O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

 

zihadielko

____________________________________________________________________ 

 

FOTOGRAFIE Z VIANOČNÉHO KONCERTU NÁJDETE TU :)

VIDEÁ Z VIANOČNÉHO KONCERTU TU ...

VIANOČNÝ KONCERT OKOM A KAMEROU S. RAJNOHU ...

 

____________________________________________________________________ 

pravidlá

Milí rodičia,

v rámci metodiky VYSOKO EFEKTÍVNEHO UČENIA budeme v našej škole dodržiavať tieto pravidlá:

- dôveryhodnosť,

- pravdivosť,

- aktívne počúvanie,

- neponižovanie, nezhadzovanie, úcta,

- najlepší osobný výkon.

 

Pretože sa odvážne púšťame do učenia a dodržiavania každého pravidla spolužitia, radi by sme Vás pozvali, aby ste sa pripojili k našej ceste a hrali dôležitú podpornú úlohu.

Pretože Vy ste pre svoje dieťa prvými učiteľmi, môžete mu pomôcť osvojiť si pravidlá tým, že budete:

- pozorovať reakcie Vášho dieťaťa (smiech, smútok, komentáre) pri sledovaní televíznych programov a vždy vyjadrovať súhlas so správnym postupom,

- chcieť, aby Vám hovorilo o programoch, ktoré videlo v TV vrátane jeho názoru na ne,

- zhovárať sa o ponižovaní, o ktorom sa dopočujete Vy alebo Vaše dieťa,

- povzbudzovať svoje dieťa, aby pracovalo na projekte alebo získalo zručnosti skutočne v súlade s osobným najlepším výkonom,

- rozprávať príbehy o najlepších výkonoch zo skutočného života (športovci, vedci, ...)

 

 Ďakujeme za Vašu podporu pri zlepšovaní pravidiel spolužitia.

fotografie zo zavádzania pravidiel

____________________________________________________________________ 

rz

 

Prezentácia pre rodičov zo všeplenárnej schôdze RZ

Video k prezentácii

____________________________________________________________________ 

 

Súkromná SOŠ pedagogická EBG v Žiari nad Hronom usporadúva podujatie  

ZAŽI DEŇ AKO STREDOŠKOLÁK dňa 19. 12. 2017  

- pre vstup na podujatie je potrebné do 6. 12. 2017 vyplniť tlačivo, ktoré je k dispozícii u výchovnej poradkyne 

____________________________________________________________________ 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

ďakujeme za Vašu priazeň prejavenú v podobe darovania 2% z Vašich daní za rok 2016. Spolu ste nám darovali 2 577,18€. Budú použité v súlade s rozhodnutím RZ na zlepšenie podmienok vzdelávania našich žiakov. 

 

Kolektív I. ZŠ

____________________________________________________________________ 

 

Reportáže v mestskej televízii

 

LEKVÁR NA JEDNOTKE

 

NOVINKY NA JEDNOTKE

 

PRIMÁTOR OTVORIL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK NA JEDNOTKE

 

____________________________________________________________________

 

 

Úspešne sme sa uchádzali o spoluprácu na národnom projekte IT-akadémia.

itakademia

____________________________________________________________________

 

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14