O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Milí rodičia,
ďakujeme Vám za príjemnú spoluprácu a priazeň aj v tomto školskom roku 2014/2015. Našim klubákom prajeme pekné prázdniny, veľa oddychu, slnka a kopec nových zážitkov.
Vaše vychovávateľky ŠKD

____________________________________________________________________

Čo budú potrebovať budúci prváci :)

____________________________________________________________________

LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - fotografie

Predškoláci

Mix :)

____________________________________________________________________

 

24.6. sme slávnostne oceňovali najlepších a najúspešnejších žiakov školy titulom "Žiak na Jednotku" a "TOP žiak školy"

 

pozrite si ...

... ocenených žiakov v humanitnej oblasti

... ocenených žiakov v prírodovednej oblasti

... ocenených žiakov v športovej oblasti

... TOP žiakov školy

... fotografie z oceňovania

____________________________________________________________________

Koniec šk. roka vo fotografiách ...

Odovzdávanie vysvedčení v škole

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.A

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.B

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.C

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.D

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - deviataci - spoločné foto

____________________________________________________________________

Zoznamy žiakov budúceho prvého ročníka - 1.A, 1.B, 1.C

Zoznamy žiakov budúceho piateho ročníka - 5.A, 5.B

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com