O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky - šk. rok 2016/2017

  Fotografie LETNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY
30.6.2017 .... vysvedčenia rozdané, hurá na prázdniny ...
30.6.2017 Rozlúčili sme sa s deviatakmi .... foto
30.6.2017

Oceňovali sme našich najlepších - Žiak na Jednotku vo fotografiách

Bilancujeme šk. rok 2016/2017

30.6.2017 Naši štvrtáci dokážu vedomosti z angličtiny prerozprávať a vedia sa nielen predstaviť, ale prerozprávať aj svoj denný režim.
30.6.2017 Prváci sa boli pozrieť v ZOO :)
30.6.2017 Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa piesok lial a voda sa sypala, kde bolo všetko jagavé a zázračné, bolo jedno kráľovstvo....
Takto sa obyčajne začína skoro každá rozprávka. Aj tie naše začali veríme zaujímavo. Rozprávkovú atmosféru klubákom navodili tieto krásne divadielka: Popoluška, Tri prasiatka, Mimi a Líza, Zlatovláska, Snehulienka a sedem trpaslíkov. Predviedli sme sa medzi oddeleniami v plnej paráda a spoločne prežili ozajstné rozprávkové popoludnia. Ďakujeme. Boli ste všetci superrrr!!!
30.6.2017 V rámci projektu Evička nám ochorela nás v ŠKD navštevovali študentky SPSA v Žiari nad Hronom. Hravou formou upriamili pozornosť našich klubákov na vlastné zdravie, prvú pomoc a možnosti prevencie chorôb a zranení. Na záverečnom stretnutí v spolupráci s Červeným krížom sme si vyskúšali, čo sme sa naučili. Klubáci si prešli 4 stanovištia odpovedali ako postupovať pri krvácaní z nosa, uštipnutí hmyzom, drobných poraneniach, privolaní sanitky, poskytnutí prvej pomoci. Všetky deti získali veľa nových poznatkov a akcia sa niesla v duchu dobrej nálady.  Ďakujeme za veselé a náučné chvíle študentkám aj SČK!!
30.6.2017 Žiaci 2.B a 4.A, B,C si koncoročný výlet užili v Sv. Antone. Na dňoch Svätého Huberta absolvovali rôzne zaujímavé rozprávanie z oblasti poľovníctva a lesníctva. Videli predstavenie sokoliarov, vypočuli si zvuky rôznych vábničiek. Formou hádaniek a hier sa okrem zaujímavých informácií mohli otestovať aké sú ich poznatky z prvouky, či prírodovedy.
Mária Štangová
30.6.2017

Kanisterapia ako liek

Na pozitívne ohlasy našich detí sme si opäť prizvali MVDr. Petru Schmidtovú, ktorá sa venuje kanisterapii. So svojimi psíkmi Čipom a Sárou nám názorne predviedla ich pôsobenie na deti, tentoraz u štvrtákov, ktorí sa s Čipom a Sárou vymaznali.  V mene  štvrtákov ďakujeme MVDr. Petre Schmidtovej a jej dvom miláčikom.

30.6.2017  Predposledný deň školského vyučovania žiaci 2.B a 4.B absolvovali prehliadku hasičskej stanice  a techniky. Po úvodnej prednáške, v ktorej aktívne prezentovali aj získané vedomosti si pozreli priestory, kde pracujú hasiči. Oboznámili sa s výbavou ich áut, povozili sa na štvorkolke a najväčšiu radosť im urobila "penová párty", ktorou návštevu ukončili. Za sprostredkovanie ďakujem poslancovi a členovi rady školy Ing. Emilovi Vozárovi a somozrejme ochotným a veľmi ústretovým hasičom.
27.6.2017 Žiaci prvého stupňa navštívili v mesiaci jún Mestskú knižnicu M. Chrásteka v Žiari nad Hronom, kde ich privítala p. Kaššová. Pripravila si pre nich zaujímavý program plný informácií a zážitkov. Ďakujeme.
27.6.2017 Oceňovali sme našich najlepších ....
27.6.2017

22.5.2017 si žiaci našej školy už po štvrtýkrát preverili svoje vedomosti z anglického jazyka v anglickej súťaži English Star 4

Vo všetkých kategóriách 1.-9. ročník bolo v celkovom hodnotení viacero súťažiacich, ktorí v testovaní dosiahli 100%.

