O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

„JEDNOTKA“ opäť organizuje pre svojich žiakov a budúcich prváčikov

letný týždeň plný zábavnej angličtiny, športu  a interaktívnych hier.

 

Elektronický formulár záväznej prihlášky nájdete TU

Prihlášku na stiahnutie vo formáte *.doc nájdete TU

 

V prípade, že máte záujem o letný jazykový týždeň, vyplňte elektronický formulár alebo doručte prihlášku do našej školy a uhraďte, prosím, sumu 35 € najneskôr do 03.06.2016, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) vložením na číslo účtu ZR (bankovým prevodom): SK2209000000000074340892, variabilný symbol: 300614 (nezabudnite do poznámky uviesť meno a priezvisko Vášho dieťaťa, kvôli identifikácii platiacich),

b) priamou platbou v ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom u p. Bitalovej alebo u p. Roškovej.  

 

____________________________________________________________________

VÝŤAŽOK Z VIANOČNÉHO RENDEZVOUS UMOŽNÍ PRESTÁVKY NA JEDNOTKE PREŽIŤ ZÁŽITKOVO

Výťažok z Vianočného rendezvous vo výške 610 € sme použili na zakúpenie hracích stolov pre žiakov našej školy.

Hracie stoly sme zakúpili v hodnote 760 € aj vďaka sponzorom, ktorí nám finančne prispeli sumou 150 €. Preto ďakujeme touto cestou aj rodičom – manželom Chylíkovým za finančný príspevok.

Tešíme sa, že stoly sa už tento školský rok stanú súčasťou chodieb našej školy a budú slúžiť na relax nielen počas prestávok. 

____________________________________________________________________


 Centrum voľného času ponúka letné prímestské tábory ....

Od šk. roku 2016/2017 otvára CVČ nový záujmový útvar:

mladý hasič - záchránar

letné tábory cvč

____________________________________________________________________

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní .....

____________________________________________________________________

Ako vyzerá  CLIL v šk. roku 2015/2016 ...

 

  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14