O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Novinky

25.8.2016 Zverejnili sme rozvrh na šk. rok 2016/2017
22.8.2016

Fotografie z Letnej jazykovej školy

Krátke video jednej z aktivít

 

Fotografie zo slávnostného odovzdávania vysvedčení deviatakom

Fotografie z odovzdávania vysvedčení deviatakom na Facebooku

 

Fotografie z oceňovanie našich najlepších žiakov - Žiak na Jednotku

Fotografie z oceňovania na Facebooku 

Video z oceňovania

3.7.2016 Doplnili sme fotografie clilových hodín na chémii - Earth day a Chemical reactions v 7. ročníku
30.6.2016. Posledný deň v škole ... fotografie
27.6.2016

Spoločnosť Lidl nám darovala športové potreby v hodnote 3000€.

Ďakujeme. (fotografie + video)

26.6. 2016 V súťaži EnglishStar získalo zlatý diplom hneď niekoľko žiakov.
26.6.2016 Dňa 20. júna 2016 sa 8.C vybrala na koncoročný výlet. Ich cesta najprv smerovala do Tricklandie v Starom Smokovci a potom do kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši.
26.6.2016 Posledné dni v škole nám v 1. B spestrili narodeniny našej spolužiačky Laurinky Dobišovej, ktorá pre nás pripravila sladké prekvapenie. Ďakujeme za občerstvenie a prajeme jej ešte raz všetko najlepšie :)
26.6.2016 V ŠKD vyrobili darčeky ku Dňu otcov, textilné koláže zo zvyškov látky, navštívili výstavy v MsKC a zapojili sa do čitateľského maratónu v knižnici.
26.6.2016 V júni 2016 sa Kolégiu Zelenej školy konečne podarilo ukončiť aj pocitový chodník, na ktorom sa najmladší spolužiaci hneď aj vyšantili :)
 

VÝŤAŽOK Z VIANOČNÉHO RENDEZVOUS UMOŽNÍ PRESTÁVKY NA JEDNOTKE PREŽIŤ ZÁŽITKOVO

Výťažok z Vianočného rendezvous vo výške 610 € sme použili na zakúpenie hracích stolov pre žiakov našej školy.

Hracie stoly sme zakúpili v hodnote 760 € aj vďaka sponzorom, ktorí nám finančne prispeli sumou 150 €. Preto ďakujeme touto cestou aj rodičom – manželom Chylíkovým za finančný príspevok.

Tešíme sa, že stoly sa už tento školský rok stanú súčasťou chodieb našej školy a budú slúžiť na relax nielen počas prestávok. 

13.6.2016 Prváci z 1.C  zažili prvý krát Deň žiarskych škôl a MDD oslávili športovaním na detskom ihrisku.
13.6.2016 V posledný májový deň sa V.A a V.B vydali skúmať dávne tajomstvá hradu Modrý Kameň.
13.6.2016 K sviatku detí si naši štvrtáci v ŠKD pripravili veselé, zábavno – súťažné popoludnie pod názvom "Sme jeden tím".
13.6.2016 Jún sa už tradične na Chémii nesie v prezentácii ročníkových prác - projektov.
13.6.2016 1.6. pri príležitosti Dňa detí, boli žiaci 1.B a 3. A, B na výlete.
13.6.2016 27.5. pripravili príslušníci policajného zboru v spolupráci s poslancom E. Vozárom  žiakom 1. B a 3.B program zameraný na bezpečnosť a dopravnú výchovu.
13.6.2016 Celý 1. stupeň zažilo koncert českej speváčky, s ktorou si zaspievali a zatancovali. Podujatie bolo skvelé, deti sa popri tancovaní aj čo to naučili.
13.6.2016 V máji žiaci 1.C počítali na hodine matematiky na tabletoch. Pracovali s aplikáciami v geometrii, ale aj aritmetike.
8.6.2016 Doplnili sme fotografie CLILových hodín prírodovedy
7.6.2016 27. mája 2016 sme sa úspešne zúčastnili druhého ročníka prírodovednej súťaže Kremnický zlatý poklad.
2. 6. sa žiaci zúčastnili šiesteho ročníka prírodovednej súťaže Čo šepká les.
2.6.2016 Lidl nám daroval športové potreby v hodnote 3000€. Ďakujeme. (fotografie + video)
2.6.2016 Doplnili sme fotografie z vyučovanie sústav človeka v 3.A
2.6.2016

Siedmaci na nemčine sa trochu zasnívali a vysnívali si letné dovolenky :)