25.6.2017

  Máme radi ocka
Deň otcov je aj pre Teba,
otecko náš zlatý.
Básničkou ti prezradíme,
že Ťa máme radi...a ako veľmi :)

Nezabudli sme, že aj ocko má sviatok a tak sme tvorili ... Však najkrajší darček je ten, ktorý je vyrobený vlastnými rukami.
19.6.2017  Dňa 15.6.2017 sa v ZUS Aréne konalo finále Nemak Žiarskej basketbalovej mikroligy.
Posledné súťažné disciplíny preverili rýchlosť a šikovnosť našich "minibasketbalistov". Decká mali možnosť sa stretnúť s basketbalistami nášho klubu, ktorí im pripravili okrem rozcvičky rôzne súťaže. Po sčítaní bodov zo  všetkých stretnutí a súťaží sme skončili nakoniec na 2. mieste. Trochu sme boli sklamaní, lebo sme nehrali zápas.
Dostali sme diplom a medaily. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí reprezentovali našu školu.V.Fridrichová
18.6.2017 Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do domácej korenšpodenčnej súťaže Maksík. Riešili netradičné a zábavné úlohy.  Ich snaha bola odmenená nielen novou skúsenosťou, ale najlepší dostali zaujímavé ceny.
18.6.2017 Reportáž  tohtoročnom splave v Žiarskej televízii ...
18.6.2017

Tento rok bude LETNÁ JATYKOVÁ ŠKOLA prebiehať v dňoch 3. – 7. júla (okrem 5.7., kedy je štátny sviatok).  

V prípade, že máte záujem, doručte návratku do našej školy a uhraďte, prosím, sumu 35 € najneskôr do 15.06.2017. (návratka.pdf, návratka.doc) 

Svoje dieťa môžete prihlásiť aj vyplnením formulára na webovej stránke školy.

15.6.2017

Nadácia Slovalco a ZSNP oceňovali Žiarske talenty .... reportáž na ATV

15.6.2017 4. ročník splavu je úspešne za nami .... pozrite si fotografie ... 
13.6.2017 V 2.B sa zapojili do projektu eTwinning
13.6.2017 Žiaci 1.B, 2.A a 2.C oslávili svoj sviatok MDD v prírode
13.6.2017 V ŠKD sa švihadlovalo a oslavovalo :)
9.6.2017 Nadácia Slovalco a ZSNP oceňovali Žiarske talenty .... reportáž na ATV
9.6.2017 Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do zbierky Modrý gombík, ktorú každoročne organizuje UNICEF Slovensko v máji na pomoc deťom z rôznych krajín sveta.
9.6.2017 Začiatkom mája našu školu navštívil dlhoročný reprezentačný tréner chodcov Juraj Benčík.  
9.6.2017 V máji sa v areáli našej školy uskutočnilo okresné kolo družstiev a jednotlivcov základných škôl v atletike pre školský rok 2016/2017
27.5.2017 P. uč. Giláňová sa so svojii žiakmi zapojila do projektu eTwinning
27.5.2017
Na sviatok našich mamičiek sme sa zodpovedne pripravovali. Takto sme pilne pracovali... Milé mamičky, máme pre vás netradičný odkaz, aké sú tie naše mamičky, mamulienky???  Každá naša mamička je ...
         Moja
       stArostlivá
         Milá
 pracovI
 jedineČ
          Krásna
      úžAsná
27.5.2017 Májové popoludnie sme strávili trošku netradične, aktivitami ku Dňu Zeme. Za krásneho počasie sme si spoločne zasúťažili, niečo nové sa dozvedeli. Milí klubáci, nezabudnite a myslite aj na našu Zem, ona sa vám odvďačí ...
23.5.2017 Pomaly, ale isto, sa nám rozbieha aj vyučovanie v našej novej záhrade .... ukážky hodín nájdete na novej podstránke ...
23.5.2017 Vzdelávaco-relaxačný pobyt žiakov v prírode.
Pobyt žiakov v ŠVP v Krompachoch v Hoteli Plejsy trval 5 dní. V dopoludňajších hodinách sa žiaci učili podľa schváleného rozvrhu hodín. Po obede absolvovali pobyt v bazéne v hoteli Plejsy, kde sa hrali hry podporujúce zdokonalenie techniky plávania a relaxovali. V podvečerných hodinách súťažili, športovali, absolvovali turistickú vychádzku do blízkeho okolia, spoznávali prírodu, tancovali, zabávali sa a tešili z nových zaujímavých aktivít realizovaných pod názvom: "Zdolaj pevnosť Boyard". V zdraví a obohatení o pekné zážitky sa šťastne vrátili domov.
M. Štangová
19.5.2017 Pomaly, ale isto sa nám rozbieha aj vyučovanie v našej novej záhrade .... ukážky hodín nájdete na novej podstránke ...
19.5.2017

