O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2020/2021

Prírodovedné predmety

iBobor - celoslovenská informatická súťaž

 

Nina Glázerová 5.A 100. percentil (prvých 1320 najlepších v SR)
David Hlaváč 5.B 83. percentil
Peter Šurka 6.A 82. percentil
Alica Gocníková 6.A 78. percentil
Saskia Laura Machovičová 6.B 88. percentil
Andrej Krajčov 6.B 86. percentil
Jakub Ondruš 6.B 83. percentil
Richard Kavacký 6.B 81. percentil
Michal Német 6.B 73. percentil
Radka Mlynárčiková 7.A 82. percentil
Kristián Lovčičan 8.A 87. percentil
Vladimír Urblík 9.A 89. percentil
Viktor Sedliak 9.A 79. percentil

 

 

Biologická olympiáda

okresné kolo Marek Šulák 6.A 1. miesto
okresné kolo Zuzana Uhrovičová 6.B 3. miesto
okresné kolo Petra Uhrovičová 9.A 2. miesto
okresné kolo Nataly Očovanová 9.A 3. miesto
krajské kolo Petra Uhrovičová 9.A 6. miesto

 

 

Geografická olympiáda

okresné kolo, kategória F Zuzana Uhrovičová 6.A 5. miesto
okresné kolo, kategória G David Hlaváč 5.B 2. miesto
okresné kolo, kategória G Matias Chylik 5.B 5. miesto
okresné kolo, kategória G Gregor Klacek 5.B 6. miesto
okresné kolo, kategória F Michal Német 6.B 4. miesto
okresné kolo, kategória F Saskia Lujza Machovičová 6.B 6. miesto
okresné kolo, kategória E Kristián Lovčičan 8.A 4. miesto
okresné kolo, kategória E Petra Uhrovičová 9.A 1. miesto
krajské kolo, kategória E Petra Uhrovičová 9.A 19. miesto / úspešný riešiteľ
okresné kolo, kategória E Vladimír Urblík 9.A 5. miesto

 

MAKSÍK

Gocníková Michaela 2.A umiestnenie 1. - 685.
Wagingerová Lea 2.B umiestnenie 1. - 685.
Bista Michal 3.A umiestnenie 1. - 316.

 

Matematická olympiáda

okresné kolo Tadeáš Grus 5.A 5.miesto
okresné kolo Denis Kanina 5.A 5.miesto
okresné kolo Peter Šurka 6.A 9.miesto
okresné kolo Filip Švec 6.A 9.miesto
okresné kolo Michal Német 6.B 9.miesto
okresné kolo Margaréta Zuzana Mikulová 8.A 6.miesto
okresné kolo Kristián Lovčičan 8.A 7.miesto
okresné kolo Petra Uhrovičová 9. A 1.miesto
okresné kolo Vladimír Urblík 9. A 3. miesto
okresné kolo Viktor Sedliak 9.A 4.miesto
okresné kolo Nataly Očovanová 9.A 5.miesto
okresné kolo Miroslav Kútik 9.A 6.miesto
okresné kolo Sofia Lujza Machovičová 9.A 6.miesto

 

Matematický klokan

Matematický klokan 1 Doležal Dominik 1.A úspešný riešiteľ
Matematický klokan 1 Harangozóová Lívia 1.A úspešný riešiteľ
Matematický klokan 1 Kanina Tobias 1.A úspešný riešiteľ
Matematický klokan 2 Ďuriš Matej 2.A úspešný riešiteľ
Matematický klokan 2 Chrobák Tomáš 2.B úspešný riešiteľ
Matematický klokan 3 Táborský Samuel 3.A úspešný riešiteľ
Matematický klokan 4 Filip Šulák 4.B Úspešný riešiteľ

 

Pytagoriáda

okresné kolo David Macko 4.A úspešný riešiteľ, 4. - 6. miesto
okresné kolo Nina Glázerová 5.A úspešný riešiteľ, 14. miesto
okresné kolo Tadeáš Grus 5.A úspešný riešiteľ, 17. miesto
okresné kolo Mathias Chylik 5.B úspešný riešiteľ, 15. - 16. miesto
okresné kolo Alica Gocníková 6.A úspešný riešiteľ, 9. miesto

 

Humanitné predmety

Olympiáda v anglickom jazyku

okresné kolo Hana Neshodová 6.B 3. miesto

Slovíčka v malíčku 2021

celoslovenská súťaž Simona Renčová 9.A finalistka súťaže

 

Mám svojich starkých veľmi rád - literárna súťaž

okresné kolo Margaréta Zuzana Mikulová 8.A 3. miesto

 

Mám svojich starkých veľmi rád - výtvarná súťaž

okresné kolo Ema Oriešková 2.B 1.miesto
okresné kolo Viktória Júdová 7.A 2. miesto

 

Veľkonočná kraslica, výtvarná súťaž

okresné kolo Ema Oriešková 2.B 1.miesto

 

Vesmír očami detí, výtvarná súťaž

okresné kolo Viktória Júdová 7.A cena poroty a postup do celoslovenského kola
okresné kolo Adriána Teszarovicsová 9.B postup do celoslovenského kola

 

Dejepisná olympiáda   

okresné kolo Kristián Lovčičan 8.A 1. miesto
krajské kolo Kristián Lovčičan 8.A 15. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

okresné kolo Barbora Gumančíková 4.B 1.miesto s postupom
okresné kolo Patrik Šarkozi 9.B 1. miesto, postup na krajské kolo
okresné kolo Nelly Tonhajzerová 4.B 1. miesto s postupom
okresné kolo Ivana Fričová 9.A 3.miesto
okresné kolo Nataly Očovanová 9.A 2.miesto

 

Tak píšem ja

celoslovenská súťaž Nataly Očovanová 9.A 2.miesto (próza) - B skupina, žiaci II.stupňa
celoslovenská súťaž Sofia Lujza Machovičová 9.A 2.miesto (próza) - B skupina, žiaci II.stupňa

 

Šport

-

 

Iné

 

Všetkovedko - celoslovenská súťaž

Dekýšová Sára 2.A titul Vševedko - 22. miesto
Dosyn Andrej 2.A titul Vševedko - 15. miesto
Šimková Miriam 2.A titul Vševedko - 29. miesto
Bedrúňová Ema 2.B titul Vševedko - 22. miesto
Mikulová Ela Barbora 3.A titul Vševedko - 36. miesto
Bista Michal 3.A titul Vševedko - 36. miesto
Šistíková NIna 3.B titul Vševedko - 47. miesto
Krištof Tobias 3.B titul Všetkovedko školy - 23.miesto
Urblíková Nela 3.B. titul Vševedko - 55. miesto
Filip Šulák 4.B titul Vševedko - 53. miesto

 

Logická olympiáda

šk. kolo Dávid Macko 4.A 2. miesto postup do celosl. kola
šk. kolo Filip Šulák 4.B 1. miesto postup do celosl. kola
šk. kolo Kristián Lovčičan 8.A 1. miesto postup do celosl. kola
šk. kolo Miroslav Kútik 9.A 2. miesto postup do celosl. kola

 

Mladý technik

Richard Kavacký 6.B 1. miesto - technická hračka
Richard Kavacký 6.B Najlepší žiak „Mladý technik" pre deti do 15 rokov
Zuzana a Petra Uhrovičové 6.B, 9.A 2. miesto - výrobok z dreva

Technická olympiáda

okresné kolo Karin Krátka, Kristián Lovčičan 8.A 2. miesto

 

Úspechy v šk. roku 2019/2020 nájdetu tu :-)

Úspechy v šk. roku 2018/2019 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2017/2018 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)

Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14