O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

24.6. sme slávnostne oceňovali najlepších a najúspešnejších žiakov školy titulom "Žiak na Jednotku" a "TOP žiak školy"

 

pozrite si ...

... ocenených žiakov v humanitnej oblasti

... ocenených žiakov v prírodovednej oblasti

... ocenených žiakov v športovej oblasti

... TOP žiakov školy

... fotografie z oceňovania

____________________________________________________________________

Program LETNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY: 

 

Od 7,00 h do 8,00 h – postupné prichádzanie žiakov do I. A triedy (prízemie vpravo).

Od 8,00 h začína program LETNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY (pozri pozvánka).


Deti si prinesú prezuvky, desiatu, pastelky, ceruzky, perá,...  (obed a pitný režim je zabezpečený školou/ŠJ).

 

Zoznam predškolákov do letnej jazykovej školy

Letná škola 

____________________________________________________________________

Čo budú potrebovať budúci prváci :)

____________________________________________________________________

Zoznamy žiakov budúceho prvého ročníka - 1.A, 1.B, 1.C

Zoznamy žiakov budúceho piateho ročníka - 5.A, 5.B

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com