O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky

30.6.2010 A zas sú tu prázdniny. Pozrite si, ako to na našej škole vyzeralo v posledný deň školského roku ...
30.6.2010 Aktualizovali sme sekciu Média o nás.
25.6.2010 Žiaci 7.A triedy pod vedením p. uč. Hrončekovej sa v druhom polroku zabavili pri projektovej práci na tému Percentá.
25.6.2010 Aktualizovali sme stránky o činnosti PK SJL, aktivitách na prvom stupni a prevenčných aktivitách.
18.6.2010 Naša škola pripravila pre svojich žiakov už druhý ročník aktivity s názvom English in Week. Počas posledného májového týždňa (24. 5. – 28. 5. 2010) deti zažili native English.
18.6.2010 Učiť žiakov trénovať logické myslenie, fantáziu a predstavivosť bolo cieľom projektového učenia na hodinách matematiky v 6.A a 9.A triede.
17.6.2010 Najskôr trošku teórie na zopakovanie, potom oboznámenie s pravidlami bicyklistov - návšteva prvého stupňa na dopravnom ihrisku.
14.6.2010 Žiaci IX. A triedy ukončili svoje snaženie tvorbou projektu, ktorý vytvárali v skupinách na tému: "Čo ma zaujalo na slovenskom jazyku a literatúre".
14.6.2010 Po upršanom období si konečne môžeme vychutnať slniečko. Deti z III. a IV. oddelenia ŠKD pri Lutilskom potoku zažili netradičné popoludnie.
6.6.2010 4.júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia udelil minister životného prostredia Jozef Medveď čestné uznanie Mgr.Soni Foltánovej za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.
6.6.2010 Aktualizovali sme environmentálny audit školy.
5.6.2010 Deti z ŠKD si navštívili výstavu ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej.
3.6.2010 Aktualizovali sme stránku chémie - pridali sme test o plastoch, informácie o aktiitách krúžku Mladý chemik a súťaži Ekofond.
2.6.2010 Aj napriek nepriaznivému počasiu si deti školského klubu užili svoj Deň detí.
1.6.2010 Žiacky parlament zorganizoval Týždeň modrého gombíka a podieľal sa na organizácií Dňa Žiarskych škôl.
1.6.2010 Medzi videami nájdete aj reprezentáciu školy našimi speváckymi talentami.
1.6.2010 27.5.2010 žiaci ôsmeho ročníka "sfárali" do štôlne Bartlomej.
1.6.2010  Opäť nás navštívila šermiarska skupina Bojník.
31.5.2010 Aktualizovali sme stránku ŠKD - akcie aj výrobky.
27.5.2010 V priestoroch našej školy sa dňa 14. mája 2010 po prvýkrát konal spoločný volejbalový turnaj učiteľov základných a stredných škôl v našom meste. (fotografie)
27.5.2010 25. mája 2010 sa deti z ŠKD zúčastnili stretnutia s osobnosťami mesta (fotografie).
27.5.2010 Aktualizovali sme úspechy našich žiakov
24.5.2010 Žiaci 9. A triedy pod vedením vyučujúcej matematiky Mgr. Jaroslavy Žabkovej, v rámci rozširujúceho učiva o elementárnych poznatkoch z teórie grafov, opäť pracovali netradične. (fotografie)
24.5.2010 V spolupráci s mestskou políciou sa uskutočnili besedy s témou Obchodovanie s ľuďmi.
21.5.2010 Pozrite si aktuálny prehľad o realizovaných projektoch
20.5.2010 Mladí chemici pod vedením p. uč. Hrončekovej si pripravili ku Dňu vody pre druhákov aktivity o vode - Putovanie vodnej kvapky
20.5.2010 Štvrtáci navštívili knižnicu a súťažili na dopravnom ihrisku.
15.5.2010 14.4.-18.4.2010 sa uskutočnilo projektové stretnutie v Španielskej Anglesole (fotografie tu)
13.5.2010 V.C a VII.B navštívili v rámci triednickej hodiny útulok pre psov (fotografie tu)
13.5.2010 Žiaci 7.A a 7.B boli na  literárnej exkurzii v Tajove (fotografie tu)
13.5.2010 Deti z ŠKD sa zúčastnili zaujímavých akcií - súťaže hasičov a májových remesiel
13.5.2010 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti je jedna z prierezových tém nášho Školského vzdelávacieho projektu. Medzi voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu matematiky pre našich piatakov je projekt o prirodzených číslach.
