O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktuálne oznamy

koronaVážení rodičia a priatelia školy!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej stránke zverejnilo manuály a tlačivá upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 platné od 16.9.2020.

Jedna z najdôležitejších zmien, ktorá sa týka zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca "predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (nájdete TU).

Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

____________________________________________________________________ 

 

voľnookolo SlovenskaZ organizačných dôvodov bude

dňa 18. 09. 2020 žiakom

udelené riaditeľské voľno

Obedy budú automaticky odhlásené.

____________________________________________________________________ 

 

Vážení rodičia, milí žiaci,


pozrite si ponuku krúžkov na našej škole v šk. roku 2020/2021.

 

Na krúžok sa žiak prihlási odovzdaním vzdelávacieho poukazu (podpísaného zák. zástupcom) vedúcemu krúžku v termíne do 18. septembra.

 

 kruzky

____________________________________________________________________ 

 

otvorenie školského roka Začali sme nový školský rok :) 

Fotografie z otvorenia nájdete TU

 

 ____________________________________________________________________ 

jedalenOZNAM ŠJ

 

Podmienky prijatia žiaka na stravovanie a všetko, čo s tým súvisí (výška platby, termíny, spôsob...) sú už  zverejnené v časti jedáleň ....

 ____________________________________________________________________ 

 

facebookStaňte sa priateľom školy na facebooku

alebo navštívte jej facebookovskú stránku

 

 

 

 ____________________________________________________________________ 

Pozrite si, čo ponúka naša škola:

 

CLIL:

- čo je CLIL
- videoukážky konkrétnych hodín

 

VEU:

- čo je vysoko efektívne učenie

- fotografie zo zavádzania pravidiel VEU

 

CUDZIE JAZYKY:

- medzinárodná spolupráca v rámci projektu eTwinning

- úspešné zapájanie do súťaží a olympiád

 

IT AKADÉMIA:

- bádateľsky orientované vyučovanie

- moderné inovatívne metódy

- jedinečné technické vybavenie

 

itakadémia partner

 

Pozrite si videá zo života školy: TU

  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14