29.5.2016 Májové popoludnie sme využili na návštevu podujatia pod názvom "Z truhlíc starých materí"
23.5.2016 V máji sme si pre našich klubákov pripravili súťažné popoludnie pod názvom "Vrchnakománia".
22.5.2016 Doplnili sme úspechy žiakov v súťažiach - biologickú, chemickú olympiádu a spevácke súťaže
22.5.2016 Vyšlo tretie číslo školského časopisu
17.5.2016 V rámci projektu Orange vytvorili v 9.A krátke video k téme kyberšikana,  tretiaci sa na informatickej výchove venovali bezpečenému správaniu na internete. Využili sme na to stránku ovce.sk
13.5.2016 V ŠKD tvorili .... krásne kytičky pre maminky a štipcové zvieratká pre potešenie
13.5.2016 Žiaci na Jednotke čítali s pánom Mrkvičkom ... reportáž ATV
28.4.2016

DEŇ ZEME sme na JEDNOTKE oslávili pracovne :)

Na výzvu Kolégia Zelenej školy sa nám podarilo získať sponzorsky potrebný materiál a začali sme s rekonštrukciou školského dvora.

27.4.2016 Náš Svetový deň Zeme, sviatok modrej planéty, bol aj v ŠKD plný farieb.
27.4.2016 Naše žiačky nás úspešne reprezentovali v obvodnom kole vo vybíjanej, úspech sme zaznamenali aj na Behu oslobodenia.
27.4.2016 Začali  jarné práce doma i v záhradách a žiaci 1.C sa tiež pustili do upratovania.
22.4.2016 Doplnili sme aktivity PK anglického jazyka
22.4.2016 Doplnili sme úspechy žiakov
22.4.2016 Na hodine SJL sa  žiaci 1.C  hrali so slovami - Šašovinky.
22.4.2016 V rámci spolupráce s mestskou knižnicou boli naši prváci pasovaní za čitateľov mestskej knižnice.
22.4.2016 Žiaci 1.A,B,C sa na tematickom  vyučovaní na motívy rozprávky Medovníkový domček  naučili matematiku a slovenský jazyk
22.4.2016 Žiaci 1. C mali zaujímavý Deň vody.
14.4.2016 V ŠKD vyrábali kvetinky z plastových vrchnáčikov, zabávali sa s loptou ...
13.4.2016

Dňa 22.3. sa každý rok oslavuje na celom svete Deň vody. Takže sme aj my na našej základnej škole pripravili aktivity o vode pre našich spolužiakov. Chceli sme im pripomenúť, prečo je pre všetkých voda tak dôležitá. Čakali na nich aktivity a zaujímavé pokusy.

 

Ďakujeme  

rodičom, zamestnancom, dôchodcom a ostatným stravníkom našej školskej jedálne za ich príspevok do Grantu Nadácie RZ, kde sme sa zapojili s projektom na rekonštrukciu výdajných okienok v ŠJ .... (viac)

8.4.2016 V 3.B sa zaoberali minerálnymi prameňmi na Slovensku, prváci zas Medovníkovým domčekom ...
6.4.2016 Fotografie z Veľkonočného tábora ...
3.4.2016 Aktualizovali sme úspechy žiakov v tomto šk. roku
31.3.2016 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (22.3.2016) ... fotografie 
30.3.2016 Doplnili sme aktivity na nemeckom jazyku ...
28.3.2016 Deň vody sme mali na škole v znamení modrej farby, žiaci sa obliekli do modrého - ako symbol vody. Na vyučovaní sa venovali vode a jej významu pre človeka a planétu. Tvorili spoločné plagáty, ktoré mali symbolizovať vodu. Na prvom ale aj druhom stupni sa našli triedy, kde boli všetci v modrom:).​
28.3.2016 Žiaci 3. a 4. ročníka ukončili projekt o Biodiverzite v meste súťažnými prácami, ktoré poukázali na ich snahu o navrátenie rôznych živočíšnych druhov do nášho mesta, na náš školský dvor.
28.3.2016 22.marca žiaci IV.C triedy navštívili Mestskú knižnicu M.Chrásteka v Žiari nad Hronom, kde nás privítala pani Kaššová.
25.3.2016 ... naše interaktívne testy z matematiky a odkazy na iné zaujímavé stránky sme sústredili na jednom mieste TU ...
24.3.2016 Marec v ŠKD sa niesol v duchu mesiaca knihy a jeho záver bol zas venovaný prípravám na Veľkú noc.
20.3.2016 Žiaci 2.A,B,C triedy navštívili Mestskú knižnicu M. Chrásteka, kde nás privítala pani Kaššová, ktorá si pre nás pripravila zaujímavé rozprávanie o vzniku "Knihy".
20.3.2016 Dievčence 8.A triedy Dominika, Anička a Natálka si spolu s p. uč. Hrončekovou pripravili v rámci projektu Tajný život vody rovesnícke vzdelávanie ku Svetovému dňu vody.
20.3.2016 Pridali sme práce žiakov na informatike a informatickej výchove - budeme priebežne dopĺňať ...
19.3.2016 Na hodine slovenského jazyka  sa žiaci 1.B popasovali aj s náročnejšími úlohami.
19.3.2016 Ešte vo februári sa žiaci 3. a 4. ročníka porozprávali o BIODIVERZITE v MESTE na besede s pánom Mgr. Andrejom Šijakom zo SAŽP v Banskej Bystrici.
15.3.2016