8.5.2010 9. apríla 2010 nás navštívil minister životného prostredia Jozef Medveď, aby sa pozrel, ako realizujeme projekt Zelená škola - prezrite si video z návštevy.
8.5.2010 30. apríla 2010 sa uskutočnil „Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom  na futbalovom štadióne. Naša škola sa ho zúčastnila so 48 žiakmi a získala celkovo 12 medailí. (fotografie)
8.5.2010 V ŠKD sa venovali športu a pripomenuli si Deň Zeme.
30.4.2010 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka a šk. žiackeho parlamentu.
30.4.2010 Všetky prevenčné aktivity sme sústredili na túto stránku.
18.4.2010 mou besedy žiakov 8.A triedy s pracovníkom Mestskej polície v Žiari nad Hronom v našej škole bola aj rozšírenosť konzumácie alkoholu medzi mládežou.
18.4.2010 Koordinátorka prevencie drogových závislosti Mgr. Jaroslava Žabková v spolupráci s kpt. Janou Šmondrkovou z OR PZ v Žiari nad Hronom, prostredníctvom rovesníckej skupiny, uskutočňujú pre žiakov prvého stupňa pravidelne každý štvrtok prestávkové aktivity.
18.4.2010

Žiaci 6. A triedy na hodinách matematiky  vytvorili Zbierku úloh s kombinatorickou motiváciou

18.4.2010 Pozrite si výsledky našej školy v Testovaní 9.
18.4.2010 Mesto Žiar nad Hronom reaguje na požiadavku rodičov od septembra 2010 spustí novinku  - prípravu diétnej stravy na Základnej škole Jilemnického ulica č. 2.
12.4.2010 9.4.2010 našu školu navštívil minister životného prostredia SR Juraj Medveď.
10.4.2010 31. marca sa žiaci prvého stupňa v rámci náboženskej výchovy zúčastnili "Rozprávania o Veľkej noci". (fotografie tu)
7.4.2010 24.3.2010 v stredu sa uskutočnil Aerobik v športovej hale v Žiari nad Hronom.
6.4.2010 Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v rámci podujatia Učiteľ na jednotku primátor Ivan Černaj pedagógov nášho mesta i našej školy.
6.4.2010 Dňa 17.3.2010 v stredu o 8.00 v športovej hale v Žiari nad Hronom sa uskutočnil „Zimný halový viacboj všestrannosti".
6.4.2010 V 6.A sa na matematike opäť vyučovalo projektovo (fotografie tu)
1.4.2010 Aktualizovali sme stránku ŠKD - akcie aj výrobky
26.3.2010 Pozrite si výsledky hodnoty testovania z prvého kola talentových skúšok do triedy pre športovo nadaných žiakov. Celkové poradie a menný zoznam prijatých žiakov budú známe po II. kole talentových skúšok, ktoré sa uskutoční 14. apríla 2010 o 15.00 hod.
18.3.2010 Tretiaci mali besedu s policajtami (fotografie)
12.3.2010 Sprístupnili sme aj staršie ročníky školského časopisu
7.3.2010 Žiaci siedmeho ročníka realizovali prvý krok preventívneho programu Kým nie je príliš neskoro pod názvom Naše sny, nálady a túžby.
7.3.2010 Podľa výsledkov minuloročnej SWOT analýzy, zaradili v ŠKD do výchovného programu pobyt v telocvični v zimnom období.
3.3.2010 Aktualizovali sme sekciu Média o nás - pridali sme článok v učiteľských novinách a videoreportáže v Mestskej televízii ATV
