O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

 

05. apríl 2017 (streda) – od 9.00 do 18.00 h

 

Počet otvorených tried v školskom roku 2017/2018:  3  ponuka

 

Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2010 do 31.8.2011  

 

 - ponuka školy -

 

Pred zápisom Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka

(vyberte si, ktorá forma Vám najviac vyhovuje, príp. dotazník vyplníte na mieste zápisu):

- v elektronickej podobe

- na vytlačenie vo formáte pdf

- na vyplnenie v pc vo formáte doc

 

FOTOGRAFIE Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ... TU (9.2.2017)

____________________________________________________________________

veu

 

Ako vyzerá vysokoefektívne učenie v praxi - doplnili sme na stránku ukážky z tematických blokov.  

 

 

ovečkaPani učiteľky spolu so žiakmi pripravili pre predškolákov tvorivé dielničky na tému Veľkej noci a chlapci zo 7.A vyrobili fotoreportáž alebo si pozrite len pár foto :)

____________________________________________________________________

vďaka

 

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia, priaznivci!

 

Ďakujeme za podporu, ktorú ste v minulosti preukázali nášmu rodičovskému združeniu a znovu sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daní z príjmu za rok 2016.

 

Takto získané finančné prostriedky chceme čo najefektívnejšie využiť v prospech zlepšenia kvality prostredia školy a výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Za všetky deti a zamestnancov ZŠ Vám vopred ďakujeme!! 

 

tlačivo na poukázanie 2% 

____________________________________________________________________

matematika

 

V školskom roku 2017/2018 otvárame jednu triedu pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. Prijímacie skúšky sa budú konať v druhej polovici mája.

 

Podmienky prijatia TU

____________________________________________________________________

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14