O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!
Tešíme sa na Vás v novom školskom roku.
Čo sme pre Vás pripravili, nájdete tu.

____________________________________________________________________

Čo budú potrebovať budúci prváci :)

Predaj obedov na september ...

Pokyny zo šk. jedálne pre rodičov prváčikov

 

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com