Budúci školský rok otvárame dve nové triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Jednu v piatom a jednu v šiestom ročníku. V siedmom až deviatom ročníku už talentované deti v takýchto triedach pracujú.

Aby sme budúcim piatakom ukázali, že matematika vôbec nie je postrach, že vie byť tajomná, zaujímavá a dokonca aj vtipná, pripravili sme s ich staršími spolužiakmi pár aktivít v našej novej záhrade.

16.5.2017 11. mája pokračovalo ďalšie kolo mikroligy v basketbale žiakov ZŠ. Tentoraz sa nám smola lepila na päty.
16.5.2017 Čarovanie z odpadu ide našim klubákom skutočne od ruky. Pozrite sa, ako sa dokážeme zabaviť, vyhrať sa a hlavne efektívne využiť veci, ktoré sú už možno na prvý pohľad nepoužiteľné. Recyklujeme s radosťou, veď sme ZELENÁ ŠKOLA ...
16.5.2017 V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila súťaž Mladý prekladateľ. Úlohou žiakov bolo preložiť anglický text do slovenčiny tak, aby znel čo najlepšie. Keďže marec je mesiacom kníh, tento rok naši žiaci prekladali do slovenčiny úryvky z literárnych diel.
8.5.2017 Naša škola - Jednotka, sa tohto roku zapojila do projektu Záhrada, ktorá učí. Spoločne so žiakmi sme si naplánovali učebňu v prírode a začali ju budovať. Do budovania sa zapájajú všetci žiaci školy, učitelia, ale aj rodičia, či starí rodičia. Vďaka nim sa nám podarilo vybudovať na spoločnej brigáde v piatok 5.mája 2017 novú skalku a LandArt, vysadiť veľa rôznych ovocných regionálnych stromčekov, ale hlavne vykopať a vybudovať ohnisko - Artušov kruh :) Žiaci kolégia dali do poriadku pocitový chodník, mamičky, ale aj žiaci 4.A vypleli bylinkovú záhradku. Poskladali sme nové lavičky, takže už môžeme začať chodiť s triedami von a učiť sa o prírode v prírode. Všetkým rodičom, starým rodičom, učiteľom, ale aj žiakom patrí za ich pomoc vrelá vďaka.  
8.5.2017 Po tretí krát sme v 2.A pracovali s knihou Kamil a Emil. Zdokonaľovali sme životnú zručnosť spolupráca a podanie najlepšieho osobného výkonu. Vo výberových úlohách sme videli dve divadlá, vytvorili slovné úlohy a nakreslili netradičné križovatky. Teraz už len bezchybne vyplníme test a budeme si priať vyhrať bicykle pre celú triedu. Určite by sme si to zaslúžili. Držte nám palce :).
8.5.2017 Žiaci 1.B, 2.A a 2.C prežili krásnu Školu v prírode na Repišti v chate U daniela. Po krátkej ceste sa ubytovali a zabudli na bežné školské dni. V lone prírody spoznávali faunu a flóru, prekonávali svoje fyzické schopnosti a upevňovali spolupatričnosť. Zážitkové učenie ich posúvalo vo vedomostiach bez toho, aby si uvedomili, že majú aj vyučovanie. Odlúčenie od svojich rodín zvládli všetky deti. Rodičov potešili svojimi prvými pohľadnicami a listami. Pocity detí sa dajú zhrnúť do jednej vety, ktorú povedal jeden nemenovaný druhák pred cestou domov: „Ja by som tu chcel zostať aj ďalších 10 rokov.“                                                                      S. Bistová
8.5.2017 4.5.2017 sa na futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom konalo už Regionálne kolo žiačok vo futbale FUTBAL CUP.
29.4.2017 Po prebratí lekcie zameranej na ruskú kuchyňu si žiaci 8. A triedy v skupinách samostatne vytvorili jedálny lístok a pripravili si dialógy, aby každý žiak zvládol objednať si rôzne druhy jedál a nápojov. Po náročnej práci sme sa nakoniec ocitli v tradičnej ruskej reštaurácii – samozrejme, len symbolicky. Všetci svoje roly, či už náročných hostí alebo ochotných čašníkov, zvládli na výbornú. A nechýbal dokonca ani dezert ako pozornosť podniku!
29.4.2017 Na konci marca sa siedmaci boli pozrieť v Čistiarni odpadových vôd v Žiari nad Hronom.
28.4.2017 V treťom ročníku je jednou z tém v prírodovede ľudské telo - koža. Trieda 3.B sa učila v blokoch skupinovým /kooperatívnym/ vyučovaním.
28.4.2017 Deťom na našej škole sme chceli priblížiť jednu zaujímavú liečiteľskú terapiu, ktorá spája človeka s prírodou. Preto sme si prizvali MVDr. Petru Schmidtovú, ktorá sa venuje canisterapii.
28.4.2017 Jedna z tém tretiackeho učiva vlastivedy je venovaná M. R. Štefánikovi. Túto osobnosť p. učiteľky žiakom v III.B a III.C priblížili zážitkovým učením spojeným s blokovým vyučovaním.
28.4.2017 25.4.2017 sme odohrali ďalšie zápasy v rámci Žiarskej basketbalovej mikroligy. Skončili na druhom mieste. 