26.2.2010 Aj na našej škole sme fašiangovali - pozrite si video a fotografie
26.2.2010 Pozrite si fotografie zo zápisu do prvého ročníka
26.2.2010 Tohtoročné vydania šk. časopisu si môžete prezrieť už aj na našej stránke - vo formáte *.pdf
26.2.2010 Pozrite si video a fotografie z návštevy predškolákov ...
26.2.2010 Na stránku prvého stupňa sme pridali fotografie zo sánkovačky.
26.2.2010 Na stránku cudzích jazykov sme pridali dve žiacke prezentácie.
26.2.2010 Aktualizovali sme stránku PK slovenského jazyka - pribudli ďalšie uskuročnené aktivity, fotografie, video z divadielka 5.C
26.2.2010 Aktualizovali sme stránku žiackeho parlamentu - pribudli informácie o rozvojom vzdelávaní z Unicefu, Valentínskej pošte a Zlatom Amosovi
26.2.2010 Aktualizovali sme stránku predmetu chémia - pridali sme fotografie z exkurzií do mincovne a na vodné dielo Turček
26.2.2010 Mali sme návštevu z Indie
19.2.2010 Žiaci tretích ročníkov si vyskúšali odprezentovať svoje vedomosti získané rôznym spôsobom z netradičných zdrojov na workshope, ktorý zorganizovali a pripravili pre svojich spolužiakov z druhých ročníkov (fotografie)
11.2.2010 Pridali sme video z návštevy predškolákov
10.2.2010 Na vyučovaní SJ rozvíjame kompetencie žiakov rôznymi aktivitami. Žiaci VI. A triedy podľa vzoru legendárneho gréckeho bájkara Ezopa tvorili vlastné bájky a žiaci IX. A triedy sa zas zúčastnili besedy v Knižnici Michala Chrásteka.
31.1.2010 Aktualizovali sme sekciu Médiá o nás
26.1.2010 Žiaci IV.A triedy majú v predmete prírodoveda rozšírené vyučovanie o vyučovanie v anglickom jazyku. V téme Živočíchy sme navštívili počítačovú triedu s interaktívnou tabuľou.
20.1.2010 V sekcii školskej jedálne sme aktualizovali cenník, pokyny pre cudzích stravníkov, študentov a prihlášky na stravovanie.
13.1.2010 Pri príležitosti 50-teho výročia vzniku školy sa 11.12.2009 konala slávnostná akadémia, na stránke si môžete prezrieť fotografie a video z tejto udalosti.
11.1.2010 Aktualizovali sme stránku žiackeho parlamentu a PK slovenského jazyka.
7.1.2010 Záver roka Školský klub detí oslávil vianočnou besiedkou.
7.1.2010 V rámci Vianočnej burzy žiaci zapojení do projektu Fair Trade - spravodlivý obchod na chodbe oboznamovali ostatných žiakov školy o tomto projekte premietaním filmu o malovýrobcoch a predávali výrobky s logom spravodlivého obchodu
6.1.2010 Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sa konala tradičná Vianočná burza.
6.1.2010 Aktualizovali sme stránky ŠKD - pribudli fotografie výrobkov na Vianočnú burzu.
5.1.2010 Žiaci sa  v rámci projektu Kyslé dažde a naša Žiarska kotlina zameriavajú aj na pravidelné sledovanie kyslosti zrážok. O svojej činnosti oboznámili aj mladších spolužiakov z 3.A triedy, ktorí sa tiež venujú sledovaniu vody v prírode.
4.1.2010 V decembri mali žiaci druhých ročníkov v prírodovede tému Zdravie, učili sa aj po anglicky, navštívili stanicu záchrannej služby ... 
4.1.2010 10.12.2009 bol medzinárodný deň bez chudoby ... žiaci 7.A triedy si tento deň uctili kúpou bielych náramkov na podporu dieťaťa z chudobnej krajiny sveta a hodinu matematiky si spestrili projektmi s témou Fair Trade – spravodlivý obchod.
4.1.2010 V 7.A sa s p. učiteľkou Hrončekovou opäť „projektovalo“...
3.1.2010 V 4.A žiaci zažívali obdobie praveku a o poznatky sa podelili aj s tretiakmi.
20.12.2009 V novembri boli všetci druháci na návšteve v Mestskej knižnici v Žiari nad Hronom. Druháci o návšteve v  knižnici aj napísali.
20.12.2009 Pridali sme video z hodiny, kde sa štvrtáci učili o slnečnej sústave po anglicky.
18.12.2009 Aktualizovali sme stránky ŠKD - pribudli fotografie Vianočných pozdravov.
17.12.2009 Ešte v septembri a októbri sa konali medzinárodný workshop v Kasseli a prvé spoločné stretnutie v rámci projektu Comenius vo Veľkej Británii.
17.12.2009 Na hodinách geometrie v 9. A triede si žiaci  s p. učiteľkou Žabkovou rozvíjajú tvorivosť,  vizuálnu predstavivosť a schopnosť orientácie v rovine a priestore.
17.12.2009 Našich žiakov navštívilo hneď niekoľko Mikulášov - žiakov z prvého stupňa už 4.12., 7.12. rozniesol Mikulášsku poštu a na koniec si našiel aj členov krúžku počítačových hier.
