O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktivity uskutočnené v ŠKD - šk. rok 2015/2016

Posledné dni pred prázdninami si naši prváci spestrili návštevou Mestského kultúrneho centra. So záujmom si pozreli dve výstavy - Výstavu detských prác žiakov ZUŠ a autorskú výstavu fotografií Energia okamihu.

Naši klubáci sa zapojili do 9.ročníka detského čitateľského maratónu "Čítajme si 2016", ktorý organizovala Mestská knižnica M. Chrásteka. Cieľom projektu je vzbudiť a prinavrátiť záujem detí o čítanie kníh, ktoré sú vytláčané novými technológiami. Ďakujeme za krásne popoludnie, deťom sa aktivita páčila a s radosťou si vytvorili pekné záložky na pamiatku tohto čitateľského dňa.

1.jún. Je to deň všetkých detí, malých, či veľkých. Všetky deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení. Aj tento rok sme mali MDD dva krát, naši klubáci oslavovali v ŠvP na Krahuliach, iní na koncoročnom výlete s pani učiteľkami a trošku neskôr všetci spoločne v ŠKD.
K sviatku detí si naši štvrtáci pripravili veselé, zábavno – súťažné popoludnie pod názvom „Sme jeden tím“. Pestrý program bol zostavený z rôznych súťaží a keďže deti sa radi zapájajú do takýchto aktivít, boli nadšené a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie.
Klubáci boli odmenení sladkosťami a dobrou náladou, prežili pekný slnečný deň a my im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac.


Májové popoludnie sme využili na návštevu podujatia pod názvom "Z truhlíc starých materí", ktoré organizuje MsKC v Žiari nad Hronom. Pozreli sme si výstavu tradičných ľudových odevov a na záver sme si v tvorivých dielničkách vyrobili vlastnoručný drôtený darček. Každé srdiečko bolo iné a o to  vzácnejšie. Za zvládnutie novej techniky patrí vďaka pani lektorke, ktorá sa nám  obetavo a trpezlivo venovala.

V máji sme si pre našich klubákov pripravili súťažné popoludnie pod názvom "Vrchnakománia". V hlavných úlohách boli samozrejme pestrofarebné PET vrchnáky a naši klubáci. Na úvod sme hľadali ukryté kľúče s vrchnáčikmi a potom sme sa pustili do súťaženia. Prezradíme vám, na čo všetko sa môžu použiť vrchnáčiky a pritom si užiť kopec zábavy. Napríklad v triafaní na cieľ, stavaní veže, tvorení svojho mena, prenášaní a triedení podľa farieb, v skupinovom tvorení hada alebo aj lovení plávajúcich vrchnáčikov. Prežili sme spoločne skvelé popoludnie plné zábavy, súťaženia... Deti boli ste skvelé!!!

š Svetový deň Zeme, sviatok modrej planéty, bol plný farieb. Zem je predsa farebná, hýri rôznymi farbami modrou, zelenou, žltou, hnedou, červenou......je jednoducho nádherne pestrofarebná. Kriedy, vrchnáčiky a šikovné rúčky klubákov vytvorili pestrofarebné dielka, ktorými vyjadrili našej Zemičke všetko naj. Nezabudli sme ani na naše zdravie a zasúťažili si v hádzaní šišiek, skákaní žabiek, behu bocianov aj preťahovaní lanom. Odmenou nám boli krásne zafarbené rúčky našich šikovných klubákov plné slniečka, srdiečok či kvietkov... Zem nám priala krásnym počasím, tak nezabúdajte všetci chrániť našu planétu aby ostala farebná a nie čiernobiela. Deti boli ste super, o rok sa na podobnej akcii stretneme opäť....

Naši klubáci sa môžu pochváliť svojou obratnosťou, rýchlosťou a šikovnosťou. S loptou im to išlo výborne a nedali sa zahanbiť ani naši najmenší klubáci. Deň s loptou bol plný zábavy, detskej radosti a jarného slniečka, ktoré nám prialo. Bolo fajn...

Už tradične mesiac "Marec“ spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Ako sme si mesiac knihy pripomenuli s klubákmi v našom ŠKD? Celý mesiac sa niesol pod názvom "Poviem ti o peknej knižke“. Deti si mali možnosť priniesť obľúbené  knižky, porozprávať o nich ostatným klubákom. Vyskúšali sme si tvorbu rozprávkového leporela, zahrali sa na ilustrátorov obalov našich knižiek, zhotovili knižných škriatkov, navštívili sme školskú aj mestskú knižnicu. Aktivity sa deťom páčili, o čom svedčia fotografie vytvorené priebežne počas mesiaca.


Februárové dni v klube sme si spestrili návštevou výstavy v MsKC pod názvom "Jarný salón".