Milí rodičia budúcich prváčikov,

 úprimne ďakujeme za prejavenú dôveru

pri zápise 2017 a veríme, že v plnej miere splníme Vaše očakávania.

 

15.4.2017 Štvrtáci vedia nadobudnuté vedomosti z prírodovedy aplikovať nielen v materinskom jazyku, ale aj v angličtine.
15.4.2017 3.4.2017 sa konalo na IV.ZŠ druhé kolo ŽBM. Reprezentovali nás aj chlapci z predprípravky MŠK BK a tak by bola bývala hanba, keby sme neskončili na prvom mieste.

FOTOGRAFIE Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ... TU (9.2.2017)

FOTOGRAFIE Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ... TU (22.3.2017)

4.4.2017 V mesiaci marec navštívili tretiaci školskú knižnicu. Oboznámili sa so slovenskými spisovateľmi, ktorí písali pre deti. O niektorých spisovateľoch si pripravili projekty, alebo prezentácie. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo života Márie Ďuríčkovej, Kristy Bendovej, Daniela Heviera, Pavla Dobšinského a iných.
4.4.2017 21. 3. sa triedy 3. B a 3. C  v rámci hodín vlastivedy zúčastnili besedy o panovaní Uhorskej panovníčky Márie Terézie a jej reformách. Pani učiteľka Valéria Fridrichová  zaujímavou a deťom primeranou formou priblížila život a vládu mocnej panovníčky a jej prínos pre celý svet. Ďakujeme pani učiteľka.
4.4.2017  Starší žiaci pripravili rovesnícke vzdelávanie - Mladý záhradkár pre našich najmladších spolužiakov a deti z materských škôl.
3.4.2017 Čitateľskú gramotnosť rozvíjame aj na hodinách anglického jazyka.
3.4.2017 V ŠKD navštívili knižnicu, lámali si hlavy a súťažli na čerstvom vzduchu ....
3.4.2017 Druháci sa učili netradične.
Na slovenskom jazyku zvyčajne píšeme, dopĺňame písmená, slová a vety. Tentokrát pani učiteľka v II.C dala úlohu,  pri ktorej sa mohli naučiť aj zahrať s abecedou.
3.4.2017 Žiaci 2.C na prvouke učili spolužiakov . Téma bola všetkým jasná - Spoločenstvá - Mravce. Vo dvojici, v skupinkách alebo samostatne hľadali dostupné informácie na internete alebo v encyklopédiách. Písali, kreslili a lepili všetko, čo sa dozvedeli o kolónii mravcov. Odmenou bola tvorivá práca, pekné projekty a prezentácia pre spolužiakov. Pochopili sme, že u nás v triede je to ako v mravenisku. (tr. uč. Hradská)

