O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktuálne oznamy

DODDeň otvorených dverí za nami.

 

Ďakujeme za návštevu. Tešíme sa na budúcich prváčikov! 

 

Ďalšie fotografie nájdete TU

 

________________________________________________________

 

vošno

________________________________________________________

Vážení rodičia,

 

zapísať dieťa do našej školy môžete

 

- prostredníctvom elektronického dotazníka na našej stránke,

- vypísaním prihlášky na sekretariáte školy,

- prinesením vyplneného dotazníka, ktorý si môžete stiahnuť TU.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy. Vzor vyhlásenia nájdete TU.

 

Ak zadováženie súhlasu/podpisu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, vec neznesie odklad a podpísanie písomnosti len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, je možné o tejto skutočnosti podať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Vážime si, že ste si vybrali našu školu a tešíme sa na budúcu spoluprácu!

 

Ak ešte stále nie ste rozhodnutí, pozrite si:

 

- video, ktoré pripravili budúce prvácke p. učiteľky,

- ako sa naši prváci učia cudzie jazyky,

- video, čo všetko už naši prváci vedia a ako trávia deň,

- video o pani učiteľkách,

- o aktivitách na našej škole

- ako vyzerá naša škola vo vnútri.

 

Úlohy a videá pre predškolákov nájdete TU

________________________________________________________

2 percentá

 

Tlačivo na poukázanie 2 percent nášmu Rodičovskému združeniu nájdete TU.

 

Ďakujeme!

________________________________________________________

 

!!! Od 1. marca 2023 sa mení výška stravného v školskej jedálni,

informácie nájdete v sekcii jedálne!!!

________________________________________________________

OZNAM

 

poplatokV ZMYSLE VZN č.2/2023 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom

SA MENÍ OD 1. MARCA 2023 AJ VÝŠKA PRÍSPEVKOV V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ Z 10 € NA 15 € MESAČNE.

 

VZN ĎALEJ UPRAVUJE AJ VÝŠKU PRÍSPEVKOV POČAS LETNÝCH MESIACOV AKO AJ TERMÍNY PLATIEB.

 

VŠETKY INFORMÁCIE NÁJDETE V PRILOŽENOM DOKUMENTE

________________________________________________________

M.Giláňová a S. Bistová sa tešia na prváčikov!

Pozrite si video, ktoré pripravili!

 

Novinky z diania v škole

telesná výchovaTelesná výchova s Trénermi v škole

Viac hláv, viac rozumu... Spoločne to dávame aj na telesnej výchove!

 

Viac fotografií nájdete TU

 

CLIL dospievanieMetóda CLIL je súčasťou hodín prírodovedy. A tak naši štvrtáci nadobudnuté vedomosti vedia využiť nielen v materinskom jazyku, ale aj v anglickom. Pomocou metódy CLIL si osvojili vývinové obdobia človeka.
Monika Giláňová​ , Soňa Bistová

Viac fotografií nájdete TU

 

divadloAj tento rok sme medzi nás pozvali hercov z divadla Etudy. Dnes si pre nás pripravili rozprávku -  Včielka Elka – Rozprávka o rodinke Medonosných. Na túto tému chce divadlo Etudy upriamiť pozornosť detí a edukatívne pôsobiť na detského diváka. Samozrejme nechýbali vtipné dialógy a pekné pesničky.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Monika Giláňová​ 

Viac fotografií nájdete TU

 

mobilyMobily na vyučovaní? A prečo nie? Keď sa využijú zmysluplne ... písanie sms v nemčine alebo zábavný kvíz na opakovanie. 

Ďalšie fotografie nájdete TU

Aktuálne oznamy  k COVID-19

 - Ako oznámiť použitie domáceho AG-testuprehlásenie

 

 - Prehlásenie o bezpríznakovosti zo stránky Ministerstva školstva ... TU

 

 - Všetky aktuálne informácie ohľadne protipandemických opatrení a školského semaforu nájdete na stránkach Ministerstva školstva.

 

- archív šk. oznamov nájdete TU

Škola na sociálnych sieťach

 

facebookStaňte sa priateľom školy na facebooku

alebo navštívte jej facebookovskú stránku

 

 

 

 ____________________________________________________________________ 

Ponuka školy

Pozrite si, čo ponúka naša škola:

 

CLIL:

- čo je CLIL
- videoukážky konkrétnych hodín

 

VEU:

- čo je vysoko efektívne učenie

- fotografie zo zavádzania pravidiel VEU

 

CUDZIE JAZYKY:

- medzinárodná spolupráca v rámci projektu eTwinning

- úspešné zapájanie do súťaží a olympiád

 

IT AKADÉMIA:

- bádateľsky orientované vyučovanie

- moderné inovatívne metódy

- jedinečné technické vybavenie

 

itakadémia partner

 

 

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14