O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Akcie uskutočnené v ŠKD - šk. rok 2011/2012


Medzinárodný deň detí sme v ŠKD oslávili 31. mája zábavným popoludním, v ktorom sa striedali rôzne súťaže, tanec, skok na trampolíne a tiež futbal. Po úspešnom absolvovaní zábavných súťaží ako bol skok vo vreci, hľadanie pokladu, hod na cieľ, minigolf, kriketová dráha bola pre deti pripravená sladká odmena, ktorú si svojou usilovnosťou veru
všetci zaslúžili. Celým areálom školy sa rozliehal detský džavot a šťastné úsmevy na tvárach detí, vytvárali veselú atmosféru, tak ako to na MDD má byť.

Dňa 30.mája 2012 sme sa zúčastnili prehliadky súťažných prác detí pod názvom PROTECH.

Aj tohtoročnú návštevu družobnej školy z Bratislavy spestrilo množstvo rozmanitých aktivít. Všetkých roztancovala rytmická ZUMBA a svoje tanečné umenie predviedol aj bratislavský súbor Slniečko ale zahanbiť sa nedali ani naši štvrtáci. Chlapci si zmerali svoje sily vo futbalovom turnaj. Dobrá nálada a veselý štebot sa niesol celým areálom školy.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Poézia v dreve ukrytá.

Dňa 18.5.2012 nás naša družobná škola z Bratislavy pozvala na tradičný Majáles, ktorý býva spojený s imatrikuláciou budúcich prvákov. Dopoludnie sa deti zúčastnili tvorivých dielní v ÚĽVU, kde z látky vyrábali vtáčikov, maľovali na sklo a z drôtu zhotovili srdiečko.
Práce sa im vydarili a pani učiteľky a vychovávateľky načerpali nové inšpirácie. Nasledovala prechádzka mestom, spojená s poznávaním kultúrneho a historického dedičstva nášho hlavného mesta. Po osviežení sa zmrzlinou už nasledovala cesta do školy, kde po chutnom obede - hurá na Majáles! Počasie im prialo a tak sa deti pri súťažení, spievaní a tancovaní mohli do sýtosti vyšantiť. V stánkoch na nich čakali sladké odmeny. Vyčerpaní a unavení, ale plní nových zážitkov a vedomostí sa večer šťastní vrátili domov.

V piatok sme si v našom ŠKD pripomenuli významný deň pre svet Deň Zeme. Popoludnie trávili deti rôznymi zaujímavými a zábavnými aktivitami spojenými s týmto dňom. Maľovanie, strihanie, vymaľovávanie, ale aj lepenie, skladanie z vrchnáčikov či vypĺňanie doplňovačiek, samozrejme sprevádzané veselým džavotom a smiechom rozozvučalo celé okolie školy.
O tom, že okrem dobrej nálady nechýbala ani usilovnosť a kreatívne nápady, svedčia maľbami posiate chodníky školy, žiariace všetkými farbami našej Zemi, ako vie vytvoriť iba príroda, alebo detská ruka.

Všetky deti z nášho ŠKD boli na spoločnej jarnej vychádzke do prírody. Strávili sme jedno príjemné popoludnie a spoznali okolie nášho mesta.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy neprofesionálnych výtvarníkov v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Jarný salón.

Dňa 12.apríla 2012 sme strávili príjemné rozprávkové popoludnie, ktoré pripravilo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. ,,Rozprávkové javisko" bol názov krajskej súťažnej prehliadky dramatickej tvorivosti detí a dospelých. Pozreli sme si dve predstavenia Banda zbojnícka a Čarovná lampa. Deti odchádzali nadšené a plné nových zážitkov.

Navštívili sme výstavu ,,Veľkonočných dekorácií" v Centre voľného času.

Bystré hlavičky - jazykolamy a hádanky v ŠKD. Ako sme si brúsili jazýčky a preverili naše vedomosti veselou formou...

Dňa 28.marca 2012 sme strávili príjemné rozprávkové popoludnie s H.CH. Andersenom, ktoré pre nás pripravila Mestská knižnica M.Chrásteka.

Prvé jarné dni sprevádzané slnečným počasím vylákali na školský dvor všetky deti ŠKD. Konečne sa dočkali vytúženého šantenia vonku a futbalové ihrisko zaraz ožilo nádejnými futbalistami.

Týždeň mozgu (10. až 16. marca), alebo presnejšie "Týždeň uvedomenia si mozgu" (z anglického originálu "Brain Awareness Week") je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Dňa 15.3.2012 nás navštívila pani Malatincová, ktorá mala pre deti pripravený vedomostný kvíz.

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Dizajn mladých.

Na zimné radovánky bola pani zima spočiatku skúpa. Zimná nádielka snehu, na ktorú sme dlho čakali, nás potešila až v polovici februára. Priniesla so sebou jedinečnú príležitosť - naplno využiť zimné radovánky. Usmiate, šťastné a červené líčka spokojných detí hovoria za všetko...

Fašiangové obdobie sme v škole zavŕšili veselým karnevalom a zábava pokračovala popoludní aj v našom ŠKD. Deti čakalo kopec zábavy, hudobno-pohybových hier a veľa, veľa tanca. Deti sa vyšantili a zabávali celý deň. Odmenou nám boli ich usmiate, spokojné detské tváričky. Už teraz sa tešíme na budúcoročný karneval (ďalšie fotografie nájdete aj tu)

Náš ŠKD sa zúčastnil výstavy ,,Najkrajšia búdka, krmítko pre vtáčiky", ktorú organizovalo CVČ v Žiari nad Hronom.

