O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky

13.8.2012 P. vedúca školskej jedálne aktualizovala informácie o ŠJ, rodičia prvákov prečítajte si základné pokyny ku stravovaniu v ŠJ.
11.7.2012 Pozrite si fotografie zo slávnostného odovzdávania vysvedčení deviatakom aj ako vyzeral posledný deň šk. roku 2011/2012
6.7.2012 Aktualizovali sme sekciu Médiá o nás
2.7.2012 Aktualizovali sme naše úspechy.
25.6.2012 Na hodinách predmetu Svet práce žiaci pracujú aj na školskom pozemku a zelenine sa pod ich rukami evidentne darí ...
20.6.2012 Deviataci si posledné dni vyučovania spestrili projektovým vyučovaním - pripravili postery o významných chemikoch a matematikoch.
20.6.2012 Tohoročný prechod Venuše pred diskom Slnka nastal v noci z 5. na 6. júna. Na tento úkaz sa členovia Astronomického krúžku dôkladne pripravili. 
19.6.2012 V ŠKD vyrábali výrobky z odpadového materiálu.
11.6.2012 Žiaci VII.A a IX.A navštívili Poľsko, deviataci aj Atlantis v Leviciach.
11.6.2012 Žiaci 6.A triedy svoje poznatky o úprave vody na pitnú získané na exkurzii vo vodárni na Turčeku zužitkovali na hodine chémie pri príprave posterov o vode a vzduchu.
6.6.2012 Aktualizovali sme akcie ŠKD a aktivity parlamentu.
1.6.2012 Žiaci a vyučujúci našej školy sa zapojili do projektu Lego Education - Aj technika môže byť zaujímavá. Projekt pre Nadáciu ZSNP vypracovala Súkromná stredná odborná škola technická. Cieľom projektu je ukázať žiakom, že aj technika môže byť zaujímavá.
21.5.2012 Aktualizovali sme naše úspechy.
20.5.2012 Žiaci 6.ročníka sa boli  pozrieť ako sa voda upravuje na pitnú - na Vodárni Turček. Zastavili sa aj v Minciarni v Kremnici, kde nás zaujali staré raziace stroje, ale aj tie najnovšie.
20.5.2012 V ŠKD si pripomenuli Deň mlieka a deti v oddeleniach vypracovali pekné plagáty.
13.5.2012 Vyšlo tretie číslo časopisu Fajnovinky
12.5.2012 Jednotka oslavovala európske narodeniny... 
12.5.2012 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka a výrobky ŠKD.
8.5.2012 Zväz protifašistických bojovníkov oslovil našu základnú školu a požiadal nás o spoluprácu pri úprave hrobov neznámych partizánov na cintoríne v Žiari nad Hronom a pamätníka Ladislava Exnára pred budovou I. ZŠ.
8.5.2012 Aj tento školský rok sme sa so žiakmi 4.A zapojili do súťaže "Čítame s osmijankom". Pozrite si foto, ako sme zasadili náš stromček.
29.4.2012
Žiakov 6.A, ktorí sa tento rok stretli prvýkrát s chémiou, zaujali vodné roztoky. Pobavili sa v projektovom vyučovaní, kde  ich  spracovali  formou krížoviek, doplňovačiek a samozrejme pekných posterov :).
Žiaci 9.A triedy sa zabavili pri tvorbe projektov z učiva organickej chémie - cukry a estery
28.4.2012 17. apríla sme pripravili pre mladších žiakov – budúcich piatakov – aktivity, ktoré by im viac priblížili prírodovedné vyučovacie predmety. Naším cieľom bolo, aby si uvedomili, že „matematická trieda“ je vlastne trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov, teda nejde len o matematiku. (fotografie)
28.4.2012 13. apríla 2012 sme sa ocitli na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Žiaci sa už dlho tešili na exkurziu, ktorú organizovalo CVČ v Žiari nad Hronom (fotografie)
28.4.2012 Aktualizovali sme environmetnálne aktivity školy
28.4.2012 Žiak 6.A triedy Martin Mesiarik získal prvé miesto na obvodnom kole biologickej olympiády a postúpil do krajského kola.
23.4.2012 Aktualizovali sme akcie ŠKD.
21.4.2012 16. 3. sa stal oficiálnym dátumom pre Deň ľudovej rozprávky. Na znašej škole sa v tento deň žiaci 3. C stali na chvíľu hercami. Chudobný, ale múdry človek, spravodlivý kráľ a jeho radcovia vniesli do školskej knižnice čaro rozprávky O troch grošoch.
15.4.2012 Dňa 3.4.2012 sa žiaci náboženskej výchovy 1. - 4. ročníka zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu k príležitosti Veľkonočných sviatkov.
15.4.2012 Aktualizovali sme akcie ŠKD a školského parlamentu.
11.4.2012 Aktualizovali sme sekciu Médiá o nás
8.4.2012 Aktualizovali sme akcie a výrobky ŠKD.
24.3.2012 Novinky z našej stránky môžete odoberať aj pomocou RSS.
10.3.2012 Aktualizovali aktivity koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu za február.
10.3.2012 Fotografie z ŠKD nájdete teraz priamo v menu - Fotogaléria
1.3.2012

Aj piataci sa ešte dokážu "hrať s kockami" a pritom sa niečo naučiť. Na matematike modelovali  kocky a stavali stavby a telesá, vyskúšali si aj tvorbu slovných úloh o ľudskom tele či s environmentálnou tematikou.

