoval našej Zemi, žilo by sa všetkým lepšie a mali by sme krajšie a čistejšie životné prostredie. My sme si výnimočný deň venovaný planéte v našom ŠKD pripomenuli maľovaním na chodník.

14.apríla 2011 nás navštívili deti z družobnej Bratislavskej školy - Za kasárňou 2, Bratislava - Nové mesto. Deti najskôr navštívili hvezdáreň, potom si pani vychovávateľky pre nich pripravili zaujímavé tvorivé dielne. V telocvični sme si spoločne zatancovali, zabavili a zahrali obľúbený futbal. Veríme, že sa deťom u nás páčilo a prídu nás opäť navštíviť.

Tento rok k nám zavítala pani Soboslayová so svojou asistentkou, ktoré nás oboznámili s veľkonočnými tradíciami a symbolmi, ktoré sa spájajú s obdobím Veľkej noci. Potom sme spoločne vyrábali veľkonočné vajíčko voskovou technikou, dievčatá si urobili Morenu a chlapci si uplietli korbáčik. Touto cestou ďakujeme p. Soboslayovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Aj deti v našom ŠKD chcú prispieť do finančnej zbierky boja proti rakovine a tento deň si preto pripravili krásne žlté kvietky, kvietky nádeje – narcisy. Týmto spôsobom chcú vyjadriť solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Vďaka patrí každému jednému prispievateľovi, ktorý 15. apríla – to je tento piatok – vhodí do pokladničky čo aj len jedno euro. Vyzbieranú finančnú hotovosť poukážeme na účet Ligy proti rakovine. Všetkým ďakujeme.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Jarný salón.

V rámci akcie "Marec - mesiac knihy" si aj deti v ŠKD zdokonaľovali čitateľské zručnosti účasťou v čitateľskom maratóne. V rámci akcie "Marec - mesiac knihy" si aj deti v ŠKD zdokonaľovali čitateľské zručnosti účasťou v čitateľskom maratóne.

V školskom klube využívame aj interaktívnu tabuľu. Deti sledovali prezentácie o zvieratkách, zdravej výžive a naposledy to bol rozprávkový kvíz.

Deti s radosťou navštevujú našu školskú knižnicu a čítajú si požičané knižky doma aj v ŠKD.

Pekné jarné počasie sme v našom ŠKD využili na školskom dvore. Deti s radosťou trávili svoj voľný čas na čerstvom vzduchu.

Aj keď máme pyžamká, nepôjdeme ešte spať.
Pripravte si nôžky k tancu, budeme sa zabávať.
Týmito slovami sa začal fašiangový karneval detí zo Školského klubu na "Jednotke". Tento rok však v netradičných kostýmoch - pyžamkách. Deti návrh prijali s radosťou. Po obede, kde nechýbala tradičná fašiangová dobrota šišky, sme sa všetci stretli v telocvični. A tu začalo popoludnie plné zábavy. V prestávkach medzi tancom sme si pripomenuli niečo z fašiangových zvykov a tradícií, alebo si deti zasúťažili v zaujímavých disciplínach (namotávanie cukríkov, prenášanie cukríkov). Spoločne sme sa zabavili aj pri rôznych hudobno-pohybových hrách. Po záverečnom tanci sme sa všetci zhodli na tom, že do spania nám vôbec nebolo.
Poslali sme však spať pani Zimu a tešíme sa na príchod blížiacej sa jari.

V mesiaci február sa Školský klub detí zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Dizajn.

Už tradične predškoláci, budúci školáci, navštívili našu školu v období zápisu do 1.ročníka. V škole sa zoznámili s prostredím, v triedach si vyrábali milé darčeky. Deti zaujala aj telocvičňa, v ktorej si zatancovali, zacvičili a zasúťažili. Veríme, že sa predškolákom v škole páčilo.

Deti nášho ŠKD si vedia poriadne vychutnať každú nádielku snehu. Na zasneženom školskom dvore veru zima nikomu nebola. Guľovačkám, naháňačkám a hrám na snehu nebolo konca-kraja.

V týchto dňoch prebieha v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom výstava prác študentov úžitkového umenia z Kremnice. Sú to nadčasové umelecké diela, ktoré si zaslúžia Vašu návštevu. Diela si prezreli aj deti z oddelenia p. vych. Čamajovej.

20.decembra 2010 sa v ŠKD pri ZŠ na Ul. Dr. Janského uskutočnila ako každoročne "Vianočná besiedka". Medzi deti zavítala pani zima so snehovými vločkami a všetkých privítali hudobným programom. Spoločne s deťmi potom poriadne roztancovali snehovú perinu. A vianočná rozprávka sa mohla začať.
Celú miestnosť zaplnil veselý spev, tanec, súťaže v duchu vianočnej nálady a samozrejme, že nechýbali ani darčeky. Deti si našli pod vianočným stromčekom vlastnoručne vyrobené darčeky od svojich spolužiakov a kamarátov, ale aj darčeky s hračkami, ktorými boli obdarované jednotlivé oddelenia.
Na záver našej vianočnej rozprávky nezazvonil zvonec, ale oblohu pri ŠKD zaplnil vianočný ohňostroj, ktorí vyčaril deťom v očkách svetielka očarenia a vyvolal hlasy obdivu.
Ďakujeme všetkým deťom, vďaka ktorým sme sa všetci priblížili bližšie k príjemnej, očakávanej vianočnej atmosfére, a dúfame že pocity spokojnosti, očarenia a šťastia v nich pretrvajú celé vianočné obdobie. Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

V duchu Vianoc sa niesla atmosféra burzy spojená s prezentáciou anglických kníh, kde žiaci predstavili výrobky, ktoré si pripravili a sú symbolické pre očakávané Vianočné sviatky.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Pre Vás - výstava dekoratívnych a úžitkových diel Heleny Soboslayovej a Blaženy Krivákovej.

