O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

 

Vážení rodičia a priatelia školy, 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole darovaním

2% z dane z príjmu.

 

Zákon umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmu neziskovej organizácii, ktorou je aj naše rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí. Vaše 2% pre nás znamenajú podporu našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a vybavenia školy.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2%

____________________________________________________________________

Milí rodičia a naši budúci prváčikovia!

 

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili počas zápisu

a tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2016/2017.

 Tu si pozrite, ako sa darilo Vašim deťom.

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní .....

____________________________________________________________________

Ako bude vyzerať CLIL v šk. roku 2015/2016 ...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14