O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Už len týždeň!

Darujte nám 1 € + mailovú adresu = mohli by sme získať výhru 5.000 €!

 

Každá mailová adresa spolu s 1 € nám môže pomôcť

____________________________________________________________________

 

Vážení rodičia,

v pondelok sa po dvoch náročných týždňoch život v našej škole vrátil do bežných koľají. Do štrajku učiteľov sa na Slovensku zapojilo viac ako 14 500 učiteľov na vyše 950 školách. Bolo neodučených viac ako 300 tisíc vyučovacích hodín (údaje k 4.2. 2016). Aj naši učitelia sa do štrajku zapojili a boli prví v tomto meste, ktorí  sa rozhodli bojovať za lepšie školstvo do budúcnosti.

 

Nedávno mi prišiel mail od Iniciatívy slovenských učiteľov, ktorí po celom Slovensku organizovali protestné stretnutia. V ňom bol aj jeden zaujímavý citát zo stretnutia s rodičmi, keď jedna mamička na jednom z nich povedala: „Keď sa pozerám na štrajkujúcich učiteľov, tak si želám, aby takíto učitelia učili moje deti!“ Možno s tou mamičkou budete súhlasiť a možno nie. Viem, že veľa z Vás malo problémy s tým, kto sa postará počas štrajku o Vaše dieťa. Ďalší sa pýtali na chod školského klubu detí, ale aj na to, kedy žiaci dobehnú chýbajúce učivo, ako to bude s krúžkovou činnosťou a podobne. No ja nikdy nezabudnem na úžasnú podporu veľkého množstva „našich“ rodičov, ktorí ju vyjadrovali nielen mne, ale aj viacerým učiteľom z našej školy. Srdečná vďaka!

 

Vďaka za trpezlivosť a zhovievavosť. Len ozaj malé percento reakcií bolo negatívnych. Veď spolu nám všetkým ide o vybojovanie lepších podmienok pre Vaše „školopovinné“ deti. Aj preto je mi potešením s Vami spolupracovať a teším sa na ďalšie roky, počas ktorých sa budeme pri rôznych príležitostiach stretávať.

 

Marek Baláž

 

____________________________________________________________________

Už len týždeň!

Darujte nám 1 € + mailovú adresu = mohli by sme získať výhru 5.000 €!

 

Každá mailová adresa spolu s 1 € nám môže pomôcť! 

 

Za každého člena rodiny (žiak školy, súrodenec, otec, mama, stará mama, strýko, teta, bratranec), ktorý má mail, vyplňte Návratku, doneste spolu s 1 € do kancelárie ŠJ a mohli by sme to dokázať.  

ĎAKUJEME!

 

Rozhodli sme sa zapojiť do súťaže o Grant Nadácie RZ –

Obnov si svoju jedáleň.

 

Prosíme Vás, pomôžte nám spojiť sa pre dobrú vec,

ktorú ocenia Vaše / naše deti, všetci stravníci a naši zamestnanci.

 

>>> Bližšie informácie sa dočítate tu <<< 

>>> Postup pri registrácii a poukázaní daru <<<

____________________________________________________________________

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom

Vás pozýva na JARNÝ PROTECH TÁBOR v Košiciach 

protech_tabor

 

Propozície jarného tábora

Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti

Prihláška na tábor 

____________________________________________________________________

 

Pozrite si pozvánky stredných škôl na DOD

 

Informácie o TESTOVANÍ 9

____________________________________________________________________

Ako bude vyzerať CLIL v šk. roku 2015/2016 ...

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14