O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky

 

LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA - fotografie

Predškoláci

Mix :)

 

 

24.6. sme slávnostne oceňovali najlepších a najúspešnejších žiakov školy titulom "Žiak na Jednotku" a "TOP žiak školy

pozrite si ...

... ocenených žiakov v humanitnej oblasti

... ocenených žiakov v prírodovednej oblasti

... ocenených žiakov v športovej oblasti

... TOP žiakov školy

... fotografie z oceňovania

 

 

Koniec šk. roka vo fotografiách ...

Odovzdávanie vysvedčení v škole

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.A

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.B

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.C

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - 9.D

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení - deviataci - spoločné foto

24.6.2015 Koniec šk. roku na chémii sa niesol v duchu prezentácie projektov.
24.6.2015 Žiaci 4.A triedy chceli spríjemniť pobyt hmyzu na našej biozáhradke, preto im vybudovali ku Dňu životného prostredia HMYZÍ  HOTEL.
18.6.2015 V ŠKD to rozvoniavalo koreninami a trochu oneskorene sa oslavovalo ...
9.6.2015 Piatakov na hodine SJL navštívili p. prekladateľka a ilustrátorka ...
9.6.2015 Doplnili sme CLILové hodiny ...
29.5.2015 Prečítajte si ďalšie číslo školského časopisu.
29.5.2015 V ŠKD mali návštevu z družobnej školy z Bratislavy, p. spisovateľka Vrkoslavová im porozprávala o tom, ako sa tvoria knihy.
19.5.2015 Štafeta bežcov z 1. ZŠ sa opäť zúčastnila Žiarskeho mestského polmaratónu, ktorý sa konal dňa 16. mája.
19.5.2015 Aj tento rok sa žiaci Jednotky zúčastnili projektu „Na bicykli bezpečne“ na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom.
14.5.2015 Doplnilli sme prehľad environmentálnych aktivít na škole, aktivity a výrobky ŠKD ...
10.5.2015 Tak ako po iné roky, aj tento rok oslavujú druhú májovú nedeľu naše mamičky Deň matiek. Pri tejto príležitosti sme im v rámci krúžku Šikovné ručičky vyrábali malý darček – srdiečko.
28.4.2015 Streda a štvrtok 22.-23.4.2015 sa niesli na škole v duchu aktivít pre Zem, ktoré si pripravilo pre svojich spolužiakov, ale aj kolegov Kolégium Zelenej školy na Jednotke.
27.4.2015 V ŠKD sa deti môžu vyskákať na nových trampolínach a aktivitami v prírode si pripomenuli Deň Zeme.
27.4.2015 Na hodine literatúry sa v V.A nedávno učili o bábkovom divadle. Neučili sa len teóriu, bábkové divadlo si aj sami pripravili.
15.4.2015 Dňa 25.3.2015 žiarska „Jednotka“ a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici zorganizovali stretnutie pre rodičov detí so zrakovými ťažkosťami.
15.4.2015 Naši siedmaci si pri príležitosti Dňa vody pripravili aktivity o vode a jej význame pre život pre mladších spolužiakov.
11.4.2015 Aktualizovali sme Aktivity a Tvorivkovo v ŠKD
22.3.2015 Pani učiteľka Schultzová vymyslela netradičné čitateľské podujatie pre žiakov prvého stupňa.
22.3.2015 V ŠKD už vychutnávajú jar ... vonku aj vo vnútri :)
18.3.2015 Pridali sme Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013/2014
10.3.2015 Prečítajte si dve tohtoročné čísla šk. časopisu ...
3.3.2015 Dňa 23. 02. 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese Rozprávkové vretienko.
23.2.2015 Doplnili sme aktivity v ŠKD, výrobky detí aj čitateľské aktivity ...
20.2.2015 8.A si bola pozrieť Merkur :).
  Milí rodičia, tešíme sa, že od septembra 2015 sa spolu s Vašimi deťmi stanete súčasťou našej školy a aktívneho života v nej. Ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že Vašim deťom sa bude u nás páčiť.
Vaša JEDNOTKA

FOTOGRAFIE ZO ZÁPISU 
12.2.2015 Počas zápisu do prvého ročníka mohli naši budúci prváčikovia a ich rodičia nakuknúť aj nových odborných učební biológie a chémie
3.2.2015 Aj tento rok sa žiaci 7.ročníka predviedli na chémii v projektovom vyučovaní o znečistení vzduchu... a žiaci 8.ročníka sa vo svojich projektoch zamýšľali nad pôvodom názvov a značiek prvkov ...
1.2.1015 V ŠKD sa tvorilo :)
1.2.2015 18 žiakov prvého stupňa sa úspešne zúčastnilo súťaže Všetkovedko ...
31.1.2015 Doplnili sme hodiny CLILu a fotografie ŠKD.
28.1.2015 Aktualizovali sme aktivity koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
28.1.2015 Prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
3.1.2015 Dňa 10. decembra 2014 sa pod vedením pani učiteľky Schultzovej uskutočnilo v školskej knižnici netradičné podujatie. Bol to krst knihy, ktorú vydali žiaci 9. A triedy. (fotografie, video)
 

 

Milí rodičia a priatelia školy!
Ďakujeme Vám za finančný príspevok, ktorý ste poukázali počas Benefičného koncertu dňa 03.12.2014.
Vďaka Vám môžeme spoločne pomôcť onkologicky chorým deťom v Banskej Bystrici. Finančný dar v hodnote 600 eur bol odoslaný Občianskemu združeniu Svetielko nádeje.
Ešte raz ĎAKUJEME a prajeme šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia.
 

