O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

 

Fotografie z oceňovanie našich najlepších žiakov - Žiak na Jednotku

Fotografie z oceňovania na Facebooku

____________________________________________________________________

 

  

Program pre účastníkov LETNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY, ktorá sa uskutoční v termíne od 01.07. do 08. 2016 nájdete TU ...

 

Deti si prinesú prezúvky, desiatu, pastelky, ceruzky, perá,...

(obed a pitný režim je zabezpečený školou/ŠJ).

____________________________________________________________________


 Centrum voľného času ponúka letné prímestské tábory ....

Od šk. roku 2016/2017 otvára CVČ nový záujmový útvar:

mladý hasič - záchránar

letné tábory cvč

____________________________________________________________________

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní .....

____________________________________________________________________

Ako vyzerá  CLIL v šk. roku 2015/2016 ...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14