O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2018/2019

December 2018

Beseda pre žiakov 4. ročníka

Témy: O hygiene. Kúpanie bábätka.

Cieľom besied bolo osvojenie si základných hygienických návykov, vzbudenie záujmu o starostlivosť a opateru mladších súrodencov.  

 

Beseda pre žiakov 8. ročníka s npor. Karolom Puškárom z Oddelenia služobnej kynológie Žiar nad Hronom

Téma besied: Drogy a iné návykové látky, práca policajného kynológa, policajný výcvik služobného psa.  

 

 

V novembri 2018  sa uskutočnili stretnutia  so žiakmi 4. ročníka. Ústrednou témou bola interakčná hra - Zvieracie príbehy o rodine a Priateľstvo.

Cieľom bolo oboznámenie sa  s rozdelením rolí v rodine, pestovanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi, rozvoj emocionality. Deti sa dozvedeli viac o živote  troch zvierat - veveričky, kukučky a sýkorky, a hlavne, ako sa tieto zvieratká starajú svoje mláďatká. S deťmi sme diskutovali, ako sú rozdelené roly v ich rodine (kto, čo robí, kto sa o čo stará), či by chceli mať raz svoje deti a ako by sa o ne starali. Druhou témou bolo priateľstvo. Žiaci vyplňovali pracovný list Balón priateľstva. Do balóna mali napísať všetko, čo priateľstvo utužuje, drží nad vodou a do závaží mali napísať, čo priateľstvo ničí.

 

 

Besedy v POS v Žiari nad Hronom

V mesiaci september 2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili besedy na tému AIDS fakty a mýty. O víre HIV a AIDS sa dnes veľa hovorí, ale s pribúdajúcim množstvom informácií pribúda aj stále viac a viac mýtov. Cieľom besedy bolo sprostredkovať a utriediť informácie o HIV/AIDS, preveriť vedomosti žiakov a odlíšiť fakty od mýtov a nepravdivých informácií a prevencia. Beseda bola vedená odbornou lektorkou z ČR.

 

V mesiaci október 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili besedy na téme Obchodovanie s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete.  Boj proti fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby  jeho páchania. Stal sa jedným z najvýnosnejším a zároveň najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Cieľom besedy bolo sprostredkovať informácie ako sa nestať obeťou tohto trestného činu a ak sa tak už stane, čo obeti pomôže, kde a ako hľadať pomoc. Besedu viedla lektorka kpt. Ing. Silvia Filusová z OR PZ Žiar nad Hronom.

 

                                                 Tršová Husárová, Pružinová, Ľ.

 

 

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) 

Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

 

 

 

Aktivity v šk. roku 2017/2018

Aktivity v šk. roku 2015/2016

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14