O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy


OZNAM O ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

pozvanka

Na budúcich prváčikov sa teší pani učiteľka
Soňa Bistová, Mária Štangová a Eva Hradská.

____________________________________________________________________

 

Jediná úspešná riešiteľka hlavolamov je z našej školy :)

____________________________________________________________________

 

... FOTOGRAFIE ZO DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ...

____________________________________________________________________

Vďaka Nadácii ZSNP a Slovalco sa nám podarilo realizovať projekt Škola bez kried. Klasické tabule sme nahradili "chytrou stenou" a steny v triedach sa tak zmenili na interaktívne pracovné povrchy.  ĎAKUJEME

 

... Čo je Smart Wall Paint ...

... Premena Jednotky na školu bez kried ...

... Informácie o projekte ...

... Zhrnutie cieľov projektu ...

... Projekt v médiách ...

... Fotografie z tlačovej konferencie ...

____________________________________________________________________

Od školského roka 2013/2014 tri hodiny anglického jazyka od prvého ročníka.

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com