O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky

   
 

!! DÔLEŽITÝ OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE !!!

čítajte TU

 
  Letný školský klub detískd

Fotografie nájdete tu:

https://photos.app.goo.gl/CtarNx36EY3hMFZk7

https://photos.app.goo.gl/gUsuUAEpWzE7Txg36

https://photos.app.goo.gl/eSibJvj4eKZbErfc9

https://photos.app.goo.gl/19mEkxEvndKm4sY48

 

Vysvedčenia rozdané ...

 

kvetyVšetkým rodičom a žiakom ďakujeme za spoluprácu v tomto školskom roku. Oddýchnite si, užite si leto, uvidíme sa v septembri!

 

Fotografie nájdete TU

 
 

deviataciPosledné zvonenie, posledný triednej hlas,

život začína, život volá nás!

 

Ďalšie fotografie nájdete TU

 
4.7.2023

dobroľníciTýždeň dobrovoľníctva na Jednotke

Aj naša JEDNOTKA sa dňa 26. júna zapojila do aktivít v rámci týždňa dobrovoľníctva.
Dobrovoľníci z jednotlivých tried vyčistili vonkajší areál školy od odpadkov, ktoré  pôsobia neesteticky a nepatria do prírody  a niektoré  z nich dokonca ohrozujú deti,  pohybujúce sa po školskom dvore. Plné vrecia odpadkov svedčia o potrebe takejto aktivity, ale aj o usilovnosti a nasadení našich mladých dobrovoľníkov. 

Viac fotografií nájdete TU

4.7.2023 Naši milí maličkí nemčinári okrem vysvedčenia dostali “Certifikát za úspešnú účasť na hodinách nemeckého jazyka” - Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am Deutschunterricht
Pani učiteľka Mgr. Gajdošíková Katarína je na nich veľmi hrdá!
Sie waren toll!  (Boli skvelí!)
NEJ     NEJ     NEJ
28.6.2023

stanyStanovačka na Jednotku

Naši štvrtáci  sa rozlúčili so školou ako sa patrí. „Prespávačkou v škole.“ Na školskom dvore si rozložili stany, pre viacerých z nich to bola prvá skúsenosť. Vybláznili sa na ihrisku a zahrali sa loptové hry. Príchodom večera si založili ohník, opiekli špekačky, slaninku a aj si veru zaspievali. Všetci sme si to užili. 

Monika Giláňová, Soňa Bistová

Viac fotografií nájdete TU

28.6.2023

enaAj tento rok si žiaci užili veselú penovú párty na koniec šk. roka ....

Viac fotografií a videí nájdete TU

28.6.2023
Prvá pomoc so zdravotníckym záchranárom

 

V utorok, 27.6.2023, mali naši siedmaci besedu so zdravotníckym záchranárom F. Sebőkom z RZP Kremnica. Opäť si prešli zásady prvej pomoci, ako správne prvú pomoc poskytnúť, kedy volať 155 a pod odborným vedením p. záchranára si mohli vyskúšať KPR, či dať spolužiaka do stabilizovanej polohy. 

Pánovi Sebőkovi ďakujeme za čas a ochotu prísť medzi nás. Veríme, že ak bude treba, naši siedmaci zachovajú chladnú hlavu a správne poskytnú prvú pomoc.

pomocpomocpomocpomoc

27.6.2023 Vatlantisýlet 1. a 2. ročníka, Atlantis - Levice -

Užili sme si ... :) :) :)

 

Fotografie nájdete TU

26.6.2023

Návšteva zo Svitáv

svitavyBolo to ešte v marci, keď našu Jednotku navštívili učitelia z partnerskej školy zo Svitáv z Českej republiky. Pán riaditeľ s pani zástupkyňami im ukázali krásy a pamiatky nášho mesta.  Prešli sa aj priestormi našej školy počas dňa otvorených dverí. V tej chvíli sme ešte netušili, že sa naši partneri o niekoľko mesiacov vrátia. A nie sami. Na druhý deň nás, Zuzku a Michala - triednych šiestackých tried, zavolali na krátke stretnutie. A myšlienka - stretnúť sa spoločne so žiakmi zo Svitáv - bola na svete.

V utorok 20.6. sme sa privítali a prešli do kaštieľa v našom meste. Po prehliadke sme sa presunuli do parku, aby sme partnerskej škole ukázali nie len to, akú nádhernú prírodnú pamiatku tu máme, ale aj to, kde sa budú môcť už v stredu okúpať. Utorok sme ukončili spoločnou opekačkou v areáli školy.

Na stredu sme si naplánovali športový deň.  Zapojili sa aj samotní učitelia. Deň začal futbalom, ktorý skončil najkrajším možným výsledkom - remízou. Naše zmiešané mužstvo chlapcov a dievčat bojovalo, spolupracovalo a ukázalo, že v jednote je sila. Po futbale sme sa presunuli do telocviční. Tu sme vo volejbalovom turnaji získali 2. a 4. miesto. Po to prvé miesto si pôjdeme o rok do Svitáv J. Súbežne s volejbalom sa konal aj stolnotenisový turnaj, v ktorom náš pán učiteľ nechal vyhrať Filipa, triedneho šiestakov zo Svitáv.

Oba dni sme ukončili slávnostne odovzdaním cien za úspechy. Žiaci a učitelia nielen partnerskej školy, ale aj našej Jednotky, boli naozaj radi, že sme mohli spolu stráviť dva úžasné dni.

Dovoľte nám poďakovať, milí partneri z ČR, za to, že sme mohli zažiť s vami dva dni radostí, úspechov, spolupráce a zažiť pocit, že naše povolanie má naozaj zmysel. Ďakujeme a vidíme sa znovu o rok.

Viac fotografií nájdete TU

22.6.2023

výtvarný krúžokV mesiaci apríl  sa uskutočnil aj Výtvarný krúžok na tému zvieratá, učili sme sa kresliť zvieratká ako lev, žirafa podľa predlohy a potom sme niektoré z nich vyrobili aj z roliek toaletného papiera, popritom si žiaci opakovali mäkké a tvrdé spoluhlásky podľa  začiatočných písmen zvierat.  
V mesiaci máj sme sa zamerali na výrobu na témy Deň mlieka a Deň matiek. Deň mlieka sme oslávili výrobou koláže: Moje obľúbené mliečne výrobky a na ďalšej hodine sme vyrábali kravičku z roliek toaletného papiera. Deň matiek sme oslávili výrobou kvetín z farebného papiera, ktoré deti darovali svojim mamám.   
V júni sme sa zamerali na témy: Prázdniny a oslava konca školského roka, žiaci vyrábali vejár a rybku z papiera.  Posledné dva týždne sa Výtvarný krúžok neuskutočnil z dôvodu účasti na Cvičení v prírode a z dôvodu záveru školského roka 2022/2023. 

Viac fotografií nájdete TU

21.6.2023

čitateľskýOd septembra 2022 na našej základnej škole prebieha čitateľský krúžok pre deti so ŠVVP a zo SZP. Navštevujú ho žiaci 4. B. triedy a žiaci z 2. B. triedy. Žiaci z 4. B. triedy čítajú detskú literatúru: Ján Navrátil – Uzlík a nitka, pod vedením pedagogickej asistentky.

Žiaci štvrtého ročníka čítajú okrem stanovenej literatúry aj knihy podľa svojho výberu, ktoré si prinesú z domu. Napríklad rozprávka z knihy Pokladnica rozprávok – Vták ohnivák a líška Ryška, kniha Oteckovia.

V rámci prípravy na školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sme precvičovali báseň Návšteva a v rámci domácej úlohy sme sa učili naspamäť báseň Zlatá muzika.