​​​​​​​​22. 3. sme prišli do našej II.C všetci oblečení do modrého. Prečo? Chceli sme osláviť DEŇ VODY.
3.4.2017 Samozrejmosťou  našej práce je aj veľmi dobrá spolupráca s rodičmi a starými rodičmi našich žiakov. Veľakrát ich nemusíme ani osloviť a svojou ochotou a sledovaním nášho vzdelávacieho programu sami pokrývajú naše potreby a ponúkajú pomocnú ruku podielať sa na vzdelávaní našich detí. Pán Peter Beňo vniesol do vyučovania množstvo zaujímavých informácií a konkrétnych ukážok pri práci s včelstvom.
3.4.2017 Dňa 23.3.2017 sa na Žiarskej „Jednotke“ uskutočnil ďalší z rodičovských dní. Tentokrát na tému „Školská zrelosť“. Bol určený pre všetkých rodičov budúcich prváčikov. 
25.3.2017 Pani učiteľky spolu so žiakmi pripravili pre predškolákov tvorivé dielničky na tému Veľkej noci a chlapci zo 7.A vyrobili fotoreportáž alebo si pozrite len pár foto :)
25.3.2017 Ako vyzerá vysokoefektívne učenie v praxi - doplnili sme na stránku ukážky z tematických blokov.
25.3.2017 Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili 1.kola 3.ročníka mikroligy žiakov ZŠ v basketbale a umiestnili sa na peknom druhom mieste.
23.3.2017
Aj tento rok  si pre najmladších spolužiakov pripravili dievčatá z 8.A a 7.A triedy v rámci chémie aktivity s bádateľskými úlohami. Prváčikom sa pondelkové skúmanie vody veľmi páčilo. Už teraz sa tešia na ďalšie úlohy
22.3.2017 Pridali sme fotografie z CLILovej hodiny prírodovedy, pozrite si aj video ukážky ...
22.3.2017

Žiaci 4. C triedy na hodinách prírodovedy a vlastivedy využívajú tablety. A učenie sa stáva zábavou....

22.3.2017

Žiaci 1. stupňa sa aj tento rok zapojili do recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme!

22.3.2017 A takto 4.C využíva voľný čas cez prestávky.....
21.3.2017 V tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu so Súkromnou obchodnou akadémiu v Žiari nad Hronom a s pani výchovnou poradkyňou sme sa dohodli, že zorganizujeme podujatie zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti.
21.3.2017 Keďže marec je mesiacom knihy a minulý týždeň bol zároveň vyhlásený za týždeň slovenských knižníc, rozhodli sme sa trošku spropagovať aj našu školskú knižnicu a pripraviť čitateľské podujatie pre mladších žiakov.
21.3.2017 V ŠKD sa tešia z jari, súťažili v pexese a navštívili výstavu "Alica v krajine zázrakov"
19.3.2017 V projekte "Záhrada, ktorá učí" sme zas pokročili o kúsok ďalej ....
19.3.2017 Čitateľská gramotnosť sa stáva nevyhnutnou súčasťou našich detí nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale na všetkých predmetoch, pretože čítať s porozumením budú žiaci potrebovať v každej oblasti života. A takto sme rozvíjali čítanie s porozumením na hodinách vlastivedy a prírodovedy vo 4. ročníku.
16.3.2017 Učenie „mimo školských lavíc“, ktorého cieľom je umocniť preberané učivo, umocniť získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia si vyskúšali aj naši štvrtáci, ktorí opäť opustili lavice a za minulosťou sa vybrali do MsKC.
16.3.2017 Učivo o vesmíre zaujme každého žiaka a nebolo to inak ani u našich štvrtákov. Naše deti však opustili školské lavice a vybrali sa za vedomosťami do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.
16.3.2017

