O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

____________________________________________________________________

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia, priaznivci!

 

Ďakujeme za podporu, ktorú ste v minulosti preukázali nášmu rodičovskému združeniu a znovu sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daní z príjmu za rok 2016.

 

Takto získané finančné prostriedky chceme čo najefektívnejšie využiť v prospech zlepšenia kvality prostredia školy a výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Za všetky deti a zamestnancov ZŠ Vám vopred ďakujeme!! 

 

tlačivo na poukázanie 2% 

____________________________________________________________________

 

V školskom roku 2017/2018 otvárame jednu triedu pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. Prijímacie skúšky sa budú konať v druhej polovici mája.

 

Podmienky prijatia TU

____________________________________________________________________

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14