Cieľom čitateľskej gramotnosti žiakov je vytvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a k čítaniu, rozvíjať slovnú zásobu, zlepšovať rečový prejav detí, ako aj zvyšovanie pozornosti počúvaného textu.

Rozvíjame základné čitateľské zručnosti a stratégie ako sú: kladenie otázok, predvídanie, odvodzovanie, zhrnutie textu, vizualizácia, monitorovanie.

Našou hlavnou snahou je osvojiť si správnu techniku čítania a prijať knihu za pozitívneho spoločníka počas celoživotného vzdelávania.

Viac fotografií nájdete TU

 

žiak na 1Na podujatí Žiak na 1 sme slávnostne ocenili žiakov, ktorí tento školský rok našu školu úspešne reprezentovali v rôznych vedomostných či športových súťažiach.

 

ĎAKUJEME, STE SKVELÍ!
 

Fotografie nájdete TU

Video si môžete pozrieť TU

Reportáž žiarskej televízie ATV nájdete TU

 

 

  angličtina
14.6.2023 záhradaZáhrada, ktorá učí. Na našom areáli nám záleží!

Viac fotografií nájdete TU...
12.6.2023

meranieHodina geometrie v pohybe sa nám páčila. Merali sme v metroch aj centimetroch všetko, čo nás napadlo. Úsečky, stavebnicu, koberec, dvere aj našu chodbu. Porovnali sme všetky údaje. Na slovenskom jazyku sme vyskúšali odmerať aj slová a vety. Bolo to zábavné, ale aj poučné.

Viac fotografií nájdete TU

5.6.2023

florbalPopoludnie v klube sme si spestrili florbalovým zápasom medzi štvrtákmi.

Fotografie nájdete TU

4.6.2023

krahuleNaši štvrtáci sa zúčastnili školy v prírode Tramptária v obci Krahule. Každý deň mali možnosť zúčastniť sa zaujímavých aktivít, ako napríklad jazda na koni, streľba z luku, futbal, florbal, nacvičovanie tancov, divadielka... Súčasťou programu boli aj dve turistické vychádzky -  výstup na neďalekú rozhľadňu a turistickú vychádzku do geografického stredu Európy spojenú s návštevou starobylého Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa. Každý večer mali kultúrny program – pošta, cez ktorú mohli vyjadriť svoje postrehy, návrhy, talentmánia, diskotéka.... Cestou domov navštívili Kremnicu - štôlňu Andrej a Kostol sv. Kataríny.
Všetci sa vrátili domov spokojní. 

Viac fotografií nájdete TU

31.5.2023
Žiaci 8. ročníka sa dňa 30.5. zúčastnili literárnej exkurzie v rodnom dome Jána Kollára v Mošovciach a navštívili aj Národný cintorín v Martine. 
p. uč. Némethyová a Tabernausová.
 exkurzia   exkurzia   exkurzia
30.5.2023

Mladý prekladateľAko dopadol Mladý prekladateľ? Pozrite si album ;) 

Ďalšie fotografie nájdete TU

29.5.2023

knižnicaAj tento školský rok štvrtáci navštívili mestskú knižnicu, kde ich privítala pani Kaššová, ktorá si pre nich pripravila zaujímavé aktivity. Opakovali, triedili, vyhľadávali, tvorili.... Aj takto sa snažíme vytvoriť u detí pozitívny vzťah ku knihám.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

M. Giláňová, S. Bistová

Viac fotografií nájdete TU

26.5.2023

čítajme siProjekt Čítajme si

V týždni od 22.5. do 26.5. čítalo v našej škole 308 žiakov.

Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

NAD PODUJATÍM PREVZALA ZÁŠTITU PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PANI ZUZANA ČAPUTOVÁ

Ďalšie fotografie nájdete TU

25.5.2023

dotyk lesaDOTYK LESA

Dňa 24.5.2023 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka zúčastnili v Parku Štefana Moysesa podujatia zameraného  na rozvoj environmentálneho povedomia detí, spoznávania prírody a pochopenia významu rastlín a zvierat na Zemi.
Priebeh podujatia bol  organizačne riešený formou zaujímavých stanovíšť s  aktivitami alebo workshopom z rôznych environmentálnych oblastí.
Ďakujeme! 

Ďalšie fotografie nájdete TU

24.5.2023 hasičiPrevencia a predchádzanie vzniku požiarov
Naši štvrtáci absolvovali preventívno – výchovnú činnosť formou prednášky, ktorá bola rozdelená do dvoch častí: 1. časť – prezentácia a 2. časť – praktická ukážka. Prezentácia bola rozdelená do troch tém: Oheň – pomocník aj nezbedník, Bezpečne v prírode a Evakuácia osôb. Prednášky sa vykonávali spolu s vypracovaním materiálov: Pracovný zošit – Požiare. V praktickej časti prebehol tzv. cvičný evakuačný poplach. Potom si už žiaci na školskom dvore prezreli hasičskú techniku a pýtali sa príslušníkov na ich prácu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
M. Giláňová​, S. Bistová 
Ďalšie fotografie nájdete TU
23.5.2023

RepáňCesta od nápadu k realizácii
22.5 2023 navštívil JEDNOTKU náš bývalý žiak Hugo Repáň, ktorý už ako študent založil recyklačný projekt EcoButt a aktuálne vedie rastúci podnik a má pred sebou veľkú budúcnosť.
Vo svojej prednáške porozprával žiakom ako prišiel na nápad premieňať odpad na stavebný materiál a tiež ako tento nápad zrealizoval. Hugo je dôkazom toho, že keď veríte vo vlastný projekt, tak vek, či nedostatok finančných prostriedkov, nemusí byť prekážkou realizácie.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom spolu s Mestským žiackym parlamentom. Jeho zástupcovia za našu školu zorganizovali toto stretnutie pre svojich spolužiakov z VIII.B a VII.B. Hugo v diskusii odpovedal na zvedavé žiacke otázky a možno niekoho aj inšpiroval pre hľadanie možností ako využiť svoje schopnosti, ísť za svojím cieľom, nezľaknúť sa prekážok či ťažkostí a byť úspešný aj v niečom originálnom a realizovať vlastné projekty. 

Viac fotografií nájdete TU

17.5.2023 protechTak ako po minulé roky, aj v školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili so žiakmi do súťaže Mladý technik.
Sme hrdí na to, že tentokrát sme zožali mimoriadne úspechy. Naša Jednotka sa stala TOP školou v technickej oblasti, čím bola ocenená tvorivosť a iniciatíva našich žiakov. Veľké poďakovanie patrí aj tým rodičom detí, ktorí prispeli svojou šikovnosťou.
Milí žiaci, dovoľte nám, učiteľom, poďakovať sa Vám za nápaditosť, kreativitu a napokon aj zvládnutie zadaných úloh. Možno ste pri tvorbe výrobkov sem tam strácali trpezlivosť, možno sa vám nedarilo vždy podľa predstáv, ale nestratili ste nádej a vaša snaha bola na vyhodnotení pretavená do diplomov a veľkého úspechu našej Jednotky.
14.5.2023 muttertagNaši šikovní prváčikovia tento rok oslávia Deň matiek aj po NEMECKY .Svojim mamičkám pripravili s pani učiteľkou na hodinách nemčiny aj takéto milé prekvapenie .“Alles Liebe zum Muttertag !“  
14.5.2023

Všetky kvety do rúk mamy skladám ako drahokamy.

Za Tvoju lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy.

Za Tvoju štedrosť, starosť v hlave, za dni šťastné, za dni hravé,

za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojíš blízko.

Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

den matiek   den matiek   den matiek

12.5.2023 via historicaŠermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica nám v kocke predstavila našu históriu od príchodu Slovanov po stavovské povstania. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli alebo si zopakovali historické fakty a dokonca sa aj zapojili do programu.
2.5.2023 Beh oslobodeniaBeh oslobodenia mesta - naša škola - 3x prvé miesto, 5x druhé miesto, 1x tretie miesto.
Ďakujeme všetkým, čo reprezentovali našu školu! Dali ste to na parádu!
1.5.2023

anjRovesnícke vyučovanie ku Dňu Zeme

Emily, Maťka, Veronika, Dávid, Klárka a Benjamín zo VI.A, pod vedením p.uč. Sebőkovej, navštívili minulý týždeň IV.A a IV.B aj s aktivitami ku Dňu Zeme. Spoločne si precvičili angličtinu a zopakovali, ako môžeme našej planéte pomáhať. 

Ďakujeme za príjemne strávenú hodinu, ktorú si, podľa reakcií žiakov, všetci užili. 

Tešíme sa na ďalšie spoločné hodiny! V budúcom školskom roku sa budeme vídať častejšie.

Viac fotografií nájdete TU

1.5.2023

ddiAj tento školský rok štvrtáci navštívili dopravné ihrisko. Najprv si teoreticky zopakovali, ako sa majú správať na cestách a neskôr si aj prakticky vyskúšali, čo sa naučili. Bolo to zábavné dopoludnie.

Viac fotografií nájdete TU

25.4.2023

futbalŠkolský pohár SFZ - Futbal žiačok, okresné kolo.

Baby to zahrali na krásne 1. miesto. Všetci sa tešíme a gratulujeme!

Viac fotografií nájdete TU

25.4.2023

Deň ZemeDeň Zeme v 4.B s metódou CLIL

22. apríl - je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť tento dôležitý sviatok, keďže nám nie je ľahostajné, čo sa s našou planétou deje.

Ďalšie fotografie nájdete TU

25.4.2023 deň ZemeDeň Zeme v 4.A ... fotografie nájdete TU
25.4.2023 Deň ZemeDeň Zeme ako sa patrí.
Druháci a prváci najskôr pracovali, potom oslavovali a zabávali sa.  
Viac fotografií nájdete TU
25.4.2023 futbalFutbalový turnaj McDonald's Cup
6 tímov, prebojovali sme sa do finále, v ktorom bojovali o život naši futbalisti z prvého stupňa, nakoniec prehrali na penalty s Janovou Lehotou. Atmosféra úžasná. Chlapci a dievčatá, ďakujeme! 
Ďalšie fotografie nájdete TU
10.4.2023 zajačikyVeľkonočné zajačiky zo starých ponožiek.

Vyrábali v ŠKD :).

Viac fotografií nájdete TU

  podakovanieĎakujeme všetkým rodičom, ktorí si pre svoje dieťa vybrali práve našu školu. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!
Fotografie zo zápisu nájdete TU
1.4.2023 knižnicaMarec v našej knižnici - Viac fotografií nájdete TU
29.3.2023 winnerAktualizovali sme úspechy našich žiakov
29.3.2023

jarJarné inšpirácie

Síce vonku trošku sneží, na jar sa už každý teší!

Ďalšie fotografie nájdete TU.

29.3.2023

tréneriTelesná výchova s trénermi

S trénermi nás cvičiť baví, veď chceme byť fit a zdraví!

Ďalšie fotografie nájdete TU

28.3.2023
 • pozdravyTradície treba dodržiavať. Každý rok v klube vyrábame veľkonočné pozdravy. Keďže sme starší, vyskúšali sme 3D pozdravy. Snáď najbližších potešia.

  Viac fotografií nájdete TU

 • 28.3.2023 záložkyTýždeň knižných radostí v klube
  V rámci marca - mesiaca kníh deti absolvovali zaujímavé aktivity. V pondelok vyrábali záložky. V utorok sa zahrali na ilustrátorov. V stredu to bolo čítanie s porozumením - povelová hra. Vo štvrtok v skupinách riešili rozprávkový kvíz v power-pointe. V piatok odprezentovali svoju najobľúbenejšiu knihu.Týždeň knižných radostí v klube. V rámci marca - mesiaca kníh deti absolvovali zaujímavé aktivity. V pondelok vyrábali záložky. V utorok sa zahrali na ilustrátorov. V stredu to bolo čítanie s porozumením - povelová hra. Vo štvrtok v skupinách riešili rozprávkový kvíz v power-pointe. V piatok odprezentovali svoju najobľúbenejšiu knihu.
  Ďalšie fotografie nájdete TU
  23.3.2023

  deň vodyDeň vody u druhákov

  Kvapká kvapka, len sa leje, kvapôčka sa na nás smeje.
  Druháci si užili Deň vody s Kvapôčkou. 

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  16.3.2023 telesná výchovaTelesná výchova s Trénermi v škole

  Viac hláv, viac rozumu... Spoločne to dávame aj na telesnej výchove!

   

  Viac fotografií nájdete TU

  16.3.2023

  CLIL dospievanieMetóda CLIL je súčasťou hodín prírodovedy. A tak naši štvrtáci nadobudnuté vedomosti vedia využiť nielen v materinskom jazyku, ale aj v anglickom. Pomocou metódy CLIL si osvojili vývinové obdobia človeka.
  Monika Giláňová​ , Soňa Bistová

  Viac fotografií nájdete TU

  15.3.2023

  divadloAj tento rok sme medzi nás pozvali hercov z divadla Etudy. Dnes si pre nás pripravili rozprávku -  Včielka Elka – Rozprávka o rodinke Medonosných. Na túto tému chce divadlo Etudy upriamiť pozornosť detí a edukatívne pôsobiť na detského diváka. Samozrejme nechýbali vtipné dialógy a pekné pesničky.
  Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
  Monika Giláňová​ 

  Viac fotografií nájdete TU

  8.3.2023

  mobilyMobily na vyučovaní? A prečo nie? Keď sa využijú zmysluplne ... písanie sms v nemčine alebo zábavný kvíz na opakovanie. 

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  27.2.2023

  vzdelávanieJarné prázdniny - žiaci oddychujú a učitelia si sadli do lavíc :)

  Už druhý deň sa naši pedagógovia zúčastňujú inovačného vzdelávania s názvom Klíma triedy - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu.

  Cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať kompetencie pedagógov zamerané na klímu skupiny, ktorej základom je dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu. Pani Mgr. Tatiana Baginová z NIVaM-u v Trenčíne našim učiteľom, asistentom učiteľa a vychovávateľom prednáša o prostredí a atmosfére v školskej triede ako sociálnej skupine, o tom, že spolutvorcami klímy v triede nie sú len žiaci, ale aj učitelia či rodičia. Okrem diagnostiky klímy sa dozvieme aj to, ako nielen vytvoriť pozitívne vzťahy v triede a skupine, ale ich aj udržať a prehĺbiť.

  Vzdelávanie postupne absolvujú takmer všetci pedagogickí zamestnanci - učitelia, asistenti a p. vychovávateľky. Veríme, že aj keď naša škola poskytuje žiakom bezpečné a akceptujúce prostredie, vzdelávanie na túto tému nás posunie o ďalší kúsok vpred. 

   

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  27.2.2023

  dospievanieŠtvrtáci  privítali p. Malatincovú, ktorá si pre nich pripravila zaujímavú prednášku. Priblížila im témy ako napr. fyzické zmeny v období dospievania, potreba zvýšenej hygieny v tomto období, rozdiely vo vývine chlapcov a dievčat v období dospievania. 

  Soňa Bistová,  Monika Giláňová​

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  26.2.2023

  priama rečŠtvrtáci a priama reč

  Štvrtáci sa učili, tvorili a utvrdzovali .....