Radosť zo snehu máme, snehuliaka si staviame.

Dňa 25.10.2010 sa uskutočnil tretí ročník tradičnej Halloween party. Pani vychovávateľky s deťmi pripravili strašidelnú výzdobu, tekvičky aj duchovia vytvárali príjemnú atmosféru v našej telocvični. Pre deti boli pripravené súťaže: o najkrajšiu masku, najkrajšiu tekvicu. Na záver museli deti prejsť strašidelným parčíkom a tak získali sladkú odmenu.
Na Halloween party sa zúčastnil aj žiacky parlament, za čo im ďakujeme.
Už sa tešíme na ďalší rok a ďalšiu Halloween party.

Dňa 22.10.2010 sa v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnila akcia, pod názvom Protech. Zúčastnila sa ho aj naša ZŠ, pani vychovávateľky si pripravili pre žiakov zaujímavé tvorivé dielne. Najmenší predškoláci si vyrobili pekné tekvičky, štvrtáci odtláčali pestré jesenné listy a najstarších potrápili hlavolamy.

Milou a veselou udalosťou v posledných dňoch v našej škole bola imatrikulácia do cechu prvákov. Naši najmenší chlapci a dievčatá boli prijatí do radov žiakov našej školy slávnostným pasovaním. Zložením sľubu sa stali žiakmi našej školy. Na rozlúčku si odniesli pamätný list a darček.

Búrky, prívalový dážď a krupobitie zasiahli dňa 15. augusta 2010 aj Žiar nad Hronom a niekoľko okolitých obcí. V Žiari nad Hronom prívalová voda udrela na viacerých miestach. Najkritickejšia situácia bola v oblasti Lutilského potoka. Polmetrový potôčik sa zmenil na
nespútaný živel, prelial sa viacerými rodinnými domami, zatopil dvory, záhrady aj cestu.   Úlohou detí p. vychovávateľky Čamajovej bolo upozorniť na zmeny, ktoré v blízkosti brehov minulý rok neboli. Často sme sa  na týchto miestach hrávali. A toto je výsledok.

Navštívili sme výstavu v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Výstava odpadového hospodárstva. Deti si pozreli aj svoje výtvarné práce, ktoré boli súčasťou výstavy. Tu sú najúspešnejší výtvarníci: 1. miesto Barbora Kupčiová
                                    2. miesto Nicola Čačalová
                                    3. miesto Radoslav Košta
Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Staré pohľadnice stredného Pohronia.

Pútavý plagát pani vychovávateľky Giláňovej pozýva všetky deti na Halloween party. Tu sú naše prípravy na spoločný strašidelný večer.

Pokračovaním besedy  na tému - Bezpečne do školy - bola vychádzka detí p. vychovávateľky Čamajovej.  V okolí školy hľadali dopravné značky a museli ich identifikovať. Znalosti boli vynikajúce a uvidíme ako dopadnú dopravné testy.

Mlieko a mliečne výrobky patria medzi základné potraviny nevyhnutné pre kvalitnú výživu ľudského organizmu, predovšetkým detí a starších ľudí. Mlieko hrá dôležitú úlohu nielen vo výžive detí, ale človeka vôbec. Vo vyváženom pomere obsahuje látky, ktoré organizmus potrebuje nielen pre stavbu, ale aj výživu tela. Najcennejšími zložkami mlieka sú bielkoviny, vápnik, fosfor, vitamín - riboflavín, vitamín A a jeho provitamíny. Mlieko je v tomto zmysle prakticky pre ľudský organizmus nezastupiteľné.
Po krátkej prezentácií detí p. vychovávateľky Čamajovej si  Svetový deň mlieka na školách   pripomenuli tvorbou projektov. Na záver činnosti nechýbala autoevalvácia.

Posledný septembrový týždeň nás opäť navštívila pani Malatincová, ktorá si pripravila zaujímavú besedu pod názvom "Bezpečne do školy". Deti si zábavnou formou zopakovali pravidlá cestnej premávky.

21. september 2010 - Celosvetový deň sadenia stromčekov /ENO Tree Planting Day/
Dnes sadili deti zo základných škôl na celom svete stromčeky. Aj deti našej školy sa zapojili do tejto krásnej akcie. Pozrite si naše prípravy a sadenie stromčekov.

V Školskom klube detí sme sa snažili využiť posledné pekné slnečné popoludnie a vybrali
sme sa na vychádzku do blízkeho okolia. Zastavili sme sa aj na detskom ihrisku Vetrík.

V mesiaci september sa Školský klub detí zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - ODKAZ HRONU.

 AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14