O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

 

____________________________________________________________________


Lekvár na Jednotku má ze sebou úspešný tretí ročník ...
Naše fotografie ...
Fotografie strednej odbornej školy obchodu a služieb ...
Fotografie žiar nad Hronom na fotografiách - facebook ...
____________________________________________________________________

 

 

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14