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  26.2.2023

  besedaZdravý životný štýl je spôsob života, ktorý pomáha predĺžiť vek a zvyšuje kvalitu života. Teda, aby sme nielen dlho žili, ale tiež žili bez chorôb a rôznych bolestí.
  Ďakujeme pracovníčkam RUVZ v Žiari nad Hronom za príjemné a hlavne poučné popoludnie. 

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  23.2.2023

  karnevalFašiangový deň v škole sme ukončili veselo a karnevalová nálada pokračovala v našom klube. Na tento deň sme sa všetci veľmi tešili a spoločne si užili.

  Ďakujeme a tešíme sa na budúce.

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  23.2.2023 ako sa nám žijeŽiačky 8.B sa zúčastnili literárnej sútaže "Ako sa nám žije...", ktorú vyhlásilo CVČ v Žiari nad Hronom. Svojimi prácami vyjadrili svoje názory na veľmi aktuálnu tému ľudských práv a slobôd, vďaka čomu si obe vyslúžili výnimočné 1. miesto.
  Slávke a Saskii srdečne gratulujeme!
  Pani učiteľka a my všetci sme na Vás veľmi hrdí!  
    dod

  Deň otvorených dverí úspešne za nami.

  Ďakujeme za návštevu, už sa teraz tešíme na budúcich prváčikov :).

  Kto nemohol prísť alebo nestihol, 21. marca opakujeme!

  Ďalšie fotografie nájdete TU 

  19.2.2023

  dýchanieŠtvrtáci sa na hodinách prírodovedy naučili nové vedomosti o dýchacej sústave. Svoje poznatky potom doplnili aj o anglické výrazy metódou CLIL.
  Monika Giláňová, Soňa Bistová

  Viac fotografií nájdete TU

  17.2.2023 uspešníJe úžasné mať v triede deti, ktoré sú skvelé a ochotné urobiť niečo navyše. Opäť môžeme oslavovať. Marek z 8.A sa v CELOSLOVENSKOM kole súťaže Expert geniality show v kategóriách Tajomstvá prírody a Do you speak english? umiestnil v oboch na 1. mieste. A aby toho nebolo málo, tak včera si vybojoval 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády a pridala sa k nemu aj Alica Gocníková, ktorá v biologickej olympiáde získala 2. miesto. 
  Ste skvelí, ďakujeme vám za perfektnú reprezentáciu školy!
  Zuzana Murgašová, hrdá tr. učiteľka 
  17.2.2023

  pôdaPokusy s pôdou v 2.B

  Hókus pókus - ty to skús...
  My sme už vyskúšali a vieme, že v pôde sa nachádza v_ _ _ch  a v_ _a 

  Ďalšie fotografie nájdetu TU

  16.2.2023 Logické úlohy v ŠKD

  logikaParí sa mi z hlavy,
  v hlave mám len hlavolamy. 

  Fotografie nájdete TU

  16.2.2023 knižnica3.A bola v knižnici v MsKC.  Témou boli bájky ...
  12.2.2023

  valentínValentín v ŠKD

  Daj mi jeden božtek na môj malý noštek.

  Ja Ti za to pošepkám, jak som rád/rada, že ťa mám...

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  12.2.2023

  MOOslavujeme ďalšie úspechy!

   

  25.1.2023 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník ZŠ. Piatačikov sa zúčastnilo z celého okresu 15. Z celkovo nízkeho počtu štyroch úspešných riešiteľov boli dvaja z našej Jednotky!

  Sarah Jeneiová obsadila krásne 2. miesto a Samuel Táborský 4. miesto.

  Gratulujeme!

   

  Zuzana Murgašová

  5.2.2023

  strike academyV rámci skvalitnenia telesnej a športovej výchovy sa aj naša škola zapojila do projektu "Strike Dance Academy - Tanečná telesná výchova".

  Tanečná telesná výchova je balík 6 vyučovacích hodín určených pre žiakov 1.stupňa, ktoré na našej škole prebiehajú raz týždenne, počas hodín telesnej výchovy. Hodiny prebiehajú pod vedením lektorov tanca, ktorých osobne pozná a vybral Laci Strike. On sám je medzinárodne uznávaným tanečníkom a choreografom a tiež certifikovaným lektorom tanca. Založil najväčšiu streetdance-ovú tanečnú školu na Slovensku.

  Deti takáto telesná výchova veľmi baví, projekt so sebou prináša zmenu, progres, inováciu, niečo, čo tu ešte nebolo a niečo, čo majú deti radi a je to pre nich atraktívne. Majú možnosť sa prejaviť, zabaviť a zacvičiť veľmi nenásilnou formou.
  Krátke video nájdete TU

   

  5.2.2023

  snehV ŠKD si konečne užívajú sneh :)

  Ďalšie fotografie nájdete TU...

  3.2.2023

  vtáčikPadá sniežik, padá, na smriečik sýkorka sadá.
  Žlté bruško, nemá uško. 

  Viac fotografií nájdete TU.

  3.2.2023

  zimné radovánkyKeď ku šťastiu stačí málo a každá vločka sa počíta,

  hlavne že rozžiari detské očká.

  Viac fotografií nájdete TU

  31.1.2023 vysvedčkáPolročná klasifikácia uzavretá ....

  Ďalšie fotografie nájdete TU
  28.1.2023

  búdkyNetradičné vtáčie búdky z lekárskych paličiek nás veľmi zabavili.

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  27.1.2023
  OANJMinulý týždeň sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom nás veľmi úspešne reprezentovali naši dvaja žiaci Jakub H. zo 7.B a Hanka N. z 8.B.
  Jakub obsadil v kategórii 1A pekné 4.miesto a Hanka si vybojovala vo veľmi vyrovnanej kategórii 1B úžasné 1.miesto.
  Jakubovi a Hanke srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy! Hanke samozrejme držíme palce v krajskom kole, ktoré sa koná 16.2.2023.
  24.1.2023

  šaliansky maťkoAj tento školský rok sme sa zapojili  do 28. ročníka literárnej  súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.  Víťazkou  školského kola v III. kategórii sa stala  Nelly Tonhajzerová zo VI. B triedy a v II. kategórii zvíťazila Hanna Kahabková zo IV. B triedy. Obe postúpili do  okresného kola.  To sa konalo v Kremnici, kde sa umiestnili  vo svojich kategóriách na  3. miestach.
  GRATULUJEME!

  Fotografie nájdete TU

  21.1.2023 bezpečnosťŠtvrtáci si zopakovali ako sa bezpečne správať na ulici. Pozreli si súhrn videí, v ktorých sa detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami života.
  M.Giláňová, S.Bistová
  Fotografie nájdete TU
  22.12.2022

  monikaDnes p. riaditeľ Baláž odovzdal výťažok z Vianočného benefičného koncertu našej žiačke Monike, ktorá sa zo zdravotných dôvodov musí učiť len doma. Kvôli chorému srdiečku je pre ňu každý pobyt v kolektíve rizikom :(.  Pri učení jej pomáha najmä mamina. Monika sa poctivo pripravuje z materiálov, ktoré jej posielajú vyučujúci, v prípade potreby aj telefonicky konzultuje. Aj napriek svojmu zdravotnému stavu si svoje povinnosti plní riadne a načas.
  Tešíme sa, že tejto sympatickej dvojici skrášlime Vianoce sumou, na ktorú ste prispeli najmä vy, rodičia a starí rodičia, ktorí ste navštívili  náš koncert. Obrovské ĎAKUJEME všetkým ❤❤❤ !

  Tento rok sa pridal aj p. Vozár so svojimi kolegami p. Jagošom a p. Kupčim z Technických služieb, ktorí jej venovali výťažok z predaja včerajšej vianočnej kapustnice. Ďakujeme! 

