O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktivity uskutočnené v ŠKD - šk. rok 2018/2019Slnečné popoludnie v ŠKD spestril a športového ducha navodil "Švihadlový maratón". Bolo nám super...

Deti zo školského klubu detí si užili skvelý detský deň plný súťaží. Pestrý program bol zostavený z rôznych súťaží a keďže deti sa rady zapájajú do takýchto aktivít, boli nadšené a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie. Vybrať si mohli spomedzi 5 disciplín: beh dvojíc s loptou, kotúľali kruhy cez prekážky, skákali cez kruhy, triafali z praku a vyskúšali si aj prenášanie loptičiek do vedra. Deti boli odmenené sladkosťami a dobrou náladou, prežili pekný deň a my im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac.

Znovu sme raz strávili športové popoludnie v parku a do sýtosti sa vyšantili či už v rozprávkovom domčeku alebo na fitness strojoch. Unavení, ale šťastní zo zmysluplne stráveného popoludnia, sme sa vrátili do školy.

Hlávka z trávy vykúka,
spod brezy i spod buka.
Tenká stonka, žltý kvet,
rozveselí letný svet.
Čo je to?

Prijali sme pozvanie CVČ a prežili popoludnie plné zábavného experimentovania, odhaľovania tajomstiev chémie a fyziky.
Detské ihrisko, kde čas strávime hrami, športom, relaxom. Vyšantíme sa, vybeháme, kopec srandy zažijeme. Tu čas uteká veľmi rýchlo, radi to tu všetci máme.

Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený.
A veru, už aj my máme máj "posadený". V školskom klube chlapci neváhali a postavili pre naše dievčatá máj na školskom dvore. Spoločne sme sa zabavili pri ľudových pesničkách, zatancovali a zaspievali. Sme radi, že si stále pripomíname tento pekný zvyk zo slovenských ľudových tradícií.


V piatok 26. 4. sme využili krásne slnečné popoludnie a spoločne oslávili Deň Zeme súťažením na školskom dvore. Na stanovištiach klubáci plnili tímové úlohy, ako napríklad tvorili mravenisko, hrali sa na zvieratká, hľadali prírodniny, maľovali na chodník, pátrali po dinosauroch, písali odkaz našej planéte Zem... Hrou sa im podarilo splniť všetky úlohy a za odmenu dostali sladký cukrík. Milí klubáci nezabúdajte na tento odkaz:
"Naša zem je zemeguľa, vesmírom sa rada gúľa,
aby voňal celý svet, opatruj Zem ako kvet."


Veľká noc klope na dvere a tak sme sa išli inšpirovať na Veľkonočnú oblievačku organizovanú MsKC na Svätokrížskom námestí. Vyrobili sme si veľkonočné ozdoby ako vajíčka z gorálok, medovníkové vajíčka, vyskúšali sme prácu s hlinou, pletenie korbáčov. Nasali sme tú správnu veľkonočnú atmosféru...Veľká noc môže začať.

Pozorným očkám klubákov nič neuniklo a vyzbierali všetky veľkonočné vajíčka v areáli našej školy.

Naše vytúžené slnečné chvíle sú plné šantenia ...

V marci vypukla v našich oddeleniach Pexesománia a obľúbená hra Človeče, nehnevaj sa. Klubáci hrali, hrali, hrali ... kartičky s len tak otáčali, figúrky len tak skákali.

Po roku prišiel opäť čas karnevalu. Klubáci sa nevedeli dočkať. V stredu 27. februára nás čakalo vytúžené karnevalové šantenie. Aj tento rok sa vo víre tanca a zábavy pohybovali nápadité masky. Karnevalové šantenie bolo plné vynikajúcej zábavy, tanca, súťaží a smiechu, čoho dôkazom sú aj pripojené fotky.
Hlavolamy, vraj polámu naše hlavy. Klubáci štvrtých ročníkov sa však nedali lámali hlavolam za hlavolamom. Najväčší záujem mali motorické a zápalkové hlavolamy. Najúspešnejší bol Miško Német, ktorý zdolával hlavolam za hlavolamom. Stal sa "majstrom" v skladaní Rubikovej kocky 1 minúta 8 sekúnd. Veľmi sa nám páčilo, rozmýšľanie bola super zábava a ďakujeme CVČ za pozvanie.

