O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Podmienky pre prijímacie konanie žiakov ZŠ na zaradenie do triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

____________________________________________________________________

Poradie žiakov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky do triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a matematiky v školskom roku 2014/2015

____________________________________________________________________

 

„JEDNOTKA“ organizuje pre svojich žiakov a budúcich prváčikov

letný týždeň plný zábavnej angličtiny, športu a interaktívnych hier. 

 

Letná škola

 

Prihlášku na letnú jazykovú školu nájdete TU

____________________________________________________________________

 

 

Systém duálneho vzdelávania na Súkromnej strednej odbornej  škole technickej v Žiari nad Hronom a zároveň vo vybranej výrobnej firme ... informácie SSOŠT nájdete TU, prihlášku TU

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com