  Fotografie nájdete TU

  21.12.2022 decemberDecembrové chvíle v klube sme si užili ... fotografie nájdete TU
  20.12.2022
  talkshowVyhodnotenie školskej súťaže o najlepšiu Talkshow
  V piatok,16.12.2022, sa na našej Jednotke konal 1. ročník školskej súťaže Najlepšia Talkshow v anglickom jazyku. Súťažiaci, 6 dvojíc a 1 štvorica, mali za úlohu pripraviť si rozhovor s fiktívnou alebo reálnou osobnosťou. O víťazoch rozhodovali jednak samotní súťažiaci tajným hlasovaním, jednak odborná porota zložená z učiteliek anglického jazyka, ktorá posudzovala nielen obsahovú štruktúru, ale aj presnosť, plynulosť a autentickosť prejavu súťažiacich. 
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a do budúceho roka pre vás ešte určite nejaké podobné školské súťaže v anglickom jazyku pripravíme!  
  Výsledky 
  1.miesto - Timea V. a Lilian W. (8.A)
  2.miesto - Patrik J. a Andrej B. (8.A)
  3.miesto - Hana N. a Saskia Laura M. (8.B)

  Fotografie nájdete TU
  20.12.2022
  oanjoanjVyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku 
  Tohtoročný 33. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa opäť môže pochváliť slušnou účasťou. V kategórii 1A súťažilo 19 siedmakov a v kategórii 1B 34 ôsmakov a deviatakov. V silnej konkurencii sa najlepšie darilo Jakubovi H. (7.B) a Hanke N. (8.B), ktorí postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a 19.januára 2023 im budeme držať palce. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť! Učiteľky anglického jazyka
  Výsledky v kategórii 1A                       Výsledky v kategórii 1B
  1.miesto - Jakub H. (7.B)                       1.miesto - Hana N. (8.B)
  2.miesto - Samuel M. (7.B)                    2. miesto - Timotej U. (8.B)
  3.miesto - Daniela Z. (7.B)                     3. miesto - Sabína D. (8.B)
  20.12.2022 čokoládaPrváci si vychutnali vianočný punč a horúcu čokoládu.  
  Fotografie nájdete TU
  20.12.2022 vianocePrváci a druháci pripravili darčeky aj pre starkých z Janovej Lehoty. Šťastné Vianoce ❤.  
  Fotografie nájdete TU
  19.12.2022 Stromček už svieti a zvonček zvoní,
  každý z nás veľkých sa v dieťa zmení,
  Ježiško príde ku každému z nás
  rozdávať lásku vo Vianočný čas! 

  Fotografie z Vianočného benefičného koncertu nájdete TU

  Fotografie od Roman Šuška Photography nájdete TU

  Videá nájdete na youtube TU

  15.12.2022

  Od septembra 2022 na našej základnej škole prebieha čitateľský krúžok pre deti so ŠVVP a zo SZP. Navštevujú ho žiaci 4. B. triedy a žiaci z 2. B. triedy.

  Žiaci z 4.B. triedy čítajú detskú literatúru: Karel Čapek, Devätoro rozprávok a žiačky 2.B. triedy čítajú detskú literatúru Šmolkovia, pod vedením pedagogickej asistentky.

  Cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov je vytvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a k čítaniu, rozvíjať slovnú zásobu, zlepšovať rečový prejav detí, ako aj zvyšovanie pozornosti počúvaného textu.

  Rozvíjame základné čitateľské zručnosti a stratégie ako sú: kladenie otázok, predvídanie, odvodzovanie, zhrnutie textu, vizualizácia, monitorovanie.

  Našou hlavnou snahou je osvojiť si správnu techniku čítania a prijať knihu za pozitívneho spoločníka počas celoživotného vzdelávania.

  13.12.2022 útulokDeti z 2.A a 1.A pripravili Vianoce psíkom z útulku Túlavá labka ❤.
  Viac fotografií nájdete TU
  12.12.2022
 • Vianočný benefičný koncert

  Stromček už svieti a zvonček zvoní,
  každý z nás veľkých sa v dieťa zmení,
  Ježiško príde ku každému z nás
  rozdávať lásku vo Vianočný čas! 

  Fotografie z koncertu nájdete TU

 • 12.12.2022 plaveckýNaši štvrtáci absolvovali plavecký výcvik v hoteli Sitno vo Vyhniach. Aj sa naučili plávať, aj sa zabavili. Vo videu uvidíte budúcich záchranárov :).
  Ďakujeme p. učiteľkám štvrtých ročníkov a p. učiteľkám telesnej výchovy. 
  9.12.2022 pernickyAj 1.A sa pripravila na Vianoce. Ďakujeme mamičkám za pomoc!
  Ďalšie fotografie nájdete TU
  9.12.2022

  laskaKoľko lásky sa zmestí do krabice. Aj naši druháci potešili starčekov. ❤❤❤ 

  Viac fotografií nájdete TU

  6.12.2022

  mikulášMik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč,

  sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem.

   

  Aj našu Jednotku navštívil Mikuláš...

  Deťúrence z prvého stupňa ho čakali spoločne celý večer pri zábavných aktivitách v škole. Domov sa im už ísť neoplatilo, tak si vyčistené čižmičky vyložili rovno v šatni na okno, noc trpezlivo prečkali vo svojich triedach a ráno si v topánočkách našli darčeky .

  Mikuláš so svojím sprievodom privítal ráno vo vestibule aj ostatných žiakov a poctivo rozniesol darčeky do každej triedy. Čertíci sa mu to snažili prekaziť, ale anjelici dávali dobrý pozor, aby sa ušlo každému. Dokonca aj učiteľom!

  Keďže bol v škole vyhlásený predmikulášsky týždeň dobrých skutkov a žiaci za ne dostávali tombolové lístky, pred obedom sa ešte losovalo. A nikto neodišiel naprázdno!

  Naši druhostupniari sa potom vydali do mesta potešiť náhodných okoloidúcich vlastnoručne vyrobenými anjelikmi s prianím pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle .

  Ďakujeme Mikulášovi za návštevu a tešíme sa znovu o rok!

  Fotografie nájdete TU

  4.12.2022

  pomponyAj v ŠKD sa chystáme sa na Vianoce. Práce máme vyše hlavy.... 

  Viac fotografií nájdete TU

  4.12.2022
  cervene stuzkyZaregistrovali sme sa do 16. ročníka kampane Červené stužky.  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.  
  Zapojili sme sa aj do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky. 
  Držíme palce našim súťažiacim.
  4.12.2022

  rodinaV novembri  sa uskutočnili stretnutia  so žiakmi 4. ročníka. Ústrednou témou bola interakčná hra - Zvieracie príbehy o rodine a priateľstvo.