Výsledky volieb do Rady školy pri Základnej škole na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom,  konané dňa 15.03.2016

14.3.2016 Podstatou aktivizujúcich metód je plánovať, organizovať a riadiť vyučovanie tak, aby k splneniu výchovnovzdelávacieho cieľa dochádzalo prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti žiakov. Toto sme zrealizovali na hodine literatúry v VII. A triede.
14.3.2016 Na hodine prvouky si žiaci prvého ročníka spestrili vyučovanie pokusmi. Vytvorili sme si rôzne presýpacie hodiny a merali čas vlastnými meradlami. Hodina prvouky sa tak zmenila na zážitkovú a zábavnú, čo je  v našej škole samozrejmosť. 
14.3.2016 Na matematike si žiaci 1.B vyskúšali opäť prácu v skupinách. Pod mottom viac hláv - viac rozumu, sú slovné úlohy zábavou a zvládli ich bez väčších problémov.
14.3.2016 Do CLILovej časti nám pribudla výtvarná výchova.
14.3.2016 Každý rok sa vďaka podpore rodičov zapájame do súťaže Všetkovedko. Naši  žiaci majú stále záujem a odvahu vyskúšať si sily medzi rovesníkmi z celého Slovenska.
14.3.2016 Na hodine angličtiny sa piataci pokúsili zužitkovať, čo sa naučili. Vyskúšali  si vytvoriť a popísať ich obľúbený recept. Nezostalo im nič iné, len popriať si: Dobru chuť -Good appetite
12.3.2016

Takto sme tvorili v ŠKD k MDŽ pre naše mamičky, starké z lásky ...!

Naši šikovní prváci vyrobili takéto pekné pletené srdiečka. Dúfame, že urobili radosť svojim adresátom...

9.3.2016

... Pozrite si fotografie z DOD, bolo super :) ...

... našich žiakov aj  tomto školskom roku oceňovala Nadácia ZSNP a SLOVALCO ...

8.3.2016 Žiaci 2. A,B,C triedy zhotovili spolu s rodičmi, starými rodičmi vtáčie búdky, ktoré sme  vyvesili na školskom dvore.
8.3.2016 Februárové dni v klube sme si spestrili návštevou výstavy v MsKC pod názvom "Jarný salón".
3.3.2016 Sviatok sv. Valentína je príležitosťou drobným darčekom prejaviť svoju lásku a náklonnosť blízkej osobe. Deti 2.A,B,C triedy vyrábali milé darčeky pre svojich rodičov.
3.3.2016 V stredu 24. februára sme na našej škole v ŠKD privítali predškolákov so svojimi pani učiteľkami.
19.2.2016 Členovia žiackeho parlamentu rozdávali Valentínsku poštu ...
14.2.2016 Doplnili sme fotografie CLILových hodín chémie...
9.2.2016 V ŠKD sa fašiangovalo a vyrábali valentínske srdiečka :)
9.2.2016 Aktualizovali sme aktivity VMR :)
9.2.2016 Pozrite si vo fotogalérii ŠKD pestrofarebné karnevalové tvorivkovo....
9.2.2016 Aktualizovali sme aktivity Žiackeho parlamentu ...
3.2.2016 V ŠKD sa zabávalo aj cez prázdniny....
21.1.2016 Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička...... ale vonku snehu niet. Preto sme si v oddeleniach tvorili snehuliakov rôznymi technikami.
21.1.2016 Prebehlo školské kolo olympiády v ANJ, víťazi sa zúčastnili aj obvodného kola.
14.1.2016 Druháci boli u pani včelárky a p. uč. Andoková s jej siedmakmi im rozprávala o Vianočných zvykoch v minulosti.
27.12.2015 Aktivity na prvom stupni sme roztriedili podľa predmetov ...
27.12.2015 Aj v ŠKD voňali Vianoce ...
27.12.2015 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka.
18.12.2015

