O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Vážení rodičia!
Základné informácie ohľadom prijímacieho konania v školskom roku 2013/2014 nájdete v príslušnej sekcii na webovej stránke školy.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok neváhajte kontaktovať výchovnú poradkyňu.

 

_________________________________________________________________

Naša ponuka   +   pozvánka na prijímacie pohovory do matematickej triedy

 

Ponuka Jednotky          Pozvánka na prijímačky

____________________________________________________________________

 

Ponuka na vodácky kurz

 

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom  organizuje 13. -14. júna 2014 “VODÁCKY KURZ PRE ŽIAKOV A RODIČOV“.

___________________________________________________________________

 

Od školského roka 2013/2014 tri hodiny anglického jazyka od prvého ročníka.

____________________________________________________________________

Podmienky pre prijímacie konanie žiakov ZŠ na zaradenie do triedy
pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním
prírodovedných predmetov

Bodové hodnotenie prijímacích pohovorov

____________________________________________________________________

 

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com