  Cieľom bolo oboznámenie sa  s rozdelením rolí v rodine, pestovanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi, rozvoj emocionality. Deti sa dozvedeli viac o živote  troch zvierat - veveričky, kukučky a sýkorky, a hlavne, ako sa tieto zvieratká starajú svoje mláďatá. S deťmi sme diskutovali, ako sú rozdelené roly v ich rodine (kto, čo robí, kto sa o čo stará), či by chceli mať raz svoje deti a ako by sa o ne starali. Druhou témou bolo priateľstvo. Žiaci vyplňovali pracovný list Balón priateľstva. Do balóna mali napísať všetko, čo priateľstvo utužuje, drží nad vodou a do závaží mali napísať, čo priateľstvo ničí.
  2.12.2022

  láska v krabiciBlížia sa Vianoce. Pre niekoho čas rozbaľovania darčekov, ale pre nás, žiakov 8.A, hlavne čas rodiny, pokoja a lásky. Nemyslíme však len na seba, ale aj na ľudí, ktorým možno nemá kto dať vianočný darček.
  Rozhodli sme sa vytvoriť v rámci projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" balíčky pre babičky a deduškov v domovoch dôchodcov. Dohodli sme sa, že každý prinesie jednu vec do balíčka. Nosili sme rôzne veci, ktoré by mohli starých ľudí potešiť. Napríklad ponožky, rukavice, čaj, sprchový gél, ale aj sviečky alebo krížovky. Potom sme obalili krabice od topánok vianočným baliacim papierom. Vytvorili sme ešte pohľadnice a popriali v nich starkým veselé Vianoce a šťastný nový rok. Vytvorili sme spolu tri krabice. Pani učiteľka spravila ešte dve. Nakoniec sme ich spoločne odniesli do novinového stánku, v nemocnici. Pani mala z nášho nápadu veľkú radosť. Spravili sme si ešte spoločnú fotku a vrátili sme sa naspäť do školy.
  Všetci máme dobrý pocit z toho, že sme mohli takto niekoho potešiť a určite sa zapojíme aj budúci rok.
  Žiaci 8.A s triednou p. uč. Zuzana Murgašová

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  30.11.2022 loptaHurá, telesná výchova! Naše budúce talenty alebo keď lopta začne poslúchať... Ďalšie fotografie nájdete TU
  29.11.2022

  vianoceZ každého rožku trošku ... Vianočné tvorivé dielne v ŠKD.

  Viac fotografií nájdete TU

  29.11.2022 stenaHodina telesnej výchovy rozvíja všetky možnosti a schopnosti žiakov.
  Fotografie nájdete TU
  29.11.2022
  talkŠkolská súťaž Najlepšia talkshow
  Pani učiteľky anglického jazyka si pre žiakov 8. a 9. ročníka pripravili v tomto školskom roku ďalšiu školskú súťaž s názvom Najlepšia talk show. Rozhovor so slávnou alebo fiktívnou osobnosťou prezentovali žiaci v dvojiciach alebo trojiciach najskôr na hodinách anglického jazyka. Týmto spôsobom si precvičili nielen svoje jazykové, ale aj dramatické a tvorivé zručnosti...a mnohí nás veľmi príjemne prekvapili a zabavili. Tí najpresvedčivejší postúpili do školskej súťaže, ktorá sa uskutoční tento piatok, 2.12.2022, 5. a 6. hodinu.
  Na súťažiacich sa už veľmi tešíme!  
  28.11.2022

  vesmírNa hodinách prírodovedy, slovenského jazyka, anglického jazyka a výtvarnej výchovy prebiehal výchovno-vzdelávací proces formou projektového vyučovania.
  Žiaci sa oboznámili s témou – Vesmír. Dozvedeli sa nové informácie, ktoré získali z rôznych zdrojov - prezentácie, videá, internet. Rozvíjali čitateľskú gramotnosť a využili  aj metódu CLIL. Získané vedomosti využili v skupinovej práci, kde vytvorili projekty.
  A ako sa nám pri vyučovaní darilo? Posúďte podľa fotografií ... nájdete ich TU

  22.11.2022

  turnaj21.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v trojkovom basketbale - v A skupine sme sa umiestnili na treťom mieste a v B skupine sme skončili na prvom mieste.

  Všetkým chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy!

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  22.11.2022

  chrbatKaždý piatok si 5.B posilňuje zdravé držanie tela a zvyšuje flexibilitu kĺbov. Telesná výchova - zdravý chrbátik.

  Viac fotografií nájdete TU

  17.11.2022 

  kockaRubikova kocka ... trošku inak ... baví štvrtákov ...

  Fotografie nájdete TU

  16.11.2022

  jeseňUžívame si posledné jesenné chvíle ...

  Viac fotografií nájdete TU

  15.11.2022

  microbity"Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu" je motto občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktorého cieľom je motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií.

  Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy.

  V pondelok sa aj u nás na Jednotke na dve hodinky "zastavili" lektori z tohto združenia a zrealizovali s dievčatami z 9.A a 9.B aktivity s Microbitmi. Baby boli nadšené, veľa sa naučili a zároveň sa zabávali. Na ponuku nadstavby v podobe aktivít s microbit autíčkami bez váhania prikývli a chlapci len ticho závideli.

  Ďakujeme!

  Viac fotografií nájdete TU

  11.11.2022

  Mám svojich starkých veľmi rád

  starkíCentrum voľného času v Žiar nad Hronom pozvalo aj našich žiakov na vyhodnotenie 18.ročníka výtvarno-literárnej súťaže Mám svojich starkých veľmi rád. V stredu 9.11.2022 sa stretli ocenení žiaci, rodičia a starí rodičia na krátkej besiedke.


  Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

   

  Fotografie nájdete TU

  11.11.2022

  bratislavaUtorok 8.11. bol pre nás, žiakov 8.A zaujímavý deň. V rámci projektu cestovanie sme sa vybrali do Bratislavy. Boli s nami pani učiteľky Zuzana Murgašová​, Kamila Andokova​ a pani asistentka Alžbeta Dovcová​.
  Aby sme mohli cestovať, museli sme si vyhľadať potrebné informácie: čas príchodu a odchodu, číslo MHD, cestovné a veľa ďalších dôležitých informácií. Vôbec nám to však nevadilo, pretože na počítačoch pracujeme veľmi radi.
  Ráno sme sa všetci stretli na vlakovej stanici, kde sme však museli čakať, pretože náš vlak mal polhodinové meškanie. Nakoniec sme sa však potešili, pretože menili vozne a my sme boli všetci spolu v jednom obrovskom vozni. Keď sme dorazili do Bratislavy, tak MHD sme sa dostali na letisko M.R. Štefánika. Pani učiteľky nám povedali všetko čo potrebujeme vedieť, ak chceme cestovať lietadlom.
  Na obed sme sa presunuli do Avionu a reštaurácie Running Sushi, kde sme ochutnávali rôzne zaujímavé a chutné jedlá, ktoré boli na bežiacom páse. Keď sme sa najedli, mali sme rozchod a navštívili sme ešte pár obchodov. Pred odchodom sme mali ešte jedno "prekvapenie" a to také, že sme museli čakať na nášho spolužiaka, ktorý sa "zabudol" v Avione. Nakoniec sa k nám však pridal a tak sme všetci spolu mohli ísť na vlak naspäť do Žiaru nad Hronom. Cestou naspäť bola vo vlaku veľká sranda a mali sme už len 20-minútové meškanie.
  Bol to skvelý zaujímavý deň a všetci sme sa niečo nové naučili, ochutnali, navštívili,... a veľmi sa nám páčilo.
  Ďakujeme pani učiteľkám a pani asistentke za tento skvelý deň.
  Za žiakov 8.A - Alica Gocníková

  Fotografie nájdete TU

  11.11.2022

  kniznicaAj žiaci IX.A triedy navštívili v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry Mestskú knižnicu M. Chrásteka v Žiari nad Hronom. Dozvedeli sa zaujímavosti nielen o živote, ale aj o tvorbe P. O Hviezdoslava a spoločne s p. Kaššovou sa zahĺbili do veršov básnickej skladby Krvavé sonety. 

  Fotografie nájdete TU

  11.11.2022
  víťazVyhodnotenie školskej súťaže o titul School Language Expert
  Súťaž o titul School Language Expert, ktorú vyhlásili pani učiteľky anglického jazyka v rámci Európskeho dňa jazykov, bola mimoriadne vyrovnaná a medzi jednotlivými  umiestneniami je len veľmi malý bodový rozdiel.
  Víťaznou triedou, ktorá získala najviac bodov v zábavných aktivitách zameraných na preverenie všeobecného prehľadu o európskych jazykoch, je IX.B. 2.miesto patrí naším najmladším druhostupniarom V.A a o 3.miesto sa delia VIII.B so VII.B.
  Všetkým triedam ďakujeme za účasť a  víťazom srdečne blahoželáme! Súčasťou titulu je aj putovný pohár, o ktorý môžu triedy opäť zabojovať budúci rok. 
  Ďalšie fotografie nájdete TU
  11.11.2022

  hviezdyVianoce sa už blížia. Začali sme tvorivé dielne hviezdou.

