O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

cvc darčeky pre dôchodcov

 

Milé deti, Vianoce sú časom obdarovania sa. Aj Vy môžete potešiť seniorov v domove dôchodcov tým, že pre nich vyrobíte handmake darčeky.

Vaše originálne darčeky s menovkou doručte do 10.12.2016 do Centra voľného času v Žiari nad Hronom.

 

____________________________________________________________________

Na Jednotke učila vedkyňa z Lausanne

 Na základnej škole patrila k najlepším, dnes pracuje vo Švajčiarsku a uplynulý týždeň učila súčasných žiakov Jednotky .... pozrite si reportáž ATV

 

____________________________________________________________________

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14