Vtáčiky v zime
"Kto sa v zime nezľutuje, ten ma na jar nepočuje."

Užívali sme si štedrú snehovú nádielku ...

"V zdravom tele zdravý duch", "Kto zdravo žije, ľahšie sa mu žije" ... a takto podobne by sme mohli nazvať našu januárovú besedu týkajúcu sa zdravého životného štýlu. Tak ako po iné roky, aj tento rok nám o všetkom zdravom ochotne porozprávala pani Malatincová z RÚVZ spolu s kolegyňou. S deťmi sa pútavo a  inšpiratívne porozprávali o tom, že je zdravé a dôležité pre náš organizmus denne konzumovať ovocie a zeleninu, vyvarovať sa škodlivých návykových látok a samozrejme, že nemáme zabúdať na každodenný pohyb.

Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám a už stojí snehuliak :)

Užívame si sneh plnými dúškami ...

Takto si naši klubáci užívali prvý sneh ...

Posledné slnečné dni jesene klubáci využili na šantenie v lístí. Z nazbieraných listov, sme si vytvorili jesenné sovičky, ktoré zdobia náš školský dvor.

"Zabávame sa športom", pod týmto názvom sa nieslo jedno októbrové popoludnie, počas ktorého si klubáci zábavnou formou merali sily v športových zábavných disciplínach.

Halloween ... to sú masky, súťaženie, diskotéka...
Kopec smiechu, napätia a zábavy, tentokrát u druhákov.

Vitamínov nie je nikdy dosť. A preto si klubáci spolu s pani vychovávateľkou pripravili jabĺčkový šalát. Vyskúšali si strúhanie jabĺčok, pridali trochu škorice, citrónu a šalátik bol hotový. A ako nám chutilo? Presvedčte sa sami...

Halloween zábava tretiakov bola plná hier, zábavy, hudby a tanca  ...

Klubáci oslávili Deň jablka veselými aktivitami a plnili jabĺčkové úlohy. Súťažili sme v triedení farebných "jabĺčok" vo vode, skladali sme jablkové puzzle, prenášali jabĺčka na hlave, hrali hru Ovocný košík s padákom, počítali jablkové jadierka. Po poriadnom výkone si všetci pochutnali na voňavom jabĺčku, ktoré bolo nielen zdravé, ale i vynikajúco chutilo.
Slnečné októbrové popoludnie sme si v našom klube spríjemnili športovým popoludním na kolobežkách. Zábava bola naozaj veľká. Súťažili všetci klubáci a ukázali nám, čo dokážu na kolobežkách.
Ďakujeme deťom, ktoré priniesli kolobežky!

Jeden slnečný jesenný štvrtok 20.9.2018 a klubáci na vychádzke do parku. Čarovali sme z prírodnín, súťažili, šantili, hrali. Bolo nám super!

Naši šikovní tretiaci pomáhajú s udržiavaním pocitového chodníka.

Slnečné septembrové popoludnie sme v našom klube využili na privítanie našich nových kamarátov. Klubáci športovali jedna radosť v skákaní, zdolávaní prekážkovej dráhy, prenášaní srdiečok, hre s padákom,tvorení mien svojich kamarátov, podávaní kruhov. Veríme, že sme sa športovo naladili a našli aj nových super kamarátov. Prajeme veľa zážitkov, úsmevov a úspechov v škole aj v našom klube, milí prváci!

Kreslím, kreslíš, kreslíme ... Klubáci zobrali do ruky kriedy a kreslili na chodník zážitky z prázdnin.


AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14