  Fotografie nájdete TU

  10.11.2022 maľovanie kávouPočuli ste už o maľovaní kávou? My sme to vyskúšali.

  Fotografie nájdete TU
  9.11.2022

  knižnicaViete prečo radi chodíme do mestskej knižnice? Vždy nás privíta s úsmevom pani Kašová s novým prekvapením. Dnes nám predstavila pani spisovateľku Martu Hlušíkovú a jej Bublinkové rozprávky. Môj dedko Rýchly šíp nám zas prezradil ako stráviť indiánske prázdniny. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.
  Ďakujeme :) 

  Viac fotografií nájdete TU

  3.11.2022

  minitrhSiedmaci aj ôsmaci sa pobavili na hodinách MFA (Manažment osobných financií v anglickom jazyku) pri organizácii minitrhu, na ktorom si vyskúšali, aké výhody či nevýhody majú výmenný obchod a obchod pomocou peňazí. Aj takouto formou sa dajú priblížiť žiakom problémy finančného sveta :).

  Viera Hrončeková, učiteľka MFA v 7. a 8. roč. 

  Viac fotografií nájdete TU

  3.11.2022

  hvezdáreňŠtvrtáci  sa tento školský rok v rámci prírodovedy učia aj o vesmíre, hviezdach a planétach. Preto sme navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, kde sme sa počas exkurzie dozvedeli nové informácie a upevnili si svoje nadobudnuté poznatky.

  M.Giláňová, S.Bistová

  Viac fotografií nájdete TU

  6.12.2022 úlohyMilí predškoláci,
  zabavte sa pri jesennom tvorení, potrénujte si trpezlivosť a vyskúšajte si svoje zručnosti.
  Veríme, že zvládnete všetky úlohy na 1!

  Vaša JEDNOTKA.

  Úlohy na stiahnutie nájdete tu: Jesenné úlohy

  2.11.2022

  policajtkaŠtvrtáci mali besedu s p. policajtkou.

  Ďalšie fotografie nájdete TU

     
  29.10.2022

  festivalOktóber festival na SSOŠ pedagogickej EBG v ZH. Boli sme pri tom a zabavili sme sa :).

  Fotografie nájdete TU

  29.10.2022
 • loptaLopta, môj kamarát

  Vďaka netradičným športovým aktivitám sme strávili jedno teplé jesenné popoludnie v klube. Aj takto sa dá využiť pobyt na školskom dvore. 

  Viac fotografií nájdete TU

 • 29.10.2022 zalozkaCelá škola sa zapojila do 13. ročníka česko-slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy.

  Všetci žiaci našej školy v mesiacoch september a október usilovne pracovali na výrobe záložiek do knihy, ktoré sme si vymenili s partnerskou školou v Prešove.

  Stali sme sa súčasťou česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy - zalozkaOčarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým žiakom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Cieľom projektu je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom a školským knihovníkom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh a pre diskusiu o prečítaných príbehoch.

  Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré sa so žiakmi  zapojili do projektu.

  29.10.2022

  jabĺčkaJabĺčkový deň v jabĺčkovej triede (II.B, p. uč. Hradská ​)

  Viac fotografií nájdete TU

  27.10.2022

  Mária TeréziaŠtvrtákov opäť navštívila p. uč. Valéria Fridrichová a tentoraz si pre nich pripravila informácie o uhorskej panovníčke Márii Terézii. A naozaj sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.


  Pani učiteľke ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  M.Giláňová​, S. Bistová​, V. Fridrichová​ 

  Fotografie nájdete TU

  27.10.2022 halloweenTvorivo a hravo na hodinách anglického jazyka.
  halloween
  Halloweenske príšerky, zázračné rodinky a všeličo iné od našich piatakov,možno ako inšpirácia na halloweensky kostým.
  27.10.2022

  hrobyÚprava hrobov na miestnom cintoríne

   

  Krásne jesenné počasie využili členovia Žiackeho parlamentu na splnenie svojho záväzku, navštívili miestny cintorín a pripravili hroby padlých hrdinov II. svetovej vojny pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Hroby očistili od buriny a rôznych nečistôt, odložili starú kvetinovú výzdobu a kahance a nahradili ich novými.
  Počas práce sa stihli aj porozprávať o udalostiach, ktoré nám tieto hroby pripomínajú.
  Domov odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce. 

  Fotografie nájdete TU

  25.10.2022

  projektyV rámci anglického jazyka pracujeme aj na rôznych projektoch. Žiaci si v nich precvičujú nadobudnuté vedomosti, rozširujú si slovnú zásobu a rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti.
  M. Giláňová​

  Ďalšie fotografie a videá nájdete TU

  25.10.2022

  stará mamaStará mama, to je dáma,
  so všetkým si poradí.
  Utekám vždy k nej zo školy,
  chcem byť prvý v poradí. 

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  25.10.2022
 • jeseňJeseň, pani bohatá

  Viac fotografií z tvorivej jesene v ŠKD  nájdete TU

 • 23.10.2022

  korčuleEšte pár oneskorených fotografií z korčuliarskeho kurzu ⛸⛸⛸

  Nájdete TU

  23.10.2022

  básničkyŠtvrtáci si poskúšali, aké majú básnické črevo a napísali básničku. Potom použili zadaný nástroj editora na tvorbu a úpravu textu a nakoniec zostavili a poslali správu danému príjemcovi prostredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja. To je teória a prax vidia ich milovaní starkí. Niektoré starké varia ako hviezdičky, nosia podpätky, milujú syrové korbáče a niektorí starkí hrajú človeče, futbal a venčia psíka. Jednoducho: SÚ TO NAŠI MILOVANÍ STARKÍ ❤❤❤

  Fotografie nájdete TU

  23.10.2022
 • 7.A cestovala do Bratislavy

 • cestovanieStreda bola pre nás, žiakov 7.A, výnimočná. Nesedeli sme v laviciach v škole, ale vybrali sme sa s pani učiteľkami Kamilou Andokovou​, Zuzanou Murgašovou a pani asistentkou Alžbetou Dovcováou v rámci projektu Cestovanie do Bratislavy.
  Aby sme mohli cestovať, museli sme si potrebné informácie vyhľadať: číslo vlaku, čas odchodu i príchodu, číslo MHD, cestovné, iformácie o Bratislave a mnoho ďalšieho. No nevadilo, veď prácu s PC máme radi :). Tešili sme sa, že skončila výluka vlakov, no predčasne, pretože Železnice nám pripravili nemilé prekvapenie a do Bratislavy sme meškali viac ako hodinu :(. MHD sme sa prepravili na Letisko M. R. Štefánika, kde sme sa dozvedeli, čo všetko je nutné, ak ideme cestovať lietadlom.
  Keďže pomaly bol čas obeda, presunuli sme sa do Avionu a reštaurácie Running Sushi, kde sme mohli ochutnávať rôzne špeciality, ktoré premávali na bežiacom páse. Navštívili sme ešte pár obchodov a hor sa na vlakovú stanicu, lebo nás čakala cesta domov. Tá prebehla trošku rýchlejšie, do Žiaru sme prišli "len" s polhodinovým meškaním.
  Aj napriek nepríjemnostiam s vlakom to bol skvelý deň. 