Žiacky parlament sa rozhodol podporiť kamarátske vzťahy a zorganizoval pre žiakov turnaj  vo vzdušnom hokeji. Hracie stoly umietnené na chodbách školy si už v priebehu školského roka získali svojich priaznivcov.

16.3.2017 Učenie s tabletmi je zábava :)
15.3.2017 Žiacky parlament sa rozhodol podporiť kamarátske vzťahy a zorganizoval pre žiakov turnaj  vo vzdušnom hokeji. Hracie stoly umietnené na chodbách školy si už v priebehu školského roka získali svojich priaznivcov.
15.3.2017 Naša škola sa zapojila v tomto škol. roku do projektu Záhrada, ktorá učí. Dobudujeme si našu učebňu v prírode a na učebné aktivity, bádanie a pobyt na čerstvom vzduchu budeme využívať aj exteriér školy. 
14.3.2017 Dňa 7.3.2017 v 6.A triede prebehlo blokové vyučovanie v rámci VEU. Téma bola zaujímavá - Rímske légie.
14.3.2017 P. učiteľka Palkovičová zapojila svojich žiakov do projektu eTwinning. V VI.A vyrobili najskôr v januári predstavovacie video a potom vo februári spracovali tému Animals do prezentácii a atlasu zvierat.
12.3.2017 Na Jednotke bolo športovo... Navštívili nás naši kamaráti predškoláci. Čakali na nich športové disciplíny, zumba, prekážková dráha.
10.3.2017 Doplnili sme aktivity PK slovenského jazyka a matematiky
10.3.2017 Chlapci z VIII.A nám na krajskom kole v stolnom tenise vybojovali krásne druhé miesto.
10.3.2017 Doplnili sme aktivity k prevencii závislostí
8.3.2017 Prebehli okresné kolá niektorých predmetových olympiád ...
... pozrite si ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV
5.3.2017

Čo je zdravá strava? Aké potraviny máme konzumovať?

Aj na takéto otázky dostali odpovede naši klubáci, ktorí sa koncom februára zúčastnili besedy o zdravej výžive s pani  Malatincovou z RÚVZ v Žiari nad Hronom

23.2.2017 Pestré masky a karneval deti milujú. Všetci klubáci sa s nadšením pustili do veselej karnevalovej výzdoby, či aspoň drobného karnevalového doplnku. Výsledkom boli šaškovia, rôzne masky, škrabošky, korunky...
23.2.2017 Každoročne jeden z fašiangových dní patrí v našom ŠKD  karnevalovému šanteniu.
23.2.2017 Prebehli okresné kolá niektorých predmetových olympiád .... pozrite si úspechy našich žiakov
FOTOGRAFIE Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ... TU (9.2.2017)
19.2.2017 Žiacky parlament zorganizoval Valentínsku poštu ...
19.2.2017 Aj takto sa vedia prváčikovia v ŠKD zabaviť vo voľnej chvíli...

Februárové chvíle využili naši prváci v ŠKD skladaním puzzle, zlepšovaním manuálnych zručností pri skladaní snehuliakov. Išlo im to super...