V týždni od 13. do 17. februára prebiehala v našich oddeleniach ŠKD beseda o prvej pomoci so slečnou Jurišicovou. Okrem dôležitých informácií o postupe pri poskytovaní prvej pomoci deti si overovali svoje zručnosti pri ošetrovaní umelo pripravených zranení vytvorených pomocou cesta, džemu a medu.

V chladných zimných dňoch bol čajík uvarený z byliniek dopestovaných v našej eko-záhradke veľmi príjemným spestrením pri našich rozhovoroch o pani zime, jej kúzlach a výstrelkoch.

"A je tu dlhoočakávaný sneh" - to bolo radosti, keď sa vzduchom niesli vytúžené snehové vločky. Každý uzná, že prvý sneh sa musí vyskúšať. A deti z nášho ŠKD sa z neho veru vytešovali ako sa patrí. Dokonca sa im spoločnými silami podaril na školskom dvore postaviť aj snehuliak.

Deti s radosťou navštevujú našu školskú knižnicu a čítajú si požičané knižky doma aj v ŠKD.

Celý mesiac november sa v našom ŠKD niesol v duchu ,,Zdravého životného štýlu", a k tomu neodmysliteľne patrí aj aktívny pohyb, dobrá nálada a úsmev. To všetko v jednom vyjadroval aj TANEČNÝ MARATÓN, ktorý sme si pripravili posledný novembrový deň. Pri zvukoch country tancov a rôznych tanečných súťaží- ktoré sme sa spoločne naučili, všetci zabudli na únavu a jedálňou sa ozýval len radostný smiech a džavot detí.

"Vitamínový týždeň" na našej škole spestrila zaujímavou besedou pod názvom ,,Žijeme zdravo" pani Malatincová. Deti si zábavnou formou vyskúšali svoje vedomosti, ktoré potraviny sú pre ich organizmus a zdravý vývin dôležité a tie, ktoré by mali obmedziť. Na záver besedy deti čakali zaujímavé bludiská a spájačky. Touto cestou ďakujeme pani
Malatincovej a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Každé ročné obdobie má svoje čaro. Jeseň je výnimočná pestrými farbami, rozmanitosťou počasia a hravosťou detí. Odjakživa si deti na jeseň púšťali šarkany. 4.novembra 2011 jesenné počasie vylákalo deti zo školského klubu na školský dvor. Uskutočnilo sa pripravované podujatie šarkaniáda. Naše deti si pripravili šarkany s rôznymi motívmi. Nad školským dvorom lietali pestrofarebné šarkany, ktoré vyčarili šťastné úsmevy a radostné výkriky detí.

Poď sa báť
.... Hrôzostrašné hororové udalosti, strašidlá, príšery, hrobka duchov,
letkvary, veštenie, či kurz lietania - to boli atrakcie, ktoré pripravilo Centrum voľného času v našom meste. V posledný deň školského vyučovania sa deti z nášho školského klubu presunuli do centra diania. Odozvy na toto podujatie boli veľmi pozitívne. Veď, posúďte sami ...

19. októbra 2011 sa v našej škole konala milá slávnosť - imatrikulácia prváčikov. Deti s napätím očakávali, čo sa bude diať. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa boli vyskúšaní z toho, čo sa v škole už stihli naučiť.
Na záver si spoločne zaspievali a zatancovali. Po splnení všetkých úloh prišlo to najdôležitejšie - členovia žiackeho parlamentu pasovali všetkých hrdým titulom "žiak našej školy". Túto milú slávnosť bude deťom pripomínať darček v podobe symbolu ich triedy.

Ani tento rok sme nezabudli na Svetový deň výživy. V ŠKD sme si pripravili ochutnávku rôzneho ovocia, jablkových koláčikov aj pre tie najvyberanejšie jazýčky. Celú atmosféru dopĺňali ovocné hádanky, omaľovánky a tiež vlastnoručne vyrobené papierové jabĺčka.

Aj naši prváčikovia si boli pozrieť výstavu výtvarníka Júliusa Považana.

Krásne slnečné dni jesene sme ukončili výbornými futbalovými výkonmi, ktoré nám priniesli víťazstvo a 2. miesto vo futbalovom turnaji organizovaného CVČ.

Možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí vo svojom detstve niečo zbierali - modely áut, lietadiel, mince, servítky, pohľadnice, známky... A mnohým to ostalo dodnes. Jedným z nich je aj pán Adamov, ktorý dňa 28. septembra 2011 navštívil deti zo Školského klubu detí pri Základnej škole na Ul. Dr. Janského, aby sa s nimi porozprával o svojej zberateľskej vášni - zbieraní známok.
Deti mali pripravené množstvo otázok, no pán Adamov na všetky nestihol ani odpovedať. Hodina, ktorú strávil s deťmi pri jeho zaujímavom rozprávaní o filatelii, ubehla ako voda. Deti sa dozvedeli kedy a kde vznikla prvá známka, ktorá známka je najvzácnejšia, kde sa na Slovensku nachádza múzeum známok, a tiež, ktoré známky patria medzi najobľúbenejšie pána Adamova.
Vďaka jeho pútavému rozprávaniu pribudli medzi filatelistov noví členovia - deti z nášho ŠKD. Aj touto cestou sa pánovi Adamovi chceme ešte raz srdečne poďakovať.

 

Školský klub detí sa zúčastnil výstavy v MsKC v Žiari nad Hronom pod názvom - Július Považan - Maľované srdcom.

 

Slnečné lúče septembrových dní vytiahli na dvor každého od toho najmenšieho dieťaťa. Hier a naháňačiek nebolo nikdy dosť. A zase to bol ten starý, dobrý školský dvor plný detského džavotu a smiechu.

 

 AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14