V stredu 24. februára sme na našej škole privítali predškolákov so svojimi pani učiteľkami. Spoločne sme si pozreli naše oddelenia a v dielničkách vytvorili niečo pekné na pamiatku. Vyskúšali sme si servítkovú techniku, pletenie z papiera, kreslenie aj tvorenie z geometrických tvarov. V telocvični na malých kamarátov čakali pomocníkovia štvrtáci, ktorí si pre nich pripravili súťažné disciplíny aj gymnastickú rozprávkovú dráhu. Čas strávený v spoločnosti veľkých kamarátov sa rýchlo míňal a škôlkári sa museli rozlúčiť a vrátiť sa do svojich škôlok. Spoločný deň otvorených dverí bol pre všetkých zaujímavou spoločnou akciou, nielen pre malých, ale aj pre veľkých, pre naše pani učiteľky a pani vychovávateľky, ktoré sa aktívne venovali malým predškolákom.

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Preto nesmel karneval chýbať ani v našom školskom klube. V školskej jedálni to hýrilo farbami, balónikmi, ozdôbkami. Na oknách masky, veselí šašovia a v detských očkách nedočkavosť. Je tu náš dlhoočakávaný karneval!!!
Zavítali medzi nás rôzne rozprávkové bytosti. Prišli ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, kvietky, zvieratká a iné zaujímavé masky. Všetci sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Ale všetko pekné sa raz musí skončiť a tak to inak nebolo ani u nás. Tešíme sa, aké masky uvidíme o rok!

 

 

Klubáci, ktorí sa chceli smiať a hrať, sa prišli cez prázdniny s nami zabávať. Aktivity boli pestré a veríme, že sa našim deťom páčili... Tvorili sme si veselých šašov, hádali karnevalové hádanky, súťažili, maľovali, tancovali, cvičili s fit loptou, navštívili knižnicu...

 

Sniežik sa nám chumelí ..., tým urobí najväčšiu radosť našim deťom. Takéto bolo naše veselé šantenie na vytúženom snehu...

 

Príjemné posedenie pri stromčeku sme mali v našom klube tesne pred Vianocami. Deti sa pri koláčikoch porozprávali o oslavách sviatkoch vo svojich rodinách a nechýbali ani tanečné hry. Pri príjemných tónoch vianočnej hudby sa naladili na čarovný príchod Vianoc, ktoré čoskoro oslávia so svojimi najbližšími.

Pokojné, čarokrásne Vianoce a šťastlivý Nový rok prajú všetkým klubákom Vaše vychovávateľky.


V príjemne vianočnom tvorivom čase Centrum voľného času v Žiari nad Hronom uskutočnilo výtvarnú súťaž o najkreatívnejšiu vianočnú guľu. Do súťaže vianočných gúľ sa prihlásili aj naši šikovní klubáci. Gratulujeme výhercom:

kategória  I. stupeň kolektív

2. miesto:  ŠKD  Marek Šulák,  Alica Gocníková,  Ema Tencerová    

kategória I. stupeň jednotlivec

1. miesto:  Angelika Králová         
2. miesto:  Laura Uhriňová            

Ďakujeme všetkým klubákom, ktorí sa zapojili a reprezentovali náš klub

Vianočné chvíle v klube sme strávili vychádzkou do CVČ, kde sme navštívili výstavu pod názvom ,,Najkreatívnejšia vianočná guľa". Deti si s nadšením pozreli prácu svojich vrstovníkov a vyberali pre seba tú najkrajšiu vianočnú guľu. Cestou do klubu sme sa nezabudli pristaviť pri našom vianočnom stromčeku na námestí a pozrieť si vianočné trhy. Bolo nám fajn....tak vianočne.....

V decembri naši klubáci navštívili  výstavu 
,,MY 4 -  Od čísel k remeslu" v MsKC.

Dni zdravia na Jednotke sme zavŕšili aktivitami vo svojich oddeleniach, kde sme strihali, lepili, kreslili...  V spolupráci s Union  poisťovňou si rodičia mali možnosť   dať bezplatne odmerať krvný tlak, telesný tuk, kostrové svalstvo (BMI index) a využiť možnosť poradenstva. Touto akciou sme sa snažili u detí vzbudiť záujem o zdravé stravovanie, zdravý životný štýl, pohybové aktivity a športové súťaže. Myslíme, že sa nám podarilo vytvoriť takú atmosféru, že deti sa s radosťou zapojili do športových aktivít a hravou formou si dopĺňali vedomosti z oblasti zdravého spôsobu života.

V stredu 9.12.2015 sme si vyskúšali cvičenie na hudbu - Zumbu. Ladné pohyby sa šírili telocvičňou a všetci sme tancovali s veľkou chuťou. Červené líčka, usmiate tváre dávali na známosť všetkým, že sa nikto neulieval ale tancoval naplno s veľkou chuťou. Po hodinovom tanci sme všetci odchádzali z telocvične spokojní, že sme niečo urobili pre svoje telo. Touto cestou ďakujeme p. Kucejovej za príjemné, tanečné popoludnie.