Pozrite si naše "Valentínky z lásky" pre potešenie najmilších...
17.2.2017 Druháci na hodinách prvouky momentálne skúmajú našu pôdu. Na bližšie pochopenie zloženia pôdy si vyrobili svoje vlastné modely pôdy.
11.2.2017 aka finančnej podpore svojich rodičov sa aj tento rok mohli žiaci našej školy zapojiť do súťaže Všetkovedko. Odvahu nabralo 30 žiakov a zmerali si svoje "sily" vedomosti v celoslovenskej súťaži.
11.2.2017 2. februára sme školu vymenili za lyžiarske stredisko na Krahuliach. Žiaci 2.A a 2.B prežili športové dopoludnie sánkovaním a lopárovaním v miestnom stredisku. Prialo nám počasie a panovala dobrá nálada. Vybláznení a príjemne športovo unavení sme sa vrátili opäť do školy. Ďakujeme za sponzorstvo  v podobe uhradenia dopravy pánovi Emilovi Vozárovi a Urblíkovcom za pitný režim a sladké prekvapenie.
6.2.2017 V školskej jedálni si už naložíte šalát sami, do budúcna si budete môcť aj vybrať z dvoch druhov ...  
5.2.2017 ŠKD doplnila dva albumy ....

Vianočné majstrovanie druhákov ....

Vianočné a zimné všeličo prváčikov ....

2.2.2017 Žiaci 2.A,B,C si zasúťažili medzi sebou v netradičnej disciplíne, v "stavaní snehuliakov".
2.2.2017 Zima k nám zavítala v celej svojej paráde a takto trávime naše chvíle na vytúženom snehu...
2.2.2017

Dňa 17. 01. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.

Výsledky: 

Kategória 1A –  3. miesto - Aleš Kúšik   (6. B)
Kategória 1B – 3. miesto – Sabina Matiščáková (8. A) 

                                         Srdečne gratulujeme!

7.1.2017 Doplnili sme aktivity na hodinách matematiky
23.12.2016 Aj naša škola voňala Vianocami vďaka predvianočným tvorivým dielňam a výzdobe vo vestibule ...
23.12.2016 Advent je čarovné obdobie radosti a príprav na Vianoce. Aj my vnímame, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku VIANOCE. Takto sa pustili do práce deti v ŠKD ...
11.12.2016 V novembri 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku
11.12.2016 Posledný novembrový deň sa v našom klube uskutočnila akcia "Štafetové hry". Hry boli zamerané na rozvoj pohybu a rýchlosti. Víťazom bol každý, kto sa súťaží zúčastnil.
11.12.2016 Doplnili sme eTwinning projekty realizované v tomto šk. roku
11.12.2016

Na Jednotke učila vedkyňa z Lausanne   

Na základnej škole patrila k najlepším, dnes pracuje vo Švajčiarsku a uplynulý týždeň učila súčasných žiakov Jednotky ....

pozrite si reportáž ATV

Na našej škole vyučovanie prírodovedných predmetov spestrila vedkyňa Janka Majerská, ktorá už štvrtý rok pôsobí v Švajčiarskom federálnom polytechnickom inštitúte v Lausanne, kde sa venuje vede a výskumu v oblasti molekulárnej biológie.
6.12.2016 Žiacky parlament pozval Mikuláša aj do našej školy :).

Vážení rodičia a priaznivci školy, 

od 18. 10. 2016 sa v našej škole sprehľadní  pohyb osôb tu nezamestnaných. Do školy vstupujete vždy  hlavným vchodom po zazvonení na zvonček – elektrický bzučiak. Následne po vstupe do vestibulu školy ste povinní sa zapísať do knihy návštev.  

V prípade, že sa nezapíšete alebo nedodržíte účel návštevy uvedený v knihe návštev, budete oslovení zamestnancom školy, ktorý Vás vidí prostredníctvom  kamerového  systému. 

Po ukončení návštevy školy Vás žiadame do knihy návštev napísať čas odchodu.

6.12.2016 Deviataci sa na nemčine zamysleli nad svojím ekologickým správaním  a siedmaci aj aj tento rok zhrnuli tému Hobbys formou plagátu ...   

