O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Vážení rodičia,

dňa 20.01.2017 budú z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov skrátené vyučovacie hodiny nasledovne:
1. 7,45 h - 8,15 h 4. 9,40 h - 10,10 h 6. 10,50 h - 11,20 h
2. 8,20 h - 8,50 h 5. 10,15 h - 10,45 h 7. 11,25 h - 11,55 h
3. 9,00 h - 9,30 h
 

____________________________________________________________________

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14