VIANOČNÉ RENDEZVOUS: Fotografie nájdete tu, Videá nájdete tu

18.12.2015 V ŠKD merali tlak, BMI a deti boli na výstave v MsKC.
16.12.2015 Takto vyzerali Vianočné dielne 7.12. - fotografie
12.12.2015 V ŠKD sa športovalo :)
9.12.2015 Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa ....
6.12.2015 Našej škole na spolupráci s rodičmi záleží, preto pre nich organizujeme aj aktivity, ktoré nie sú na základných školách bežné. Práve takáto aktivita sa na našej Jednotke uskutočnila dňa 24. a 26. 11. 2015 s názvom „Rodičovský deň“
6.12.2015 V III.B sa hrali s Mikulášskymi vybranými slovami ...
6.12.2015 V ŠKD sa už pripravujú na Vianoce ...
6.12.2015 Jazykové zručnosti našich tretiakov a ich práca s textom - foto + video
5.12.2015 Aktualizovali sme aktivity VMR :)
4.12.2015 Tematika integrácie a uplatňovanie medzipredmetových vzťahov je stále aktuálnejšia. 25.11 v našej škole nezvonil zvonec a v 1. B si  žiaci ani nevšimli ako sa v ich práci prestriedalo viacero predmetov - integrované tematické vyučovanie. 
28.11.2015 Doplnili sme aktivity na prvom stupni a prehľad plánovaných CLILových hodín na prvom stupni.
25.11.2015 Pozrite si nové pozvánky na DOD stredných škôl, aktualizovali sme výrobky a aktivity v ŠKD.
21.11.2015 Aktualizovali sme Predstavenie školy ...
21.11.2015 Na anglickom jazyku v 5. ročníku sa venujeme rozvoju komunikačných zručností pri tvorbe mini projektu.
21.11.2015 2. - 6.11. sme boli so žiakmi šiesteho a ôsmeho ročníka v škole v prírode. Prežili sme týždeň  v príjemnej a kamarátskej atmosfére.
20.11.2015 Doplnili sme aktivity na prvom stupni :).
17.11.2015 V ŠKD boli deti na výstave, v knižnici, aj si zašantili.
13.11.2015 Aktualizovali sme aktivity Zelenej školy a členov Žiackeho parlamentu
8.11.2015 Učitelia našej školy o význame a potrebe celoživotného vzdelávania svojim žiakom nielen rozprávajú, ale idú im aj osobným príkladom.
8.11.2015 Dňa 14. októbra 2015 sme sa so žiakmi piateho a šiesteho ročníka zúčastnili mimoriadnej výstavy. Cestovali sme do Bratislavy, kde sme zažili chvíle slávy i konca významnej lode Titanic.
1.11.2015 Siedmaci s pomocou projektu Etwinning našli priateľov vo Francúzsku, Poľsku a Grécku.
1.11.2015

Vďaka Národnému projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov učitelia v období od 29. júna do 28. októbra 2015 absolvovali vzdelávanie s názvom "Prehlbovanie kompetencií učiteľov riadiť činnosti v triede a viesť žiakov v procesoch učenia sa."

1.11.2015 Aj v novom šk. roku realizujeme eTwinning
1.11.2015 V ŠKD sa tvorili tekvičky a Mimoni a objavili sa aj Halloweenske strašidielka :).
1.11.2015 Na Jednotke prebehli 3 týždne praktickej vedy  ... Podrobnosti ti prečítajte tu ...
Prírodovedný týždeň - fotografie
Sám sebe manažérom - fotografie
25.10.2015 Aktualizované jesenné aktivity a výrobky v ŠKD.
18.10.2015 Ako bude vyzerať CLIL v novom šk. roku na druhom stupni ...
18.10.2015 Európsky deň jazykov sa každoročne oslavuje 26. septembra. Na našej škole prebiehali jednotlivé aktivity v priebehu dvoch týždňov.
1.10.2015 Lekvár na Jednotku má za sebou úspešný tretí ročník ...

Naše fotografie ...
Fotografie strednej odbornej školy obchodu a služieb ...
Fotografie žiar nad Hronom na fotografiách - facebook ...
20.9.2015  Aktualizácia predmetu anglický jazyk 
20.9.2015 V ŠKD sa čarovalo so stavebnicou a hralo na šk. dvore ...
6.9.2015 Fotografie z otvorenia šk. roka
 

LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - fotografie

Predškoláci

Mix :)

 

 

24.6. sme slávnostne oceňovali najlepších a najúspešnejších žiakov školy titulom "Žiak na Jednotku" a "TOP žiak školy

pozrite si ...

... ocenených žiakov v humanitnej oblasti

... ocenených žiakov v prírodovednej oblasti

... ocenených žiakov v športovej oblasti

... TOP žiakov školy

... fotografie z oceňovania

 

 

Koniec šk. roka vo fotografiách ...

Odovzdávanie vysvedčení v škole

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.A

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.B

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.C

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.D

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - deviataci - spoločné foto


- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14