    PRÁZDNINOVÉ ZMENY NA ŠKOLE - videoprezentácia :)

30.11.2016 V ŠKD sa tvorilo a behalo so šarkanmi ...
29.11.2016 Pribudli nové pozvánky na DOD stredných škôl ....
23.11.2016 V 2.B sa učili geometriu CLILom na tabletoch, zažili deň bez predmetov a na prvouke si vytvorili vlastný slovensko-anglický kalendár.
13.11.2016 Novinky zo Zelenej školy ...
13.11.2016 Aktualizovali sme informácie o priebehu Testovania 9, doplnili spôsob prihlasovania na duálne vzdelávanie a pozvánky na DOD stredných škôl.
12.11.2016 Téma - Vesmír - je  pre deti  veľmi  zaujímavá.  Môžu  v  nej  rozvinúť  svoje  tvorivé  schopnosti, fantáziu  i  vedomosti  o  vesmíre.  A   tu  si  môžete  pozrieť  práce  našich šikovných štvrtákov.
6.11.2016 V ŠKD sa vyrábali darčeky pre starých rodičov, prváci si precvičili strihanie a lepenie a deti sa zabavili pri Halloweenskych aktivitách.
5.11.2016 V celej Európe si 26.9., v Európsky deň jazykov, pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. Rôznymi aktivitami sme si ho pripomenuli aj my.
30.10.2016 3.C si na dopravnom ihrisku overila svoje znalosti z dopravných predpisov :)
30.10.2016 Tretiaci absolvovali v októbri plavecký výcvik. Aj keď na začiatku sa našli takí, čo plávať nevedeli, na konci kurzu každý kúsok preplával :) fotografie, video
30.10.2016 Ako každý rok, zobrali p. uč. Neštinová a Urblíková svojich žiakov na Šibeničný vrch na zber šípok.
29.10.2016

Pani učiteľka Katarína Mlynárčiková získala titul Učiteľ mesiaca október na stránke eTwinning.sk za projekt Das sind wir! Pani učiteľke a jej žiakom blahoželáme!

29.10.2016 Začiatkom októbra naši klubáci súťažili s kolobežkami. Celoklubová akcia "Kolobežkománia" preverila našu zručnosť aj rýchlosť.

JEDNOTKA v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom a MsKC organizovala 4. ročník varenia tradičného slivkového lekváru, informovala aj televízia TV4 ... 

Cez prázdniny sme rekonštruovali atletický areál, vestibul školy, nainštalovali hracie stoly na chodby

3.10.2016 Aktivity v ŠKD sa naplno rozbehli už v septembri.
1.10.2016

Naši štvrtáci sa jeden deň ocitli vo svete vedy, techniky a výskumu a na niekoľko minút sa premenili a ocitli v koži vedátorov a výskumníkov ....

30.9.2016 V V.B žiaci na začiatku roka diskutovali na tému, načo je nám matematika, kde všade ju využívame a čo všetko vyjadríme v bežnom živote číslom. Zamysleli sa a vytvorili miniplagátiky s informáciami o sebe vyjadrené pomocou matematiky.
14.9.2016 Zverejnená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016
11.9.2016 Trieda 7. A sa s minuloročnou šiestackou slovenčinou rozlúčila netradične. Žiaci v priebehu niekoľkých týždňov nacvičili divadelné predstavenie, ktoré predviedli aj mladším spolužiakom z prvého stupňa. Ak sa chcete dozvedieť o jednom zaujímavom kráľovstve a vidieť skvelé herecké výkony, pozrite si naše video
11.9.2016 Aktualizovali sme plán práce v predmete anglický jazyk, počty plánovaných hodín odučených metódou CLIL na prvom stupni
Fotografie z prvého školského dňa 2016/2017 ....
1.9.2016 Zmenilo sa tlačivo Žiadosť o prijatie do ŠKD:
Žiadosť vo formáte *.pdf
Žiadosť vo formáte *.rtf
1.9.2016 Od 1.9. 2016 je platný nový školský poriadok
25.8.2016 Zverejnili sme rozvrh na šk. rok 2016/2017
22.8.2016

Fotografie z Letnej jazykovej školy

Krátke video jednej z aktivít

Fotografie zo slávnostného odovzdávania vysvedčení deviatakom

Fotografie z odovzdávania vysvedčení deviatakom na Facebooku

Fotografie z oceňovanie našich najlepších žiakov - Žiak na Jednotku

Fotografie z oceňovania na Facebooku 

Video z oceňovania


- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14