O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Z dôvodu Testovania 9 je dňa 21. 3. 2018 (streda) udelené riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka. Obedy budú automaticky odhlásené.

____________________________________________________________________  

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla do 30. apríla.

Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 12/2015 mesta Žiar nad Hronom na

 

4. apríla 2018 (streda) od 9.00 - do 18.00 hod.

 

- Elektronický dotazník k zápisu -

 

zapis

____________________________________________________________________  

Základné informácie o dianí škole, aktivitách, krúžkoch, fungovaní ŠKD a pod.  nájdete aj v tejto brožúre ....

____________________________________________________________________  

2percentaVážení priaznivci školy!
Chcete urobiť správne rozhodnutie? Investujte do vzdelania. Veď vzdelanie je hodnota, ktorú nám nikto nezoberie. Venujte našej škole 2 % z Vašich daní.

 

Práve Vaše 2% nám pomôžu skvalitniť vyučovanie a vytvoriť podnetné prostredie pre ďalšiu generáciu vzdelaných mladých ľudí.
                                                                     Ďakujeme

 

Zároveň Vám patrí vďaka za 2% z Vašich daní, ktoré ste našej škole venovali v minulom školskom roku. Pomohli ste nám tak zakúpiť šatňové skrinky našim prvákom a skrášliť  školu pohodlnými sedeniami na chodbách.

____________________________________________________________________ 

 

winMáme za sebou niekoľko predmetových olympiády,

pozrite si úspechy, ktoré dosiahli naši žiaci ....

 

____________________________________________________________________ 

Vďaka projektu Vzdelávame sa bez rozdielu

podporeného  na  základe  Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR  sa náš kolektív od 1.1.2018 rozšíril o dvoch nových pedagogických asistentov a školského psychológa.  

____________________________________________________________________ 

Pozor! Zmena výšky stravného! ... viac info TU 

____________________________________________________________________ 

 

Úspešne sme sa uchádzali o spoluprácu na národnom projekte IT-akadémia.

itakademia

____________________________________________________________________

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14