O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy


Čo bude potrebovať budúci prváčik ....

____________________________________________________________________


Zoznamy budúcich prvákov a piatakov ....

____________________________________________________________________


Informácie ŠJ pre budúcich prvákov ....

____________________________________________________________________


Vážení rodičia a priatelia školy.
Letnú jazykovú školu sme v tomto šk. roku zorganizovali v spolupráci s jazykovou školou GMschool - licencovanou školou na metódy DIRECT METHOD. V prípade záujmu o ďalšie vzdelávanie v anglickom jazyku môžete aj po skončení letnej jazykovej školy kontaktovať p. Grznárovú na tel. č.: 0915838004, príp. na e-mailovej adrese: gmschool@grznarova.eu.

Pozrite si:
- fotografie z vyučovania v prvej skupine
- fotografie z vyučovania v druhej skupine
- fotografie z vyučovania v tretej skupine
- fotografie z aktivít v telocvični
- fotografie z aktivít pri PC
- fotografie z tvorivých dielní
- fotografie zo záverečných prezentácií

____________________________________________________________________

Od školského roka 2013/2014 tri hodiny anglického jazyka od prvého ročníka.

____________________________________________________________________

 

Zavádzame inovatívne postupy vo výučbe angličtiny a vytvárame priestor pre efektívnu prípravu žiakov do budúcnosti. Zistite viac...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com