O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Podmienky pre prijímacie konanie žiakov ZŠ na zaradenie do triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

____________________________________________________________________

 

Vážení priaznivci školy!

Chcete urobiť správne rozhodnutie? Investujte do vzdelania. Veď vzdelanie je hodnota, ktorú nám nikto nezoberie. Venujte našej škole 2 % z Vašich daní. Práve Vaše 2% nám pomôžu skvalitniť vyučovanie a vytvoriť podnetné prostredie pre ďalšiu generáciu vzdelaných mladých ľudí.

Ďakujeme

tlačivo vo formáte *.pdf

____________________________________________________________________

 

Systém duálneho vzdelávania na Súkromnej strednej odbornej  škole technickej v Žiari nad Hronom a zároveň vo vybranej výrobnej firme ... informácie SSOŠT nájdete TU, prihlášku TU

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com