O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

 

Vážení rodičia a priaznivci školy,

 

od 18. 10. 2016 sa v našej škole sprehľadní  pohyb osôb tu nezamestnaných. Do školy vstupujete vždy  hlavným vchodom po zazvonení na zvonček – elektrický bzučiak. Následne po vstupe do vestibulu školy ste povinní sa zapísať do knihy návštev.

 

V prípade, že sa nezapíšete alebo nedodržíte účel návštevy uvedený v knihe návštev, budete oslovení zamestnancom školy, ktorý Vás vidí prostredníctvom  kamerového  systému.

 

Po ukončení návštevy školy Vás žiadame do knihy návštev napísať čas odchodu.

 

____________________________________________________________________

    PRÁZDNINOVÉ ZMENY NA ŠKOLE - videoprezentácia :)

 

____________________________________________________________________

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14