6.12.2009 Prvého decembra je svetový deň boja proti AIDS. Červená stužka sa stala symbolom tohto dňa �� jej pripnutím možno vyjadriť solidaritu s tými, ktorých toto infekčné ochorenie postihlo.
5.12.2009 Deti z ŠKD vyrábali výrobky zo semien, šarkanov z koženky, jesenné stromy.
5.12.2009 Deti z ŠKD navštívili výstavu Somnium.
5.12.2009 Naša škola bola vyhodnotená porotou medzi prvými tromi vysoko hodnotenými projektmi v rámci medzinárodného projektu CO2nnect.
5.12.2009 Jednou z prevenčných aktivít počas Európskeho týždňa boja proti drogám bolo aj aktívne pôsobenie rovesníkov na tému škodlivosť fajčenia, ktoré si  rovesníci pripravili pre našich druhákov.
5.12.2009 Preto aj pri vyučovaní matematiky pod vedením vyučujúcej Mgr. Jaroslavy Žabkovej IKT slúžia ako nástroj umožňujúci učenie.
1.12.2009 Žiaci 6.B sa zúčastnili literárno-hudobnej exkurzie.
20.11.2009 Chráň si svoje zdravie - to bola novembrová aktivita v rámci nového výchovného programu ŠKD.
11.11.2009 Už tradične prichádza p. učiteľ Príhoda do 4. ročníka na hodiny prírodovedy, keď preberajú učivo z astronómie. I tohto roku si žiaci pripravili konferenciu „O planétach Slnečnej sústavy“.
10.11.2009 Aktualizovali sme sekciu prvého stupňa - štvrtáci boli na vlastivednej exkurzii v Kremnici a vyrábali stredoveké hrady.
9.11.2009 Na stránkach PK slovenského jazyka pribudli nové informácie, pridali sme aj pdf podobu školského časopisu .
5.11.2009 Aktualizovali sme sekciu Médiá o nás - pridali sme články o Projekte Comenius a o návšteve našich žiakov u p. primátora.
5.11.2009 V ŠKD deti vyrábali tekvicové strašidlá.
4.11.2009 Do sekcie žiackeho parlamentu sme pridali fotografie zo svetového dňa výživy.
4.11.2009 Do sekcie o predmetoch sme pridali ďalší predmet - slovenský jazyk.
4.11.2009 28.10. usporiadali p. vychovávateľky pre deti v ŠKD Halloweensku party.
4.11.2009 Na matematike v 6.A sa vyučovalo projektovo ...
4.11.2009 Do sekcie Zelenej školy pribudol environmentálny audit školy.
28.10.2009 Aktualizovali sme úspechy žiakov.
25.10.2009 Medzi akciami v ŠKD pribudla informácia o Protechu.
23.10.2009 Janka Frindtová (III.B) si bola prevziať ocenenie na celoslovenskej súťaži Škultétyho rečnovanky.
21.10.2009 Aktualizovali sme sekciu ŠKD - výrobky aj akcie.
18.10.2009 Dňa 21.9.2009 sa žiaci IV.B a IV.C triedy zúčastnili zberu šípok na Šibeničnom vrchu, ktorý spojili so športovými aktivitami. 
14.10.2009 12.10.2009 žiaci 3. A,B,C a 4.A navštívili kaštieľ v Žiari nad Hronom.
12.10.2009 Aktualizovali sme sekciu Médiá o nás - pridali sme článok a videoreportáž o výstave Klíma nás spája.
9.10.2009 Do predmetov sme pridali aktivity z minulého šk. roka, aby sa nám po zmene stránky nestratili :-)
7.10.2009 Pridali sme dokumentáciu z priebehu výstavy Klíma nás spája.
7.10.2009 Pridali sme informácie a video z Európskeho dňa škôl.
30.9.2009 Na stránku sme pridali informácie o Zelenej škole.
10.9.2009 Aktualizovali sme údaje o kolektíve na škole.
9.9.2009 Na stránku sme pridali nové tlačivá - žiadosti o prijatie do ŠKD.
3.9.2009 Do fotogalérie sme pridali fotografie zo slávnostného otvorenia školského roka.
2.9.2009 Na stránku sme pridali Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2008/2009.
1.9.2009 Nový školský rok začíname s novým vedením:
riaditeľ: Mgr. Marek Baláž
zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. Oľga Berkešová
zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Nataša Solnicová

1.9.2009
Aaaaaa je to tu, máme novú školskú webstránku, veríme, že sa bude páčiť, budeme ju už len a len vylepšovať :-)

 

- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14