O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom vyhlasuje súťaž

Prečo by som chcel/a študovať vo zvolenom odbore na Vašej škole?

Stačí napísať krátku úvahu alebo báseň a žiak môže získať zaujímavé ceny.

Práce treba odoslať najneskôr do 30. 11. 2015 na adresu: v.poradca2@gmail.com  

 

____________________________________________________________________

SOŠ drevárska vo Zvolene

si pri príležitosti DOD ( 11. 12. 2015) pripravila bohatý program a žiaci sa budú môcť zapojiť do súťaží Ukáž svoj talent a Vtáčia búdka.

Škola z organizačných dôvodov žiada o potvrdenie účasti do 4. 12. 2015 formou e-mailu na adresu: sosdrev@sosdrev.sk 

____________________________________________________________________

Pozrite si pozvánky stredných škôl na DOD

Informácie o TESTOVANÍ 9

____________________________________________________________________

Ako bude vyzerať CLIL v šk. roku 2015/2016 ...

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14