  Fotografie nájdete TU

 • 21.10.2022

  MILÍ PREDŠKOLÁCI, TEŠÍME SA NA VÁS!

   video

   

  21.10.2022 knižnicaŽiaci 9.B sa dňa 19.10. zúčastnili besedy v Mestskej knižnici Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom, na ktorej im pani Kaššová priblížila dielo P. O. Hviezdoslava - Krvavé sonety, začo je veľmi pekne ďakujeme.
  21.10.2022 ihriskoBabie leto a lúče slnka nás vylákali na detské ihrisko, kde sme sa všetci spolu dobre zabavili.

  Viac fotografií nájdete TU
  20.10.2022

  ochutnávkaKlubáci si vyskúšali svoje chuťové poháriky pri ochutnávke ovocia a zeleniny so zatvorenými očami.
  Viac fotografií nájdete TU

  20.10.2022 jesenSlnečné popoludnia v klube sú plné pestrých jesenných aktivít ... Viac fotografií TU
  16.10.2022 kurzDva týždne korčuliarskeho kurzu sú za nami ⛸⛸⛸. Tento školský rok prváci a druháci :). 
  14.10.2022

  Veľká MoravaŠtvrtáci sa v rámci hodín vlastivedy zúčastnili besedy s p. uč. dejepisu, p. Fridrichovou. Pani učiteľka zaujímavou a deťom primeranou formou priblížila obdobie Veľkomoravskej ríše.
  Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  p. uč. M. Giláňová, p. uč. S. Bistová

  Ďalšie fotografie nájdete TU

  10.10.2022

  Karol Kučera na Jednotke

   

  kučraNaša Jednotka je už druhý školský rok zapojená do programu Tréneri v škole. Žiaci na prvom stupni každý týždeň zažívajú hodiny telesnej výchovy, ktoré vedie vyškolený tréner, resp. trénerka.

  Ambasádorom programu je Karol Kučera, bývalý tenista a reprezentant SR, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a poslanec NRSR, ktorý sa bol dnes na jednu hodinu p. trénerky s druhákmi pozrieť osobne na našej škole. Dokonca si zobral do ruky aj raketu, keď tenis na malú chvíľu vymenil za bedminton :). Po hodine TSV sa presťahoval z jednej telocvične do druhej na krátku besedu so žiakmi, ktorí si svoju účasť zaslúžili najlepšími prezentáciami o našom bývalom reprezentantovi. Deti si pripravili naozaj zaujímavé otázky, dokonca p. Kučeru vyskúšali, či vie, koľko váži tenisová loptička. Na chvíľku zaváhal :) (mimochodom, je to cca 58 gramov :) ).

  V závere dostal p. Kučera od nášho p. riaditeľa ďalší „pohár“ do zbierky a na oplátku p. riaditeľ obdržal trénerskú metodiku v tlačenej podobe a certifikát školy zapojenej do programu „Tréneri v škole“. Žiaci neprišli ani o autogramiádu a na pamiatku dnešného dňa si odniesli osobne podpísanú fotografiu Karola Kučeru.

   

  Fotografie nájdete TU  

  8.10.2022 jarmokV piatok sa na našej škole konalo praktické účelové cvičenie na ochranu života a zdravia (starší poznajú ako branné cvičenie :) ).
  Piatačikovia si počas cesty do mini zoo preverovali znalosti o dopravnom značení, cestou k Mŕtvemu ramenu zas ochranu prírody. Tam sa posilnili desiatou a vybláznili s loptou. Pokračovali na Žiarsky jarmok, rovno do Remeselnej uličky, kde si mohli niektoré z remesiel vyskúšať :).
  p. tr. učiteľky
  fotografie nájdete TU 
  4.10.2022

  den zvierat4.október - Svetový deň zvierat na Jednotke

  Dnešný deň sa naša škola naplnila rôznymi malými zvieratkami, o ktoré sa naši žiaci starajú v domácom prostredí. Priblížili spolužiakom ich život, starostlivosť o nich a mohli s nimi stráviť celý deň.
  Väčšie zvieratká – psíkov, priviedli rodinní príslušníci na školský dvor na posledné vyučovacie hodiny. Tam deťom predviedli svoje schopnosti a veľmi ich potešili.

  Za nápad a zorganizovanie ďakujeme Školskému žiackemu parlamentu pod vedením p. uč. Márie Pružinovej.

   

  Fotografie nájdete TU.

  4.10.2022

  ddiŠtvrtáci navštívili dopravné ihrisko. V prvej časti si s pánom inštruktorom zopakovali a osvojili poznatky, ktoré sú potrebné na to, aby sa vedeli bezpečne správať na ceste. V druhej časti svoje vedomosti overili v praxi na bicykloch a kolobežkách.
  Monika Giláňová​, Soňa Bistová​ 

  Fotografie nájdete TU

  4.10.2022

  eu den jazykovAj štvrtáci oslavovali Európsky deň jazykov zábavnými aktivitami.

   

  Fotografie nájdete TU

  27.9.2022

  sutazPani učiteľky anglického jazyka si pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili pre všetky triedy 2. stupňa Jednotky súťaž o titul School Language Expert.

   

  Tento titul bude patriť triede, ktorá získa najviac bodov v jednotlivých aktivitách preverujúcich jazykové zručnosti všetkých žiakov triedy. (A nielen v jazykoch, ktoré sa učíme na škole.;-))

   

  Víťazná trieda dostane okrem titulu aj symbolickú vecnú odmenu. 

  27.9.2022

  skdKlubáci v klube kamarátov majú,
  bavia sa športom a spoločné chvíle si užívajú. 

  Fotografie nájdete TU

  26.9.2022 Aj Jednotka dnes oslavuje Európsky deň jazykov (EDJ), ktorý sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu oslavuje každoročne už od 26. septembra 2001.

  den jazykovHlavným cieľom je inšpirovať Európanov k učeniu jazykov, ktorých sa v Európe používa až okolo 225. Len pripomíname, že na našej Jednotke sa môžete naučiť 4 z nich; okrem materinského slovenského jazyka, je to jazyk anglický, nemecký a ruský.

  Tak hor sa do učenia!:-)
  22.9.2022 skdKamarátov v klube mám,
  kreslím aj skáčem s nimi rád.
  20.9.2022 Telesná výchova trochu inak
  sebaobranaDnes si naši žiaci 6. - 9. ročníka vyskúšali základy sebaobrany. A neostaneme len pri základoch, ale jednotlivé techniky obrany plánujeme zdokonaľovať  každý mesiac pod  odborným vedením policajného príslušníka Jozefa Kováča. Okrem týchto základných techník obrany našich žiakov oboznámil aj s históriou bojového  umenia.
  Touto cestou mu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie hodiny pod jeho vedením.
  5.9.2022 Začali sme nový školský rok 2022/2023.otvorenie

   

   

  - archív 2021 / 2022 -

  - archív 2020 / 2021 -

  - archív 2019 / 2020 -

  - archív 2018 / 2019 -

  - archív 2017 / 2018 -

  - archív 2016 / 2017 -

  - archív 2015 / 2016 -

  - archív 2014 / 2015 -

  - archív 2013 / 2014 -

  - archív 2012 / 2013 -

  - archív 2011 / 2012 -

  - archív 2010 / 2011 -

  - archív 2009 / 2010 -


   

  Jedáleň

  ŠKD

  Kontakt

  • Základná škola
  • Ul. Dr. Janského č.2
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • --------------------------------------
  • Telefón: +421 45 673 21 45
  • fax: +421 45 673 21 45
  • e-mail: skolazh@gmail.com
  • --------------------------------------
  • Školská jedáleň:
  • sjzsjan@gmail.com
  • +421 45 672 52 14