25.2.2012 Skončil sa týždeň aktívnej angličtiny. Ako prebiehal, si môžete pozrieť na fotografiách či videu.
21.2.2012 Sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbených, sme oslávili 14. februára.  Tento sviatočno - zaľúbený deň pripravili členovia Žiackeho parlamentu pre všetkých žiakov školy Valentínske pozdravy.
19.2.2012 V týždni od 13. – 17. februára 2012 sa na našej škole uskutočnilo interaktívne vyučovanie v anglickom jazyku s témou Priateľstvo pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ
19.2.2012 VIII.B besedovala v Mestskej knižnici o diele margity Figuli Tri gaštanové kone.
14.2.2012 Vo fotogalérii pribudli fotografie zo zápisu do prvého ročníka a naši budúci prváci, priebeh zápisu si môžete pozrieť aj krátkom videu.
9.2.2012 Pozrite si fotografie z Dňa otvorených dverí, ktorý sa na našej škole konal 2. februára 2012.
7.2.2012 Dnes nás boli pozrieť možno naši budúci prváci - predškoláci z materskej školy.
7.2.2012 Vyšlo nové číslo školského časopisu.
7.2.2012 Zoznámte sa s  našimi novými kolegyňami, prezrite si nové výrobky v ŠKD a aktivity koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
1.2.2012 Aktualizovali sme stránku o prevenčných aktivitách.
22.1.2012 Aktualizovali sme stránky ŠKD a doplnili stránku PK slovenského jazyka.
14.1.2012 Pár dní pred Vianocami sme si spestrili zaujímavosťami z oblastí vedných disciplín, ktoré sa na našej škole učia. Končil sa totiž rok 2011 - ROK VEDY. ZABAVME SA S VEDOU ... to bolo motto nášho Dňa vedy.
9.1.2012 Doplnili sme aktivity koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu v decembri.
5.1.2012 Môžete si prezrieť videozáznam z Vianočného benefičného koncertu 2011.
4.1.2012 „Jednotka“ priniesla radosť do Domény - žiaci VI.C si pre klientov tohto zariadenia pripravili kultúrny program, ktorý sa niesol v duchu Vianoc.
30.12.2011 Aktualizovali sme environmentálne aktivity našej školy a sekciu Médiá o nás
12.12.2011 Aktualizovali sme stránky ŠKD a doplnili aktivity koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
10.12.2011 Žiaci 9.a 8. ročníka sa učili optiku s autorskou pomôckou svojho vyučujúceho.
7.12.2011 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka, akcie žiackeho parlamentu a pridali Fajnovinky č.1.
4.12.2011 V ŠKD sa tancovalo a vyrábali sa Vianočné pohľadnice, v 7.A a 8.A si žiaci zopakovali učivo matematiky vyrábaním posterov.
26.11.2011 V ŠKD mali vitamínový týždeň, prváčikovia jabĺčkový deň, žiacky parlament zrealizoval zvierku Hodina deťom ...
21.11.2011 Prezrite si nové informácie v sekcii výchovného poradcu.
11.11.2011 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka.
11.11.2011 4.novembra 2011 jesenné počasie vylákalo deti zo školského klubu na školský dvor. Uskutočnilo sa pripravované podujatie šarkaniáda.
11.11.2011 Žiaci VI.A 3.11. pripravili Halloweensku party. Boli sme prezlečení za rôzne masy a strašidlá. Mali sme tu aj halloweenske koláčiky. Počas party hrali rôzne hry. Najlepšia maska tejto party bola naša triedna pani učiteľka - Lady Gaga. Párty bola výborná a páčila sa nám.
7.10.2011 Aktualizovali sme stránku o prevenčných aktivitách a aktivitách výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
1.11.2011 Aktualizovali sme stránku ŠKD - výrobky aj aktivity, Doplnili sme aktivity žiackeho parlamentu.
1.11.2011 Dňa 23.10.2011 navštívili žiaci v rámci krúžku Nemčina hrou  obec Janova Lehota. S históriou obce nás veľmi pútavo oboznámila pani Ida Karásková.
26.10.2011 Žiaci 7.A a 6.C navštívili Múzeum v praveku  6.A a 9.A  Noc výskumníkov.
22.10.2011 Aj naši prváčikovia si boli pozrieť výstavu výtvarníka Júliusa Považana.
13.10.2011 Doplnili sme dôležité dokumenty a hodnotiace správy.
7.10.2011 Aktualizovali sme stránku Výchovy k manželstvu a rodičovstvu...
5.10.2011 Aktualizovali sme sekciu Zelenej školy - členov kolégia, aj aktivity v šk. roku 2011/2012
2.10.2011 Deti v ŠKD navštívil p. Adamov, aby sa s nimi porozprával o svojej zberateľskej vášni - filatelii.
1.10.2011 Aj vďaka našej škole bola Dni dobrovoľníctva rekordným podujatím.
1.10.2011 P. učiteľka Rosenbergová sa so svojimi žiakmi zapojila do ďalšieho medzinárodného projektu - Etwinnning.
24.9.2011 Môžete si prezrieť fotografie z aktivít, uskutočnených v rámci Dní dobrovoľníctva. 
24.9.20111 Môžete si prezrieť videopozdrav od nášho adoptívneho dieťaťa - Birtukam z Etiópie.
24.9.2011 Aktualizovali sme stránku Žiackeho parlamentu, aktivít a výrobkov ŠKD.
5.9.2011  Dnes sme slávnostne otvorili školský rok 2011/2012. Pozrite si fotografie.
5.9.2011 Od 1.9.2011 sa zmenili platby v ŠKD.

 

- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14