Pozrite si videozáznamy z jednotlivých častí programu Benefičného koncertu

Fotografie z Benefičného koncertu nájdete tu

Fotografie z Benefičného koncertu na stránke Žiar nad Hronom vo fotografiách (Facebook)

16.12.2014 Aktualizovali sme informácie výchovného poradcu - Testovanie 9, Prijímacie pokračovanie a pozvánky
14.12.2014 Pozrite si, čo sa deje v školskom klube .... výrobky aj aktivity
14.12.2014 Obnovili sme stránku Žiackeho parlamentu.
14.12.2014 Aktualizovali sme aktivity koordinátorky prevencie drogových závislostí.
14.12.2014 Pridali sme aktivity PK slovenského jazyka.
24.11.2014 Naši najmenší klubáci prváčikovia navštívili školskú knižnicu.
24.11.2014 Jesenné tvorenie sme si v našom klube spestrili aj aranžovaním JESENNÝCH VENČEKOV.
24.11.2014 21.novembra sme sa na chvíľu stali súčasťou minulosti. V Divadle Andreja Bagara v Nitre sme sa vrátili do roku 1986 a do školských lavíc tej doby v predstavení Bola raz jedna trieda. Neskutočne vtipné scény a výkony mladých hercov nás výborne pobavili a zanechali len tie najpríjemnejšie spomienky.
19.11.2014 Aktualizovali sme "Médiá o nás"
 
Športové úspechy našich žiakov - DNI ŠPORTU 2014
Futbalový turnaj - I. stupeň, dňa 6.11.2014 - I. MIESTO.

Našu školu reprezentovali: Richard Wágner, Timotej Obertáš, Martin Petro, Peter Beňo, Martin Varecha, Samuel Solga, Marek Vendlek, Marek Mánik, Samuel Gallo, David Truben, Samuel Ríz
18.11.2014 Na základe vyhlásenia súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sa aj naša základná škola 27. 10. 2014 zapojila do tohto projektu.
18.11.2014 V ŠKD lietali šarkany a zabávali sa strašidlá :)
11.11.2014 V ŠKD majú nové pracovné zošity, skúmali listové tajomstvá a navštívili výstavu..
5.11.2014 Pre zdravý vývoj detí je dôležité správne stravovanie. Preto sa tejto téme pravidelne venujeme v našej škole. Každoročne organizujeme "Týždeň zdravej výživy“.
5.11.2014 Víťazstvo nám otvorilo brány CERNu ...
30.10.2014 Vo štvrtok na  PV  sa 4. C hrala na návrhárov a konštruktérov. Každý si vymyslel a zhotovil model stroja, ktorý predstavil spolužiakom. Všetci boli so svojou  prácou spokojní.
30.10.2014 Štvrtáci sa zaujímali o vesmír - p. uč. Príhoda im vysvetlil, čo všetko môžu nájsť na oblohe a potom sa zašli aj pozrieť aj do planetária.
30.10.2014 Aktualizovali sme CLILové hodiny a stránky ŠKD - aktivity, výrobky aj čitateľské aktivity ...
21.10.2014 Doplnili sme fotky z exkurzie tretiakov do Levíc.
21.10.2014 Aktualizovali sme dokumenty koordinátorky prevencie drogových závislostí a aktivity rodinnej výchovy.
21.10.2014 Aktualizovali sme aktivity, výrobky, aj čitateľské aktivity v ŠKD.
20.10.2014 Máme nové Kolégium Zelenej školy
20.10.2014 Aktualizovali sme zoznam CLILových hodín v novom šk. roku.
5.10.2014 30. septembra sme sa so žiakmi 4. ročníkov vybrali na exkurziu do neďalekého banského mesta Kremnica.
5.10.2014 Žiaci 3. ročníka navštívili koncom septembra Atlantis centrum v Leviciach a Tekovské múzeum ... 
27.9.2014 V septembri naši klubáci navštívili výstavu ,,Slovenské Národné Povstanie" v MsKC.
27.9.2014 Prváčikovia prvý krát navštívili našu školskú knižnicu ...
4.9.2014 2. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok a prijali medzi seba nových spolužiakov - prváčikov ..., p. vychovávateľky im pripravili na uvítanie milé darčeky.
4.9.2014

Vďaka Nadácii ZSNP a Slovalco sa nám podarilo realizovať projekt "Škola bez kried". Klasické tabule sme nahradili "chytrou stenou" a steny v triedach sa tak zmenili na interaktívne pracovné povrchy.  ĎAKUJEME

 

... Čo je Smart Wall Paint ...

... Premena Jednotky na školu bez kried ...

... Informácie o projekte ...

... Zhrnutie cieľov projektu ...

... Projekt v médiách ...

... Fotografie z tlačovej konferencie ...

4.9.2014 V dňoch 5.-7.6. 2014 sa žiaci 9.A a 8.A triedy zúčastnili exkurzie. Tentoraz sme sa vybrali na východné Slovensko.
13.7.2014
Vážení rodičia a priatelia školy.
Letnú jazykovú školu sme v tomto šk. roku zorganizovali v spolupráci s jazykovou školou GMschool - licencovanou školou na metódy DIRECT METHOD. V prípade záujmu o ďalšie vzdelávanie v anglickom jazyku môžete aj po skončení letnej jazykovej školy kontaktovať p. Grznárovú na tel. č.: 0915838004, príp. na e-mailovej adrese: gmschool@grznarova.eu.

Pozrite si:
- fotografie z vyučovania v prvej skupine
- fotografie z vyučovania v druhej skupine
- fotografie z vyučovania v tretej skupine
- fotografie z aktivít v telocvični
- fotografie z aktivít pri PC
- fotografie z tvorivých dielní
- fotografie zo záverečných prezentácií

 

- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14