O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

POZOR, z organizačných dôvodov sme menili rozvrh,

od pondelka, 26.11. vyučujeme po novom ...

____________________________________________________________________  

PozvánkaPozývame Vás na

 

VIANOČNÝ BENEFEČNÝ KONCERT,

 

ktorý sa bude konať dňa 11.12.2018 o 16.00 v estrádnej sále MsKC.

 

 

UPOZORNENIE

v deň benefičného koncertu (11.12.2018)  budú vyučovacie hodiny skrátené nasledovne:
1.hodina: 07:45 - 08:15
2.hodina: 08:25 - 08:55
3.hodina: 09:05 - 09:35
4.hodina: 09:45 - 10:15
5.hodina: 10:25 - 10:55
6.hodina: 11:05 - 11:35

____________________________________________________________________  

 

eTwinningPodarilo sa nám získať certifikát eTwinning school,

ktorý tento šk. rok získalo 1211 škôl v Európe

a len 20 škôl na Slovensku.

 

 

____________________________________________________________________  

 

Základné informácie o dianí škole, aktivitách, krúžkoch, fungovaní ŠKD a pod.  nájdete aj v tejto brožúre ....

____________________________________________________________________ 

 

Tekov mapaA už nás nájdete aj na tejto mape .

Mimochodom, kresbami prispeli aj naši žiaci ....

 

____________________________________________________________________ 

Vďaka projektu Vzdelávame sa bez rozdielu

podporeného  na  základe  Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR  sa náš kolektív od 1.1.2018 rozšíril o dvoch nových pedagogických asistentov a školského psychológa.  

____________________________________________________________________ 

Pozor! Zmena výšky stravného! ... viac info TU 

____________________________________________________________________ 

 

Úspešne sme sa uchádzali o spoluprácu na národnom projekte IT-akadémia.

itakademia

____________________________________________________________________

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14