O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktuálne oznamy • indinani

  Prihláška vo vo formáte *.pdf
  Prihláška vo vo formáte *.docx

  Prihlášky posielajte na emailovú adresu asistenti@zsjanzh.edu.sk.

  Potvrdenie o prijatí dieťaťa do tábora spolu s informáciami k platbe Vám zašleme v potvrdzujúcom e-maile, po 20. 5. 2024, t.j. po ukončení podávania prihlášok.  Pozrite si krátke video o našej školevideo


  druhý krokMilí rodičia,
  naša škola sa prihlásila do výzvy a bola vybraná do projektu Odpíšeme Ti nadácie Markíza a naša školská psychologička absolvovala vzdelávanie k preventívnemu programu
  Druhý krok určeného pre 5. ročník. So žiakmi 5. ročníka bude v rámci vyučovacieho predmetu Rozvoj životných zručností a v spolupráci s triednymi učiteľkami pracovať s metodikou programu a rozvíjať pozitívnu klímu v triede.
  neoznámenie tčNesplnenie povinnosti oznámiť a prekaziť trestný čin má trestnoprávne dôsledky.
  Ďalšie informácie v brožúre odboru prevencie kriminality MV SR.

  supportVážení rodičia, milí žiaci,

  od tohto školského roka 2023/2024 na našej škole funguje školský podporný tím (ŠPT).

  O činnosti podporného tímu a viac dozviete TU

   

 • Novinky z diania v škole

  deň dobrovoľníctvaUž v prvý deň Týždňa dobrovoľníctva 20. mája 2024 sa skupina žiakov – členov žiackeho parlamentu zapojila do aktivity. Dobrovoľníci z jednotlivých tried pomohli vyčistiť areál školy od odpadkov, zo školského ohniska odstránili neiadúcu burinu, aby mohli žiaci počas pekných slnečných dní využiť ohnisko na posedenie a opekanie. Mladí dobrovoľníci boli veľmi radi, že mohli svojou troškou prispieť na dobrú vec.

  Viac fotografií nájdete TU

  včelyTretiaci si dnes pripomenuli Deň včiel. Dozvedeli sa nové informácie, počítali, koľko kilometrov včela nalieta, koľko kvetov navštívi na jeden let. Spolu si zopakovali vývoj včely a tvorili zábavné príbehy. Spoločne vytvorili spoločenstvo usilovných včiel.

  Fotografie nájdete TU

  Žiaci 8. ročníkov sa dňa 16.5. zúčastnili literárnej exkurzie v rodnom dome Jána Kollára v Mošovciach a navštívili aj Národný cintorín v Martine.
   martin  martin  martin

   

  Škola na sociálnych sieťach

   

  facebookStaňte sa priateľom školy na facebooku

  alebo navštívte jej facebookovskú stránku

   

   

   ____________________________________________________________________ 

  Ponuka školy

  Pozrite si, čo ponúka naša škola:

   

  CLIL:

  - čo je CLIL
  - videoukážky konkrétnych hodín

   

  VEU:

  - čo je vysoko efektívne učenie

  - fotografie zo zavádzania pravidiel VEU

   

  CUDZIE JAZYKY:

  - medzinárodná spolupráca v rámci projektu eTwinning

  - úspešné zapájanie do súťaží a olympiád

   

  IT AKADÉMIA:

  - bádateľsky orientované vyučovanie

  - moderné inovatívne metódy

  - jedinečné technické vybavenie

   

  itakadémia partner

  Aj naša Jednotka je zapojená do programu FINQ, ktorý pomáha žiakom orientovať sa vo svete financií priamo cez vyučovacie predmety. 

  finq  finq  finq  finq 

  logo

   

  it

   

   

  ____________________________________________________________________

  CLIL na „JEDNOTKE“

  Učenie sa pre praktický život

  .... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 
   

  Jedáleň

  ŠKD

  Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com
  • --------------------------------------
  • Školská jedáleň:
  • sjzsjan@gmail.com
  • +421 45 672 52 14