V rámci  akcie "Dni zdravia na Jednotke" sme si naše chvíle v klube spestrili celoklubovým športovým popoludním v telocvični. Deti súťažili v rôznych disciplínach - zbieranie PET vrchnáčikov, obľúbené preťahovanie lanom, skoky vo vreci, chodúle, rýchla kolobežka, kráčaj po stopách, hod na cieľ. Pomocníkov sme mali našich štvrtákov, ktorým veľmi pekne ďakujeme za pomoc. Bolo to skvelé popoludnie plné zábavy a súťaženia.

V novembri naši prváčikovia navštívili Mestskú knižnicu M. Chrásteka, kde nás privítala pani Kaššová. Pripravila si pre nás zaujímavé a poučné rozprávanie o vzniku ,,Knihy". Deti aktívne spolupracovali a na záver si nakreslili obrázok podľa prečítanej rozprávky. Veríme, že sa z nás stanú pravidelní návštevníci knižnice. Ďakujeme za krásne popoludnie.


V mesiaci november, sme si v rámci zdravej výživy, spríjemnili dni v klube rekordmániou jabĺčok. Deti nosili svoje jabĺčka v každom oddelení a na záver sme si spočítali svoje rekordy. Najlepšie bolo záverečné pochutnávanie na zdravom ovocí. Jabĺčka sú sladké, voňavé, šťavnaté a hlavne plné vitamínov. Milí klubáci, jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia, tak na to nezabúdajte. Tu sú výsledky:

1.miesto oddelenie štvrtákov p. vych. Žbirkovej - 88 jabĺčok

2.miesto oddelenie prvákov p. vych. Giláňovej - 43 jabĺčok

3.miesto oddelenie druhákov p. vych. Mazan - 34 jabĺčok

Milé deti, veľká pochvala pre všetkých, ktorí nezabudli ...Jesenné šantenie sa pomaly schyľuje ku koncu, tak ako starnúca pani Jeseň, ktorá sa chystá odovzdať svoje žezlo blížiacej sa pani Zime.
Aj naši klubáci si povedali, že využijú posledné jesenné dni na šantenie ako sa patrí. Listy nad nami lietali, deti ich zbierali, počúvali šuchot lístia, ktoré nemalo konca kraja. Tak deti, veselo šantite ďalej!

 

Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že navštevujeme školskú knižnicu. V knižnici prváčikov privítala pani učiteľka Gajdošíková, školská knihovníčka. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o knižnici, ako si knihy vypožičať, ako sa o ne starať, kedy knihu treba vrátiť. A na záver sme dostali čitateľský preukaz a domov sme odchádzali s požičanou knižkou.

 

V novembri naši klubáci navštívili  výstavu "Rezbárske pastorále" v MsKC.

 

Pred blížiacimi jesennými prázdninami sme sa zabavili na našej klubovej zábave pod názvom "Tekvicové strašidlá". Deti s radosťou súťažili v disciplínach s využitím prírodnín. Prenášali gaštany, zametali tekvičky, tancovali s jabĺčkom. Nechýbala ani tanečná zábava, pohybové opakovacie hry a sladké odmeny. Deti prežili príjemné chvíle a verím, že sa všetci tešíme na ďalšiu podobnú akciu. Dostrašenia nabudúce milí klubáci!

 

Každý rok si aj v klube pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Neviete, ktorý je to deň? Našepkáme - 16. október. Pripomíname si ho preto, lebo výživa výrazne ovplyvňuje naše zdravie. Naši klubáci to mysleli naozaj vážne a záplava ovocia a zeleniny sa premenila na misku plnú vitamínov. Nezabudli sme si pozrieť ani zaujímavú prezentáciu na danú tému a najmenší prváčikovia tvorili plagát o zdravých aj nezdravých potravinách. Tu je dôkaz ....mňam...

 

V týždni zdravej výživy sme si s klubákmi ukuchtili chutný, ale hlavne zdravý jesenný šalátik z plodov našich jesenných záhrad. MŇAM. .. takto sme pracovali .. a takýto bol výsledok :)  

 

Druháčikovia si popoludnie v klube spríjemnili v našej školskej knižnici. Bolo fajn, každý si našiel tú svoju knižku, ktorá ho oslovila.

 

Naši šikovní klubáci štvrtáci pripravili pre prváčikov aj nás všetkých príjemné súťažné popoludnie. Názov znel ,,Kamarát poď sa hrať" a veru hrali sme sa spoločne zaujímavé pohybové hry /napr. skoky vo vreciach, hod na cieľ, preťahovanie lanom, kolobežková dráha, kriket, golf/. Prežili sme spoločne popoludnie plné radosti, smiechu, zábavy a hlavne pohybu. Prváčikovia veríme, že sa vám bude u nás v klube páčiť a každý deň bude pre vás plný radosti. Bolo nám spolu super...

 

Septembrové dni v klube sme si spestrili maľovaním na chodník. Naše chodníky sa premenili na letnú, pestrofarebnú paletu plnú detských prázdninových zážitkov. Kuk na galériu...


 AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14